Dužnost borbe protiv neistine!

‘Raskrinkavanje lažnih učenja je Božja volja’ (Bertha Dudde, br. 8814) ................
‘Borba protiv zablude’ (Bertha Dudde, br. 8818) ...................................................
’Dužnost borbe protiv neistinitih učenja’ (Bertha Dudde, br. 8832) .....................
’Borci za Istinu... Obmanjujuća učenja’ (Bertha Dudde, br. 5205) .........................
’Posebna misija: Borba za Istinu’ (Bertha Dudde, br. 5335) .................................
(’Dar podučavanja... Učiteljska služba...’ – Bertha Dudde, br. 3730) .....................
’Borite se mačem jezika... Istina...’ (Bertha Dudde, br. 5627) .............................. 
’Tolerancija’ (Bertha Dudde, br. 4733) ..................................................................
’Prihvaćanje Istine je obaveza... Zablude’ (Bertha Dudde, br. 8555) ...................
’Dužnost je radnika u vinogradu poduzeti akciju protiv zablude’ (Bertha Dudde, br. 8915) .................
('Posljedica obmanjućih učenja u onostranom' – Bertha Dudde, br. 6462) ..........
'Odgovornost za prihvaćanje obmanjujućih učenja' (Bertha Dudde, br. 4740) ...
'Obmanjujuća učenja su prepreka za tražitelja Boga' (Bertha Dudde, br. 2372) ..

 

Bertha Dudde, br. 8814, 18 i 19 Lipanj 1964

 

RASKRINKAVANJE LAŽNIH UČENJA JE BOŽJA VOLJA

Moja je volja da trebate širiti Istinu, što uključuje raskrinkavanje obmanjujućih učenja koja su se ugmizala u Moju Riječ. To jedino može biti napravljeno uspoređivanjem sa Čistom Istinom. Uvijek se morate pitati tko vam garantira da Moja učenja, koja su vam dostavljena, jesu Istina. Vi ne možete jednostavno prihvatiti ljudske riječi za/kao istinu budući znate kako na njih može utjecati Moj neprijatelj koji je uvijek zainteresiran ljude zaroniti u konfuziju. Ako doista želite znati Istinu vi ćete definitivno primiti ispravan odgovor pod uvjetom da ne želite živjeti u zabludi i zatražite odgovor od Mene kojeg vam Ja zasigurno neću zanijekati (Matej 7:7, 8). I prvo ću vam reći kako imate slobodnu volju koja nikada ne može biti prisiljena... Ukazat ću vam kako ona ne može biti prisiljena niti od jedne niti od druge strane, niti dobrim niti zlim utjecajima, i da ste odgovorni kako ste iskoristili ovu volju. Otud svako učenje za koje se od vas traži da ga prihvatite... kao dogma... je protiv Moje volje. Vi imate slobodu odlučiti sami za sebe što želite vjerovati i ni jedno ljudsko biće ne može ograničiti vašu religijsku slobodu. Vi također imate pravo procijeniti različite vjerske pravce i uzeti ono što sa čim se slažete iz svih škola razmišljanja...

Stoga ću Ja uvijek govoriti onim ljudima koji žele Čistu Istinu budući svi drugi nisu zainteresirani, oni su ravnodušni da li im je predstavljena Istina ili ne. Oni su zadovoljni učenjima koja su bila nadodana Mojem Evanđelju od strane ljudi ali koja mogu biti prepoznata kao potpuno apsurdna samo da je ljudima stalo istražiti ih. Moj neprijatelj je zavezao čvrst čvor time što je ljude prisilio na 'poslušnost' koja je eliminirala svako osobno religijsko mišljenje budući se nitko ne usudi imati svoje vlastito gledište ili vjeruje da je to veliki grijeh... A ovdje najprije treba doći Božja volja (ili 'ali najvažnije je ispred svega postaviti Božju volju')... Prema tome Ja skrećem vašu pažnju na slobodnu volju koju bi morali osporiti ako sebe podredite ljudskom zakonu...

'Djelovanje duha' u ljudskom biću, jedino sredstvo za primanje Čiste Istine, je vama također nepoznato. Vi ne vjerujete kako ću vas 'Ja Osobno uvesti u Istinu' (Ivan 16:13), i odbacujete svo znanje stečeno na ovaj način. Ali ovo/to jedino je Istina i razotkriva mnoga obmanjujuća učenja. Međutim, sve dok padate na koljena pred Sotoninom zapovjeđu da ne možete slobodno prihvatiti učenje koje ste prepoznali kao ispravno, sve dok se sami ne možete osloboditi od nečega što Ja Osobno od vas nikada neću zahtjevati... vi ćete biti robovi, potpuno bez slobode. Ja Osobno neću prisiliti ni jedno ljudsko biće prihvatiti Istinu koji Ju ne prepoznaje kao takvu budući Sam dao ljudskom biću slobodnu volju.

Vi često dajete primjedbu da ljudska bića moraju biti educirana u jednom smjeru razmišljanja... U tom slučaju se samo trebate držati dvije zapovijedi koje Sam Ja Osobno naučavao ljude na Zemlji (Marko 12:28-31)... Samo ih podučavajte zapovijedima ljubavi i doista ćete činiti sve što ljudskom biću treba za postići zrelost duše... Jer sada će se ukazati tko ima iskrenu volju živjeti u ljubavi. I onda će on također doživjeti djelovanje Mojega duha unutar sebe, on će biti upoznat sa Istinom, sa znanjem o značenju i svrsi stvaranja, sa znanjem o značenju i svrsi života na Zemlji, i iznad svega sa motivacijom i važnošću čina Spasenja Isusa Krista bez Kojeg ni jedno ljudsko biće ne može ostvariti blaženstvo.

Vi, međutim, niste živi Kršćani... Kršćani, koji su nasljednici Isusa i potpuno uvjereni u snagu djela Spasenja... Kršćani, koji pripadaju Mojoj Crkvi, čiji Sam utemeljitelj Ja Osobno... inače bi također čuli glas Mojega duha koji bi vas obavijestio o mnogim obmanutim učenjima koja su prihvaćena u svijetu i protiv kojih ću se Ja uvijek i zauvijek boriti... (19 Lipanj 1964) Jer jedino će vas Istina voditi do Mene, i jedino kroz Istinu možete postati blaženi. I zbog toga ću opet i iznova dostaviti Istinu Mojim pomagačima na Zemlji i istovremeno im dati zadatak da šire Istinu u svijetu budući ljudsko biće mora živjeti u Istini ako on želi postati sretan. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 8818, 22 Lipanj 1964

BORBA PROTIV ZABLUDE/POGREŠKE

Morat ćete se muški boriti (= u smislu, ‘morat ćete voditi tešku borbu’) protiv zablude/pogreške budući se već neopazice uvukla (ili ‘budući je ona već polako prodrla’) u cijeli svijet, a nije ni moglo biti nikako drugačije pošto Božji protivnik vlada i obdaruje čovjekov intelekt u skladu sa njegovom vlastitom voljom. Ali budući je njegovo razmišljanje već okrenuto od Boga na njega Sotona može vršiti utjecaj koji će to uvijek napraviti kako bi rasprostrio tamu među ljudima… kako bi utrnuo svjetlo Istine gdjegod uspije. Bilo bi tako lako živjeti unutar Čiste Istine ako bi svi ljudi dopustili da budu podučeni od strane Boga Osobno (Ivan 6:45; Izaija 54:14 = Hr. Biblija 54:13), ako bi On imao pristup do njih svih, u kojem slučaju bi također postojalo jedinstvo u ljudskom razmišljanju… Ali kako stvari stoje velika je konfuzija, ljudi nisu svjesni kako se svrha njihova zemaljskog života tiče sazrijevanja njihove duše. I svi su se koncepti pobrkali… Ima samo nekolicina kojima se može ponuditi Istina od strane Boga Osobno tako da je njihovo razmišljanje prosvjetljeno i oni znaju svrhu njihova zemaljskog života…  

Kakogod, oni nisu u stanju probiti se sa njihovom porukom i prosvjetliti njihovo bližnje ljudsko biće time što će im ponuditi Čistu Istinu od Boga i razotkrivajući mnoga kriva shvaćanja koja zamračuju njihov duh. A nije tamo jedino da je Čista Istina više neprepoznatljiva… Čak u krugovima koji žele služiti Bogu neprijatelj djeluje, gdje je to moguće, kroz ljude koji i dalje gaje karakterne crte slične njegovoj vlastitoj prirodi. Svi oni streme ka Istini ali ne pristupaju Bogu direktno, oni ju pokušavaju nabaviti pomoću indirektnih sredstava… Oni se združuju sa bićima u svemiru koja također i dalje pripadaju neprijatelju i oni ljude vode opet u pogrešnom pravcu… sve dok Bog Osobno ne dostavlja Istinu na Zemlju, što se također može dogoditi kroz svjetlosna bića koja su u posjedu potpunog znanja i Božjeg pristanka da podučavaju, Čista Istina ne može biti ponuđena ljudima i opet i iznova će se oni morati suočavati sa obmanjujućim učenjima.

Tama se bori protiv svjetla, i zbog niskog duhovnog stupnja ljudi tama će pobjediti, jer kraj će biti novo prognanstvo (u materiju)… Ipak sve dok Bog Osobno i dalje govori ljudima On daje instrukcije primateljima da rade za Njega i distribuciju Istine i da dostave Njegovu Riječ svima koji Ju prihvate… Ne morate se bojati čak ako se susretnete sa neprijateljstvom, jer On Osobno je sa vama, On će vas tako voditi da pružite svjetlo svima koji ga hitno potrebuju i žele znati Čistu Istinu. Vi, koji ste podučeni od strane Boga i primate duhovno znanje bilo direktno ili kroz Njegove glasnike, ste potpuno svjesni onečišćenog/pokvarenog učenja koje više ne korespondira sa Riječima Isusa Krista… bili su vam dani razlozi zašto se pogrešno razmišljanje ugmizalo… Ali sada vi također morate predati dalje čisto učenje kako vam je bilo dodijeljeno/saopćeno… jer Istina se(be) mora utemeljiti/utvrditi/postaviti… svatko tko Ju primi Ju mora također širiti i učiniti sve moguće da bi razotkrio zabludu kao djelo Božjeg neprijatelja (Matej 5:15) Biti ćete potpomognuti na svaki način, jer budući je to Njegova volja, On će usmjeriti vaše misli na način da će ljudi primiti što im je potrebno za dobrobit njihove duše. Jer zabluda/pogreška ne vodi do Njega i čak ako ljudi podržavaju/primaju obmanjujuće misli… čak ako su dobri i ne griješe svjesno… oni neće steći blaženstvo u onostranom dok nisu prepoznali Čistu Istinu i sebe oslobodili od pogreške i laži, jer Bog Osobno je Vječna Istina i On se može pronaći jedino kroz Istinu. Pogreška/zabluda i neistina ne mogu nikada čovjeka dovesti do cilja… do sjedinjenja sa Njime, do veličanstvenog/slavnog vječnog života. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 8832, 19 Srpanj 1964

DUŽNOST BORBE PROTIV NEISTINITIH UČENJA

Vaš je zadatak suprotstaviti se obmanjujućim/neistinitim učenjima, i Ja vam dajem Objave na način da su svima jasno razumljive tako da sami za sebe mogu prepoznati apsurdnost onog što im je bilo predstavljeno, ako su oni to voljni. Moja posebna briga je usmjerena onima koji već imaju male sumnje i njima želim dostaviti Istinu. Ali onima koji ne žele odustati od svoje crkve se može dati najčišća Istina i neće ju prepoznati budući oni nemaju žudnju za Istinom. Pa ipak, dobro je da se upoznaju sa vašim mišljenjem kako ništa neće koristiti sazrijevanju njihove duše ako nije utemeljeno na principu ljubavi. I dok još imate slobodu govora vi ju trebate iskoristiti i govoriti sasvim otvoreno… trebate izreći vaše mišljenje o pogrešnim učenjima i uvijek znati da Sam Ja Osobno Davatelj (Istine), kako radite/rukujete sa Mojim znanjem koje vam daje svako pravo da ga podupirete/branite. Jer vi radite sa darom odgore koji već ima inherentnu/prirođenu snagu da podari realizaciju osobi koja mu se ne opire, pa čak ako jedino uspijete obavijestiti osobu o pogrešci/zabludi, jer znanje o njoj može još stimulirati sumnje. Jer jednom kada je njihovo vjerovanje uzdrmano puno je toga već bilo postignuto.

Čista Istina daje najblistaviju iluminaciju nekome tko ju najozbiljnije žudi… ali jedino njemu; i on niti neće odbaciti ova objašnjenja, i otud Ja namjeravam pomoći onima koji su prijemčivi za nju. A ima mnogo onih koji nisu zadovoljni sa tradicionalnim duhovnim znanjem koje im je bilo ponuđeno nego koji su svjesni Božanstva Koje im je dalo život i Koje se također brine da će ljudi postići cilj koji im je određen tijekom zemaljskog života… koji također znaju da može postojati samo jedna Istina i da ova prema tome more proizaći iz Onog Koji je Sam Vječna Istina. Čim ovo shvate biti će im lako dostaviti/saopćiti informaciju jer oni se neće dugo opirati prihvatiti ju budući će prepoznati da ona potječe od relevantnog Autoriteta. Zbog toga vi trebate otvoreno raskrinkati svaku pogrešku/zabludu budući ona ljude ne može dovesti do blaženstva; naprotiv, iz nje ništa dobroga ne može proizaći jer… ako bi im bila pružena prilika… oni bi odbacili Čistu Istinu. Posljedično tome, što primate od Mene je naumljeno za distribuciju ali kako i u kojem obliku vi nudite duhovno znanje će biti prepušteno vama budući svaka osoba reagira drugačije, ipak štogod činite kako bi ljude uveli u Istinu (ili ‘doveli do Istine’) će od strane Mene biti blagoslovljeno. AMEN

Borci za Istinu – 'Borite se Mačem svoga jezika!'

 

Bertha Dudde, br. 5205, 5 Rujan 1951

 

BORCI ZA ISTINU… OBMANJUJUĆA UČENJA

Vaš je zadatak podučavati... širiti Istinu među ljudima, raspršivati tamu koja proždire/guta i spriječava ih osjetiti dobrobit svjetla. Sve dok je njegov duh i dalje u tami ljudsko biće se kreće pogrešnom stazom, jer ispravna staza se naziva Istina... Istina jedino proizlazi iz Mene i vodi opet nazad k Meni. Vi ljudi trebate razumjeti kako ne mogu raditi nikakve ustupke u svezi vašeg blaženstva... Razumite da Ja, Vječna Istina, ne mogu tolerirati laži ili zablude/pogreške... Razumite da Ja prenosim Istinu na Zemlju budući Ju vi trebate znati, budući je svaki dan življen bez Istine izgubljen za vas. Jedino Istina Me prikazuje kakvim doista Jesam, i jedino istinski prikaz o Meni vama omogućava ljubiti Me i na taj način postići blaženstvo. Svako pogrešno učenje je pokušaj Mojega neprijatelja da iskrivi Moju sliku i umanji vašu ljubav spram Mene. Svako pogrešno učenje je dobar temelj za nova obmanuta učenja, i uskoro ste suočeni sa neprohodnom (izraz je ovdje ‘nerazmrsivom’ no, ‘neprohodnom’ se čini prikladnijim glagolom uz guštaru) guštarom koja više ne dopušta svjetlu prodrijeti da osvijetli vaš duh.

I stoga Ja pripremam za Sebe nosioce svjetla koji će vama ljudima donijeti Istinu, zato Ja najprije njih (u)vodim u Istinu i podučavam ih da prosvjetiteljski djeluju (ili ‘da donose iluminaciju’) gdje god je moguće. Ja obmanjujuća učenja često sukobljavam sa Istinom tako da se oni mogu međusobno pobijati (ili ‘jedno drugom suprotstavljati’), jer želim podići sumnje u ljudskim srcima, pošto će jedino onaj koji sumnja početi razmišljati i tražiti Istinu. Učenje koje Sam dao ljudima na Zemlji je sa ljudske strane bilo tako infiltrirano/prožeto sa pogreškom/zabludom da više nema iscjeliteljski učinak na ljude… I prema tome ga Ja želim pročistiti; Ja vam ga prema tome ponovno dajem u njegovom najčišćem obliku i osiguravam da je ovo učenje prenešeno/saopćeno ljudima dobre volje. Svatko tko ga želi prihvatiti će zadobiti najviši blagoslov, svatko tko ga odbaci također mora prihvatiti posljedice…

Pri svemu tom, Meni su potrebni glasnici da šire Moju Čistu Istinu na Zemlji, potrebni su Mi učenici kojima još jednom mogu reći: ‘Idite i podučavajte sve narode…’ (Marko 16:15)… Stoga Ja trebam apostole koji govore u Moje ime i proglašavaju Moju Riječ ljudima. A ovi se trebaju hrabro sukobiti sa predstavnicima obmanjujućih učenja, pošto je služba za koju Sam ih pozvao suprotstaviti se bez oklijevanja grešci/zabludi sa Istinom, bez ustručavanja objasniti koja šteta je prouzrokovana duši sve dok je pogrešno educirana, sve dok ne živi u Istini koja jedina vodi do Mene. Iako vi ljudi zasigurno možete težiti da dospijete do Meneunatoč obmanjujućih učenja to je, međutim, uzaludan napor, jer vi morate razumjeti da pogreška/zabluda i laž nisu Moje već djelo neprijatelja (Sotone) i da je svaki uspon zbog toga spriječen (= time nemoguć). Nadalje, djela Mojeg neprijatelja nikad ne mogu rezultirati u napretku, jedino Istina će vam pomoći da se uzdignete.

Ja ne mogu praviti ustupke te pogrešku/zabludu cijeniti isto kao Istinu, Ja jedino mogu priznati dobru volju i blagosloviti ju čineći vam Istinu dostupnom, ali onda ćete također morati biti prijemčivi, vi ne bi trebali zatvoriti vaše oči pred Istinom ili će vaša volja pretrpjeti neuspjeh/podbaciti… Vi trebate težiti za Mnom i time za Istinom, i onda ćete Ju sigurno primiti. Ali nemojte pretpostaviti kako se Ja slažem sa vama ako se i dalje želite držati vaših krivih shvaćanja/ideja. Svatko tko od Mene primi Istinu je također sposoban ispitati i prepoznati Ju kao Istinu, jer Ja od vas ne tražim nemoguće. Ali svatko tko Ju od Mene primi Ju također treba podržati i ne stidjeti se podupirati ju, on se ne bi trebao bojati kako će izgledati pre-oštar/grub jer greška/zabluda se ne može pre-oštro/grubo naglasiti pošto je djelo Mojeg neprijatelja (Sotone) koji se očito/jasno okreće protiv Mene.

Pogreške i laži uzrokuju beznadežnu zbrku i osobu lišavaju sve realizacije; one nisu svjetlo već potječu iz silne tame. Prema tome, vi trebate postupati odvažno protiv pogreške/zablude i neistine, jer u Istini imate oružje koje će vam osigurati pobjedu. Odabrao Sam vas kao Moje borce, i vi se trebate boriti sa mačem svojeg jezika, ne trebate se bojati odstraniti dječju vjeru vaših bližnjih… kako ona neće osobi pomoći ostvariti savršenstvo sve dok je pogrešna. Ali vi ju možete zamijeniti nečim dobrim, čistim i izuzetno djelotvornim, Istinom, koju ste primili od Mene Osobno. Bit ćete sposobni dati im više nego ste im oduzeli, vi ćete ščepati/oteti njihovu dušu iz vlasti/sile Mojeg neprijatelja i voditi je nazad k Meni. AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 5335, 12 Ožujak 1952

POSEBNA MISIJA: BORBA ZA ISTINU

Kao rezultat vaše voljnosti da služite, vaša je misija sprovođena savjesno i vi ste istinski radnici u Mojemu Vinogradu. Prema tome bio vam je dan zadatak koji nije prikladan za svakoga, koji zahtjeva specijalnu voljnost i od užasno je velike važnosti… Vi se morate boriti za Istinu… Zasigurno je vrlo nužno propovijedati ljubav, budući nitko ne može postići blaženstvo bez ljubavi, ipak duhovno prosvjetljeni ljudi se mogu nositi (isto ‘mogu je hendlati’) sa propovjedničkom službom, pa čak ako nemaju nikakvog borbenog duha… svatko može nadahnuti ljubav tko sam ima ljubav… Borba za Istinu, međutim, zahtjeva specijalnu sklonost/spretnost, poznavanje Istine i borbeni duh koji podupire što je ispravno i istinito, baš kao i izuzetno snažnu vjeru u Moju Riječ… jer čovjek može zastupati jedino ono što prepoznaje kao Istinu, što ne dvojbi budući mu je bilo dostavljeno od strane ‘Vječne Istine’.

Kako bi zastupao/podržavao Istinu uvjerljivo on najprije mora sam biti čvrsto uvjeren u nju a to, zauzvrat, zahtjeva život ljubavi... tako da Moj duh može djelovati u njemu. Zato ga njegova ljubav spram njegovog bližnjeg ljudskog bića mora motivirati da on njemu također dostavi/saopći Istinu, i prema tome će strastveno prosljediti protiv laži i zablude... To je vrsta slugu koje Ja potrebujem na Zemlji tijekom posljednjih dana prije kraja... I ova misija je tako važna da ću Ja posebice pomoći ovim slugama na sve načine pripremajući polje njihove aktivnosti... pomažući im u duhovnim baš kao i u zemaljskim poteškoćama, poravnavajući stazu njihova zemaljskog života, i snažeći ih i hrabreći na sve više srdačniju duhovnu aktivnost da bi njihovu misiju učinio uspješnom. Prisustvo laži i zablude otežava svjetlu da prodre...

Gdje je njiva prekrivena sa korovom, dobro se sjeme ne može razviti i njiva je efektivno postala bezvrijedna za njezina vlasnika. I prema tome Moje sluge najprije trebaju otkloniti korove, što je izuzetno naporan zadatak koji zahtjeva ustrajnost i snagu… Gdje su laži i zabluda sebe ustanovili u ljudskim srcima, proces čišćenja se može sprovoditi jedino nepopustljivom odlučnošću… predstavnik Istine mora nemilosrdno razotkriti sve što proturječi Čistoj Istini, posljedično tome on sam mora posjedovati što želi dati njegovim bližnjim ljudskim bićima… On ne bi trebao podupirati rezultate njegovog osobnog razmišljanja… iako ono može biti istinito ako je on prosvjetljen od strane Mojega duha. Ipak izvanredan rad Mojega duha unutar njega mu treba pružiti samo-uvjerenost da započne odvažno djelovanje protiv zablude i laži. I, kako je prosvjetljen, on će znati gdje su zabluda i laži prisutni… on će im se suprotstaviti sa Čistom Istinom i neće sebi dozvoliti da bude uznemiren/zbunjen od strane opozicije (isto tako: da ga to ne osujeti’), neprijateljstvom ili progonstvom, on će se hrabro boriti sa mačem njegovog jezika i biti potpuno uvjeren kako ima Istinu…

Potrebne su Mi sluge na Zemlji koje se nikoga ne boje i učinit će sve za njihova Gospodara... Potrebni su Mi ljudi sa snažnom vjerom i čvrstom voljom, sa apsolutnom ljubavlju prema Istini i realizacijom užasno velike duhovne nevolje. I kada ih pronađem Ja ću ih najprije pripremiti dostavljajući im Istinu i upoznavajući ih sa njihovom misijom. Educirat ću ih da postanu neustrašivi zastupnici, prosvjetlit ću Osobno njihov duh tako da će jasno prepoznati gdje je i kada njihova intervencija potrebna, gdje i kada su suočeni sa lažima i zabludom kako bi ih javno prekorili/obznanili/optužili.

Bertha Dudde, br. 3730, 30 Ožujak 1946

 

DAR PODUČAVANJA... UČITELJSKA SLUŽBA...

 

(Matej 10:19, 20)

 

Biti će vam podaren dar podučavanja jednom kada vaša misija započne... Osjetit ćete se ispunjeni Mojim duhom i posljedično također biti sposobni govoriti sa uvjerenjem, budući ću Ja Osobno Sebe izraziti kroz vas. Postaviti ću Riječi u vaša usta a ipak vaš će intelekt razumjeti što govorite, što vi, potaknuti Mojim duhom, priopćavate vašim ljudskim bićima, budući primate značenje Moje Riječi odgore, iz kraljevstva svjetla odakle Istina potječe. I prema tome vi ćete jedino širiti Čistu Istinu ako podučavate u Moje ime. Misli će vam pritjecati koje će vaše srce i um razumjeti i ispunit će vas sa unutarnjom radošću da vam je dozvoljeno širiti izuzetno vrijedno duhovno znanje. I tako, potaknuti ljubavlju vašeg srca, vi ćete distribuirati ono što vas osobno čini sretnima. Jer učitelj ima obilje znanja i prema tome je pozvan od strane Mene u njegovu učiteljsku službu.

Ipak on se mora suprotstaviti krivim učiteljima i prorocima u svoj ozbiljnosti i gledati kako obezvrijediti njihovu doktrinu utoliko što one ne korespondiraju Istini. On se ne treba bojati kako je to za njega preveliki izazov; jer još jednom, to nije on sam već Moj duh koji govori kroz njega. A Moj duh je nadmoćan svom ljudskom rasuđivanju, on može riješiti najteže probleme, razotkriti i pobiti najveću zabludu i ni jedan protivnik na Zemlji ne može premašiti njegovu mudrost.

 

Ali prilika za njegovo djelovanje mora biti pružena vašom voljnošću da poduzmete učiteljsku službu čak sa tim ljudima, to jest, vi ne smijete izbjegavati ili sebi dozvoliti da budete zastrašeni ako ste suočeni sa mudrošću ljudskog intelekta kako bi vas se razoružalo ili potkopala vaša učenja. Onda vi jedino trebate ući u srdačnu vezu sa Mnom i biti ćete u stanju poraziti čak i najveće govornike, budući ću Ja Osobno govoriti kroz vas i, doista, Meni nitko nije dostojan protivnik...

 

Neka vas vaš duh vodi, on će vas ispravno voditi, on će vam dopustiti djelovati i govoriti na pravi način, on će postaviti vaše misli u red, jer svatko tko primi učiteljsku službu od Mene će također primiti Moju pomoć da ju vrši ispravno. Jer Moja je volja da se Istina širi, da neistina i zabluda budu obznanjeni i da misli ljudi krenu ispravnim pravcem, budući jedino kroz Istinu ljudi mogu postati blaženo sretni. To je zašto vi, Moji učenici na Zemlji, trebate sebe postaviti Meni na raspolaganje kao nositelji Istine gdjegod i kadgod vas trebam, i Moj duh u vama će o tome biti obaviješten, tako da ćete biti odriješeni od sve odgovornosti da djelujete pogrešno, jer Ja Osobno ću vas voditi i usmjeravati svakoga tko je sebe ponudio Meni, tako da on može ispuniti Moju volju. AMEN

Ne može se svaki radnik u Mojem vinogradu nositi sa ovim zadatkom, budući je opozicija već postala presnažna, budući su ljudi sretni živjeti u laži što im dozvoljava ugodan život, dok Čista Istina zahtjeva samo-odricanje, koje je njima neprijatno. Znajući ovo, Moj sluga prema tome treba pošteno otkriti posljedice pogrešnih misli i obmanjujućih učenja i ne treba se stidjeti reći podržavateljima zablude Istinu u njihova lica. Jer dobro sjeme ne može biti posijano i biti u cvatu dok njiva nije bila očišćena od korova, koji su beskorisni i moraju biti nemilosrdno uništeni. Istina mora i hoće pripremiti put, i stoga ću Ja blagosloviti svakog nositelja Istine i podržati njegov rad za Mene i Moje kraljevstvo, baš kao što ću poravnati njegovu zemaljsku stazu tako da može vršiti njegov rad za kojeg Sam ga odabrao. AMEN

***

 

Bertha Dudde, br. 5627, 15 Ožujak 1953

 

BORITE SE SA MAČEM JEZIKA… ISTINA…

Započnite borbu protiv svega što vam je duhovno protivno, borite se mačem jezika, jer to je sveta borba… vi ste borci za Mene i Moje kraljevstvo. I štogod vam je duhovno protivno kada reprezentirate Mene i Moju Riječ pred svijetom je usmjereno protiv Mene. Moje čisto Evanđelje se mora proglasiti čovječanstvu, to je zašto Sam poslao Svoje učenike u svijet da naučavaju sve narode… Jedino kroz čisto Evanđelje, jedino kroz Istinu, su oni bili sposobni postići kraljevstvo Božje, jer Istina je proglašavala Mene i ukazivala put do Mene. Čim se Istina iskrivi staza prema Meni postaje neravna, Ja više ne mogu biti pravilno prepoznat i ljudski cilj postane neodređen/nejasan i više mu se neće stremiti… Ako će staza ka vječnom životu ljudima biti nanovo ukazana, onda najprije Istina mora popločiti put, ljudi Me moraju biti u stanju jasno i izrazito prepoznati, jedino će onda oni ponovno stremiti ka ispravnom cilju, oni će biti u stanju doći do Mene i postići blaženstvo i vječni život…

Ja Sam jesam put, istina i život (Ivan 14:6)… A vi, koje Sam odabrao i podučio kao Moje učenike u posljednjim danima, vi znate Istinu, vi ste Ju primili od Mene Osobno, i vi također znate kako su opasni zabluda i laži i koliko puno duhovne nevolje ljudi trpe koji nisu podučeni u Istini. To je zašto su zabluda i laži Moj veliki neprijatelj i također vas koji živite u Istini. I to je neprijatelj sa kojim se morate boriti… Opet i iznova vam dajem ovaj zadatak da se morate prepirati za Mene i Moje učenje, da se morate boriti sa mačem vašeg jezika. Premda ćete pronaći mnoge neprijatelje koji će poduprti njihovu pogrešnu doktrinu sa uvjerenjem vi ćete biti u stanju suprotstaviti se njihovim obmanutim učenjima sa Čistom Istinom i svaki puta pobijediti, pod uvjetom da oni nisu očigledni sljedbenici princa tame i zaista ne žele svjetlo i Istinu, da se ne bore za ono što su prihvatili kao ispravno već jedino za sebe same i njihov utjecaj/autoritet.

Vaš će mač biti doista oštar poput žileta, jer biti ćete u stanju pobiti sve što je pogrešno, Riječi će biti postavljene u vaša usta (Matej 10:19, 20), Moj duh će vas voditi, tako ću Ja Osobno biti pokraj vas kao vaš Zapovjednik i Istina će doista biti pobjedonosna što također može neprijatelja koštati mnogih žrtava koji će radije propasti nego napustiti njihovu zabludu tako da ne bi izgubili njihov utjecaj/autoritet. Oni nisu zainteresirani za Čistu Istinu; namjesto toga, kao predstavnici Mojega neprijatelja oni namjeravaju zamračiti svjetlo sa kojim su suočeni. Posljedično tome oni će biti žrtve ove bitke koja se, međutim, mora vojevati na kraju ovog vremena, jer princ tame će Mi konačno najaviti rat, on će Me pokušati svrgnuti sa prijestolja sa lažima i klevetama. I onda mu se morate suprotstaviti, Ja želim govoriti kroz vas onima koji su kontrolirani od strane Mojega neprijatelja, i Ja im također još želim ukazati stazu koja vodi do cilja, do vječnog života, kojom se, međutim, može zaputiti jedino posredstvom Istine. AMEN

 

 

Biti tolerantan prema zabludi ili ne?!

Bertha Dudde, br. 4733, 7 Rujan 1949

 

TOLERANCIJA…

Tolerancija/obzirnost na duhovnom nivou je neprikladna kada uključuje branjenje Istine, osvjetljvanje obmanjujućih učenja i borbu protiv laži. Onda se mora ići izravnim putem (then straight path has to be followed), nikakvi ustupci se ne mogu praviti protiv čovjekovog vlastitog uvjerenja čim ljudsko biće radi u Moje ime i stoga je također podučen u Istini. Istina, međutim, jeste i uvijek će ostati ista, i ako Ja Osobno obrazujem čovjeka, onda će on također biti sposoban intelektualno opravdati što reprezentira kao Istinu svojim bližnjim ljudskim bićima. Ako se onda mišljenje druge osobe ne slaže sa tim objašnjenjem/tumačenjem, onda predstavnik Moje Istine ne bi trebao biti tolerantan i popustiti ili prihvatiti mišljenje druge osobe protiv svojeg najdubljeg uvjerenja. Takva tolerantnost bi bila isto kao i nijekanje onog što je nositelj Istine primio od Mene. Jer on prepoznaje grešku i neće joj se protiviti/suprotstaviti (= proturječiti joj).

Čim se razmišljanja/stajališta ljudi razlikuju (to znači/ukazuje na to da) svi oni nemaju Istinu, i jedino je razmišljanje/stajalište one osobe ispravno, koji je Istinu primio od Mene Osobno, koji je tako, nakon iskrene molitve, čvrsto uvjeren u svoj mentalni koncept (= ideju koju ima o određenoj stvari) pošto je bio obrazovan od strane Moga duha. Ovo, razumljivo, pretpostavlja da osoba vjeruje u Mene, vrši Moje zapovijedi i žudi (upo)znati Istinu. Ta osoba za sebe može smatrati kako Sam ju Ja obrazovao i također biti sposobna sa uvjerenjem potvrditi/zagovarati svoje ideje njegovim bližnjima. Svatko tko je jasno prepoznatljiv kao nositelj Istine, koji svoje znanje prima kroz neuobičajeni/izvanredni postupak unutarnje Riječi, može sa opravdanošću (= sa potpunim opravdanjem) odbaciti svaku drugu doktrinu i javno je osuditi/optužiti, jer njegova je dužnost podupirati Istinu koju je primio od Mene direktno. Tolerancija prema nekome tko razmišlja drugačije ga čini nedostojnim ogromnog dara milosti kojeg prima od Mene, jer on ga ne cijeni ako ga ne podupire.

Iz tog razloga nositelj Istine nikad ne bi trebao biti optužen kako je ne-tolerantan/obziran prema podržavateljima/pristalicama obmanjujućih učenja, jer jedino Istina će rezultirati u duhovnom napretku ljudi. Jedino Istina će voditi do Mene, do vječnog života u blaženstvu, i jedino Istina rezultira u znanju i na taj način predstavlja svjetlo za biće koje je utjelovljeno kao čovjek na Zemlji. Prema tome, bilo bi pogrešno dopustiti ljudskom biću da živi sa zabludom/pogreškom iz obzirnosti da bi se čovjeka (koji tako nešto dopušta) smatralo tolerantnim. To bi bilo priznavanje osobne neizvjesnosti i sumnje u Istinu za koju se od njega očekuje da ju podržava. Nadalje, to bi bio mlak/malodušan rad za Mene i Moje kraljevstvo, što bi ovlastilo druge ljude dvojbiti misiju baš kao i izvor duhovnog znanja, koje nije bilo onako gorljivo potvrđeno/prenijeto kako bi Božanski dar milosti trebao biti potvrđen/prenijet. Iz ovog razloga Ja za Svoje nositelje Istine biram ljude snažne/nepokolebljive volje, koji su također sposobni reprezentirati Moju Riječ intelektualno i koji se niti boje svijeta niti Mojih lažnih slugu. I Ja biram hrabre borce koji će se boriti u Moje ime sa mačem jezika gdje god je Istina bila izopačena/iskrivljena. AMEN

 

***

Bertha Dudde, br. 8555, 11 Srpanj 1963

PRIHVAĆANJE ISTINE JE OBAVEZA… ZABLUDE

Vi bi trebali širiti Istinu… To je zadatak kojeg ste dobrovoljno prihvatili i kojeg sada trebate primjenjivati u praksi ako Mi želite služiti kao Moji učenici u posljednjim danima. Ali širenje Istine također uključuje borbu protiv greške/zablude čim vam greška/zabluda postane očigledna. Ja vam neprestano govorim da ne možete biti tolerantni gdje se tiče Čiste Istine od Mene, da ju trebate čvrsto podržati a ne, zbog navodne tolerancije/obzirnosti, dopustiti daljnje postojanje greške/zablude… Vi ju trebate obznaniti kao grešku/zabludu i ne prezati od borbe protiv nje, pošto je to djelo Mojeg neprijatelja/protivnika (= Sotone) i nikad neće služiti da bi ljudskoj duši osiguralo koristi (ili ‘donijelo dobrobiti’).

A posebice vi, koji prepoznajete grešku/zabludu pošto ste od Mene Osobno bili upućeni u Istinu… ne bi trebali prezati od nje, jer vi imate pravo boriti se protiv nje. Vas Sam Ja poslao među ljude kao nositelje svjetla obilno oprskbljene duhovnim znanjem koje opravdava vaše akcije protiv greške/zablude pošto ste ju vi u stanju pobiti i iznijeti na loš glas kao djelo Mojeg neprijatelja/protivnika… On je na djelu tamo gdje greška/zabluda postoji pošto jedino Čista Istina izvire iz Mene, ali on neprestano pokušava potkopati Čistu Istinu.

Ljudsko biće ima slobodnu volju koja će biti čvrsto vezana/zgrabljena/posjedovana smjerom njegovog izbora. Ako traži kontakt sa Mnom njemu će uistinu biti dana Čista Istina, i on sa Njom također treba raditi, to jest, on Ju treba predati dalje svojim bližnjima čije misli ostaju zavedene sve dok nisu podučeni od strane Mene Osobno kao Vječne Istine.

Moj neprijatelj/protivnik će pokušati djelovati na isti način i također će biti uspješan kod ljudi koji nisu svjesni velike odgovornosti, koji ne razumiju što znači primiti Čistu Istinu i predati Ju dalje… koji se ne boje greške/zablude kao što bi je se trebalo bojati i koji se prema tome iznutra ne protive kada im Moj neprijatelj/protivnik pokušava prenijeti grešku/zabludu. Moj neprijatelj/protivnik će se također prerušiti u anđela svjetla (2 Korinćani 14:11) ali on neće biti u stanju obmanuti vas, Moje nositelje svjetla. Vi ćete prepoznati njegovu aktivnost i onda također trebate poduzeti akciju protiv nje, pošto je to zadatak za kojeg ste se dobrovoljno prijavili učiniti za Mene.

Gdjegod prepoznate pogrešne misli vi trebate prosvjetliti vaše bližnje o Čistoj Istini, vi im trebate pomoći odbaciti grešku/zabludu i shvatiti što je ispravno. Ukažite im njihovo pogrešno razmišljanje jasno i otvoreno tako da i oni, također, pristignu do Istine i sebe oslobode od Mojeg neprijatelja, koji je i dalje sposoban utjecati na njih pošto i dalje na neki način polaže pravo na one koje je uronio u pogrešku/zabludu zahvaljujući njihovim sličnim sklonostima… Nije preporučljivo napustiti/odbaciti takvog obmanutog čovjeka, radije, njemu treba pomoći da prepozna svoju grešku i složi se prihvatiti Istinu, jedino onda će sam iz Nje izvući koristi/dobrobiti, i jedino onda će on, također, biti istinski vinogradski radnik za Mene.

Nositelj Istine ne može biti tolerantan i ostaviti svoje bližnje u pogrešci/zabludi zbog ljubaznosti… On treba jasno ukazati da druga osoba ne razmišlja ispravno, da je na nju utjecao Moj protivnik/neprijatelj bez obzira na koji način mu je pogreška/zabluda bila priopćena… Jer protivnik/neprijatelj će uvijek biti sposoban umiješati/uplesti se u misli čovjeka koji nije tako prisno u kontaktu sa Mnom da ga Ja mogu zaštititi… Ali sasvim je sigurno da Ja osobno ne prenosim osobi duhovno znanje koje ne korespondira sa Istinom, i to osobi mora biti jasno, inače Moja ljubav, mudrost i moć u stvari mogu biti dovedene u sumnju… Iz toga slijedi da se direktna transmisija Moje Riječi čovjeku ne može izvršiti ako je povezan(a) sa greškom/zabludom…

Vi ljudska bića morate biti izuzetno oprezni i uvijek se bojati utjecaja protivnika/neprijatelja sve dok sebe u potpunosti ne predate Meni i tražite Moju zaštitu, koju ću Ja uistinu dodijeliti svima koji iskreno žele živjeti u najvišoj Istini i zauzvrat ju predati dalje njihovim bližnjima, ako su od strane Mene određeni za ovu Istinu… Pogreška/zabluda je istinski otrov za ljudsku dušu, posljedično tome vi trebate poduzeti akciju protiv nje i neprestano joj se suprotstavljati sa Istinom, jer vi ste Ju primili od Mene pošto je nužno da svjetlo zasvijetli u tami… Vaša slobodna volja dozvoljava upliv obmanjujućih misli, jer ako bi im se vi iznutra suprotstavili u svjesnosti kako služite jedino Čistoj Istini, obmanjujuće mentalne ideje se ne bi mogle oformiti u vama… Ali Ja nikad ne mogu priznati kako je nešto što proturječi Čistoj Istini poniklo od Mene… Vi se prema tome trebate uvijek pobrinuti da širite najčišću Istinu i objavite beskompromisni rat grešci/zabludi, i djelovat ćete u skladu sa Mojom voljom i umjesto Mene. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 8915, 22 Siječanj 1965

 

DUŽNOST JE RADNIKA U VINOGRADU

PODUZETI AKCIJU PROTIV ZABLUDE...

Vaš je zadatak zastupati Istinu koju primate od Mene. Ako vas obavještavam o stvarima koje su inače pogrešno predstavljene vas dužnost obavezuje poduprijeti dodjeljeno duhovno znanje a ne to šutljivo tolerirati ako ste bili suprotstavljeni sa pogrešnim shvaćanjima. Ja zračim svjetlo Istine na Zemlju baš zbog toga što želim obezvrijediti neistinu i zabludu, budući su oni opasnost za ljude ako nastave biti ignorirani i time postoje rame uz rame sa Istinom. Pokušajte razumjeti kako nije nevažno da li vam je podarena Istina ili nije, pokušajte razumjeti kako ne možete pronaći put do Mene sa zabludom i da ćete ju morati odbaciti... ako ne na Zemlji onda u kraljevstvu onostranog...

 

Bertha Dudde, br. 6462, 27 Siječanj 1956

 

POSLJEDICA OBMANJUJUĆIH UČENJA U ONOSTRANOM…

 

Čovječanstvu su bile prenijete/priopćene mnoge pogrešne misli koje su, međutim, bile ljudska vlastita krivnja ili sile tame ne bi mogle potaknuti/uzrokovati takvo razarajuće djelo. Samo uz malo razmišljanja ljudi su mogli prepoznati kako im nije bila dana Istina, ali su oni to zanemarili učiniti i bez razmišljanja su prihvatili sve. Ova obmanjujuća učenja su sada toliko čvrsto uspostavljena/ukopana u ljudskom razmišljanju da ih je teško ukloniti, no opasnost počiva u činjenici da će iz ove zablude nastati još više obmanjujućih učenja. Nikakav se duhovni napredak ne može ostvariti, niti na Zemlji niti u onostranom kraljevstvu, sve dok takva obmanjujuća učenja nisu ispravljena i tako učinjena bezopasnima, što se jedino može napraviti priopćavanjem Čiste Istine iznova. Ali teško je ispraviti svaku pojedinačnu doktrinu, budući njezino razumijevanje zahtjeva jasan opis Božanskog plana ljubavi i spasenja, koji će naknadno dokazati ispraznost takvih pogrešnih učenja, tako da će svaka greška postati očigledna ako čovjek iskreno želi znati Istinu.

 

Kada duša uđe u duhovno kraljevstvo nakrcana sa pogrešnim mislima, ona će nastaviti živjeti sa svojim zabludama i neće nikad ostvariti duhovni napredak… Ona će vrlo teško prihvatiti Istinu, i daleko je puno teže uvesti u Istinu nekoga tko sebe smatra informiranim/inteligentnim nego nekog tko je potpuno ignorantan/neuk tko je više voljan prihvatiti da bude podučen i koji je na taj način voljan prihvatiti Istinu. Prethodni će jedino započeti misliti kada se osjećaju nezadovoljnima i trajno žive u tami ili u vrlo nejasnom sumraku… pod uvjetom da nisu neprijateljski raspoloženi… ali im to neće dati osjećaj sreće… Onda će oni započeti razmišljati o lažnim obećanjima kojih su se na Zemlji držali kao Evanđeoske Istine.

 

Kako bi se takve duše potaknule reflektirati na i prihvatiti Istinu, one često trebaju provesti vrlo dugo vrijeme u neugodnim sferama… tako da će se prisjetiti obmanjujućih učenja, slijediti ih te i dalje neće doživjeti poboljšanje njihove situacije… Jedino onda će započeti sumnjati, i jedino im onda nositelji Istine mogu pristupiti koji će im polako pomoći promijeniti njihov način razmišljanja… Ali često je potrebno vrlo dugo vrijeme prije nego za dušu (ili ‘u duši’) zazori Istina.

Posljedično tome, jedan od najvažnijih zadataka radnika u Gospodnjem vinogradu je poduzeti korake/djelovanja protiv greške i neistine već na Zemlji i ljude napraviti svjesnima kako gube njihovo vrijeme… Čak ako oni i ne povjeruju u to prisjetit će se tih upozorenja uskoro kada otiđu sa ove Zemlje (!!!), što će rezultirati u bržem razumijevanju u kraljevstvu onostranog.

 

Opet i iznova se ljude treba podsjetiti kako je sve čemu udovoljavaju isprazno/uzaludno ukoliko ne daju prioritet Zapovijedi Ljubavi spram Boga i bližnjega… Njihova pažnja treba biti prilično iskreno usmjerena ka obmanjujućim učenjima… a njih ima mnogo… Treba ih se podsjetiti kako Bog od ljudi traži jedino ljubiti kako bi ih bio sposoban primiti u Njegovo duhovno kraljevstvo… da je bez Ljubavi sve drugo bezvrijedno za dušu. I čak ako to razbjesni/isprovocira ljude, njihove će vam duše jednog dana zahvaliti kada su napustile zemaljski omotač/pokrov. A kada sebe nađu u bijednom i nezadovoljavajućem stanju i ne mogu ga objasniti sjetit će se vašeg savjeta, i s obzirom na njihovo stanje, također shvatiti Istinu… Onda će biti zahvalni kada im je dana Istina, budući im jedino ona može pomoći uzdignuti se, jedino kroz Istinu oni mogu postići blaženstvo. AMEN

...i sve dok ne znate potpunu Istinu za vas ne može biti ikakvog blaženstva. Prema tome Ja također potrebujem borce koji uvijek ističu Istinu, koji se ne ustručavaju obavijestiti njihova bližnja bića o njihovom znanju, tako da svatko može odabrati između zablude i Istine...

Vi ne znate koliko puno zablude postoji na svijetu, ali Ja znam i prema tome ju ne mogu šutljivo tolerirati. Ali budući ne prisiljavam ni jednu osobu na prihvaćanje Istine Ja jedino mogu podučiti borce za Sebe koji će govoriti namjesto Mene i također se boriti protiv zablude gdje ona postane jasno uočljiva... Jer kao pravilo ona se krije iza maske koja skriva Mojega neprijatelja (Sotonu)...

Najveće se zlo sastoji od činjenice da on radi na isti način kako bi ugušio Mene i Moje svjetlo... To je zašto se protiv njega ne može boriti dovoljno oštro, i svatko tko zna kako posjeduje Čistu Istinu Nju uvijek treba poduprijeti, budući on prima najvažniji dar milosti koji njegovu borbu čini značajno lakšom, jer on može sve potkrijepiti i ne treba se bojati kako će mu Moj neprijatelj biti nadmoćan, jer suočen sa svjetlom on će uvijek odustati od borbe. I Ja vam dajem svjetla u izobilju tako da sa lakoćom možete prepoznati izvor duhovnog znanja koje se suprotstavlja svjetlu odgore. I time vi ga ne smijete šutljivo tolerirati, jer ono što se protivi Istini je laž, a Ja proglašavam rat neistini.

Ljudi ne znaju u kojoj masi obmanute duhovne informacije oni žive. I svatko tko sebe ne može osloboditi od nje na temelju Čiste Istine koja mu je dostavljena/priopćena će biti opterećen njome kada uđe u kraljevstvo onostranog, ukoliko mu njegov stupanj ljubavi neće osigurati trenutnu realizaciju, ipak u tom slučaju će on već biti sposoban prepoznati zabludu u njegovom zemaljskom životu i odbaciti sve što ne korespondira sa Istinom. Jer ljubav ga prosvjetljava i on će instinktivno odbiti prihvatiti pogrešno duhovno znanje.

Što se više kraj približava to će se više navodnih ‘primatelja Riječi’ pojaviti, i svi će oni željeti raširiti njihove pogrešne poruke, i onda je važno razlikovati među duhovima (1 Ivanova 4:1-3), jer oni će uključiti doista sotonske glasnike koji rade na instrukciju onoga (Sotone) koji želi pokvariti svijet i pokušava potpuno spriječiti povratni put ljudi ka Meni.

Ali vi, koji Mi želite služiti, ćete ga prepoznati i znati što sa tim porukama napraviti. Vi nikada ne bi trebali prihvatiti te poruke poradi tolerancije, jer svatko tko se ne bori protiv neistine dozvoljava sebi da upadne u njezinu zamku (ili ‘da se u nju zaplete’), ona će pobrkati njegovo razmišljanje i on više neće biti u stanju prepoznati Čistu Istinu. A namjera je Mojega neprijatelja stvoriti također duhovnu zbrku u onima koji sebe žele razdvojiti od njega kako bi opet nad njima zadobio kontrolu... Jer kako bi ostvario svoj cilj ni jedno sredstvo nije odveć zlo i ni jedna lukavost odveć prezira vrijedna. AMEN

 

 

 

 

Razdvojiti se od već postojećeg obmanjujućeg znanja... ili odbaciti velike milosti koju donosi ova Božanska Riječ

 

Bertha Dudde, br. 4740, 16 Rujan 1949

 

ODGOVORNOST ZA PRIHVAĆANJE OBMANJUJUĆIH UČENJA...

Vrlo je teško ljudima razdvojiti se od znanja kojem su bili podučeni još od ranog doba i kojeg stoga ne žele odbaciti kao obmanjujućeg. Oni su prihvatili ovo znanje bez razmišljanja o njemu a budući njihovo obrazovanje nije njihova krivnja oni se ne mogu, na početku, smatrati odgovornima za prihvaćanje pogrešnih doktrina. Unatoč tome, čim su sami sposobni koristiti njihov intelekt njihova je dužnost pomno ispitati da li je to duhovno znanje istinito. I oni će morati biti odgovorni u pogledu toga da li su iskoristili njihov intelekt čim su to bili sposobni učiniti. Oni ne bi trebali prihvatiti sve duhovne vrijednosti kao istinu bez pomnog ispitivanja, niti će biti sposobni sebe opravdati na temelju toga da su primili to znanje i stoga su nevini ako su ga usvojili tijekom njihova zemaljskog života. Oni zaboravljaju kako su odgovorni za njihove duše. Oni zaboravljaju kako ih ne kažnjavam Ja nego da sami sebe kažnjavaju, to jest, da ostaju u njihovom stanju nesavršenstva, koje nikada ne može rezultirati u njihovom blaženstvu... ali da ih Ja ne mogu osloboditi iz tog stanja budući njihovo iskupljenje zahtjeva njihovu aktivnu slobodnu volju koju oni, međutim, nisu iskoristili pravilno ili bi bili iskoristili njihov intelekt da ispitaju te duhovne doktrine. Oni su ostali pasivni. Do izvjesne mjere su sebi dopustili da im bude nametnuto nešto što su mogli isto tako odbaciti da su to željeli.

Činjenica da su ljudi odgovorni za njihove duše znači da oni moraju prepoznati njihovu krivnju, da moraju shvatiti kako je njihova bijedna pozicija bila njihova vlastita pogreška te da pravedno identificiraju i priznaju njihov vlastiti nemar, time oni sebe ne mogu rasteretiti na račun onih koji su ih podučili pogrešno. Doista, ti učitelji će, također, jednog dana morati biti odgovorni sukladno njihovoj krivnji, ipak netko tko prihvati obmanjujuća učenja neće biti rasterećen od krivnje, budući Sam Ja dao ljudskom biću intelekt kojeg je on prije svega trebao koristiti za spasenje njegove duše. Svatko tko ozbiljno želi Istinu će se potruditi i također će ju pronaći. I svaka instrukcija ponuđena osobi treba biti ponovno pregledana ako polaže pravo na to kako je istinita. Tako je ljudsko biće obavezano porediti duhovno znanje koje mu je dodijeljeno sa tim učenjima, i ispravna volja će također polučiti ispravne rezultate. Ipak stanje njegove duše nakon njegove smrti ovisi o čovjekovom stavu spram Istine koja mu je dostavljena Mojom voljom... puno svjetla ili tame... Jer jedino Istina daje svjetlo duši, dok zabluda drži dušu u tami u kojoj je ona venula na početku njezinog zemaljskog kursa života kao ljudsko biće ali koju je mogla izbjeći da je njezinu volju koristila ispravno. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 2372, 17 Lipanj 1942

 

OBMANJUJUĆA UČENJA SU PREPREKA ZA TRAŽITELJA BOGA...

Ljudsko biće koje je duhovni tražitelj doživljava izvjesni nedostatak slobode sve dok se ne može intelektualno osloboditi od ljudskih učenja koja ne korespondiraju sa Istinom. Takve doktrine ga spriječavaju od spoznaje i tako on na taj način postavlja njegovo vlastito ograničenje znanja budući mu Čista Istina ne može biti dana sve dok sebe nije oslobodio ili... ako mu je dana on ju ne prepoznaje kao takvu. Premda se Bog doista kreće prema ljudskom biću tražitelju, On želi biti bezrezervno prihvaćen.

Obmanjujuća mišljenja, međutim, su barijere podignute od strane ljudskog bića koje, tako reći, i dalje predstavljaju odjeljenje/pregradu između Boga i čovjeka. Svaka lažna doktrina od koje ljudsko biće neće odustati je takva barijera koja čovjeka i dalje razdvaja od Boga. Bog će sada stimulirati ljudsko biće da sruši barijeru, tj. drugi će ljudi uzdrmati njegova uvjerenja time što će nesklono kritizirati njegova obmanjujuća učenja i čovjek će tako postati sklon ova zbaciti. Ako to napravi, on će uskoro steći uvid budući je sada podučen od strane Boga Osobno Koji će mu poslati ispravne misli, koje ljudsko biće spremno prihvaća. Ali čim se drži njegovih obmanjujućih mišljenja on ne može postati prosvjetljen. On ne pronalazi povezanosti, i prema tome je njegovo znanje zakrpa-na-zakrpi (izraz je ovdje: nešto što je skrpano od malih komadića, recimo pokrivač skrpan/zašiven od malih komadića tkanine) i isto nedovoljno da bi se drugi ljudi podučavali, jer netko može dati ono što sam posjeduje a ne ono što mu nedostaje. Međutim, što je ljudsko biće više voljno hodati ispravnom stazom, tj. živjeti u skladu sa Božanskom voljom, to će ga sigurnije Bog voditi spram spoznaje, jedino što je potrebno dugo vrijeme da bi se otklonile te zapreke koje čine nemogućim postizanje spoznaje.

Čovjek mora pokušati sa velikim strpljenjem opovrgnuti lažna mišljenja druge osobe. Ljubav spram bližnjeg ljudskog bića ovo može postići sve dok on zna Istinu i tako također može dati Istinu. Ljudsko je biće uvijek pobjedonosno kada je Istina na njegovoj strani budući je istina od Boga a Boga se ne može poraziti. Svatko tko traži Boga će Ga pronaći bez greške budući On Sebe obznanjuje svakome tko Ga iskreno nastoji pronaći. AMEN