Svi detalji o Posljednjim danima

Lansirali smo novi projekt "Ljubav se ohladila" gdje na svijetlu Čiste Istine objašnjavamo točne faze do Kraja (uništenja) ove Zemlje i dolaska našeg Gospodara Isusa Krista na oblacima, te stvaranja Nove Zemlje.

www.ljubavseohladila.com

 Seminar iz Zagreba i Splita možete pogledati u sekciji Audio i video snimke sa Seminara.