10 Poznavanje svrhe zemaljskog života

10 Poznavanje svrhe zemaljskog života

 


Ekipica moja draga i mila, moja radosti pre-velika u Njemu Koji je Kralj kraljeva i Gospodar gospodara (Otkrovenje 19:16), jutro vam želim ovdje iz moje male Blatske radionice i radost i mir i zdravlje po Kristu Isusu, u Njemu imamo 'uručen' svaki duhovni i fizički blagoslov (Efežanima 1:3; 2 Petrova 1:3), kako ste mi vi danas krenuli u dan?!

 

No, jučer mi se dogodio za mene jedan neplanirani susret (koji je sigurno Gore bio planiran!) kojeg ću iskoristiti ovdje iz nekoliko razloga ... od kojih je jedan da bi svečano izjavio kako osim negativnih (5) razloga zašto bi naš Bog i Otac objavio Svoju Čistu Istinu sa nebesa, ima i nekoliko pozitivnih ... he, he, he ... od kojih je jedan izuzetno zanimljiv kako nigdje drugdje nije u ponudi, a to je da vam kroz Čistu Istinu biva objašnjen cijeli Božji plan Spasenja, i unutar toga, svrha materijalnog svemira, time planete Zemlje, i otud i našeg postojanja na njoj u ovom jednom relativno kratkom periodu vremena koliko ovdje boravimo... što će dalje reći ... da na svjetlu Čiste Istine mi imamo točan uvid u to koja je svrha našeg postojanja ... i otud priliku tu svrhu i ostvariti ...

 

Ja to zovem 'Velika Slika', i uvijek koristim puzzle (slagalice) kao primjer ... dakle ... naš život i sve unutar njega situacije su poput recimo puzzli od 3000 komada koje su onako raštrkane po stolu i sve su slične boje ... recimo kao kada neki pejzaž slažete ... i sad zamislite 'muke' čovjeka koji to pokušava složiti bez da ispred sebe ima sliku tako da zna gdje se to sve treba na kraju uklopiti ... to je život čovjeka bez znanja o njegovoj svrsi ... živa muka! E sad ... Čista Istina daje tu veliku sliku ... no moram vam reći, ako to do sada niste razumjeli, jednom kada imate Veliku Sliku ... vi ćete I DALJE morati 'složiti' puzzle vašeg života... taj dio se ne može izbjeći ...

 

Read more...

11 Ljudski dodaci Evanđeljima – Bog Otac kao strašan sudac Svojoj djeci

11 Ljudski dodaci Evanđeljima – Bog Otac kao strašan sudac Svojoj djeci

 

 

'Svaka doktrina koja Me prikazuje kao Boga osvete i vječno gnjevnog Suca je pogrešna, jer takva obmanjujuća učenja će jedino uvijek povećati udaljenost između vas i Mene, budući sve dok Ljubav spram Mene nije u vama, vi Mi se isto tako ne možete približiti... Moja temeljna supstanca je Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16) i vi ste potekli iz ove Ljubavi... Ali ova Ljubav ostaje nepromjenjiva i neprestano zahtjeva uzvraćenu Ljubav... Ona ne može sebe niti promijeniti niti će iščeznuti, i prema tome Moja Ljubav će važiti za vas za cijelu vječnost. Ona će vas slijediti u najdublji bezdan kako bi vas iz njega opet izbavila (Matej 18:12-14).... ali nikad vas Ja neću baciti u ovaj bezdan, Ja nikada neću osuditi ono što je poteklo iz Mene, čak ako Mi se protivi i odbacuje Moju Ljubav. Ali ova će Ljubav učiniti štogod je potrebno kako bi vas ohrabrila, Moje žive tvorevine, da Mi se opet približite... Moja će Ljubav tražiti da privuče vašu Ljubav sve dok se, jednog dana, vi sami  nećete povratiti k Meni sa gorućom Ljubavlju i pokušati pronaći sjedinjenje sa Mnom.'   (BD 8348)

 

 

Ekipica moja draga i mila, moja radosti prevelika u ove posljednje dane kada nije lako naći razloge za radovati se u svijetu oko nas, jutro vam želim u Kristu Isusu ovdje iz moje male radionice u Blatu, i rast u Ljubavi i iz nje proizlazećoj Mudrosti, kako ste mi vi danas krenuli u dan, kako su vam danas usklađene i uravnotežene kemijske i električne frekvencije u tijelu?!

 

Eto hvala na pitanju, ja sam vam super-fantastično izvrsno i prekrasno u Kristu Isusu, negdje između ljubičaste i proljetno zelene !, što naravno želim i vama od sveg srca!

 

No, idemo dalje sa našom temom 'Zašto Čista Istina?', dakle, ovi bliži meni su već vidjeli i naučili kako sam 'osjetljiv' posebice po pitanju jedne teme, a ta je tema doktrina koja je opće prihvaćena u Kršćanskom svijetu, a to je doktrina o vječnom prokletstvu, ili ti ga, da vam praktično predočim što to znači, 'jednom u paklu, ZAUVIJEK u paklu!'

 

Ta doktrina nije istinita ... i time je obmanjujuća, i prema tome ... dužnost je onog tko poznaje Istinu, a ovdje sam to ja, tu neistinitu doktrinu porušiti do temelja (prema jasnim uputama iz Knjižice br. 36!)... što i činim ... dokaz čega je recimo krasna Knjižica br. 53, 'Zablude i neistine u Kršćanskoj Crkvi - 5', koja se bavi ovom temom (dostupna svima besplatno na upit!) ...

Read more...

13 Čista Istina daje jasan uvid u to koji je krajnji cilj našeg postojanja

 

13 Čista Istina daje jasan uvid u to koji je krajnji cilj našeg postojanja

 

Ekipica moja draga i mila, moja radosti prevelika u ove dane kada se radost uglavnom povezuje sa materijalnim stvarima ili sa tjelesnim užicima, dobar vam dan želim ovdje iz svoje male Blatske radionice, i ISTINSKU radost i ISTINSKI mir koji su dostupni jedino po Duhu Svetome (Rimljanima 14:17), kako vama danas ide na 'proputovanju' (1 Petrova 1:17) po ovoj 'stranoj' Zemlji?! (Hebrejima 11:13)

 

Ja vam moram reći, hvala na pitanju, evo baš ste me uhvatili, kako sam ja baš onako dubinski radostan ... i to me drži jedan 'val radosti' od jučer predvečer kad sam nakon plaže krenuo prevoditi Objavu koju ću vam ovdje prikačiti odmah u mailu, ne znam kako će to utjecati na vas (znam točno kako će na jednu osobu iz Ekipice utjecati!), no meni je to kao da sam vidio onog anđela koji nosi Vječno Evanđelje Božje Ljubavi sred najviših nebesa! Otkrovenje 14:6


No, jedan od razloga zašto je Čista Istina nadmoćna ostalim naukama, i mogu se frigat , jeste što na njezinu svjetlu mi točno znamo koji je naš krajnji cilj, i onda uz to imamo objašnjeno i kako ga ostvariti, i onda još i ukazano kako zadobiti snagu da ga možemo i postići!

 

Ono što ja cijelo vrijeme pokušavam objasniti ljudima koji su 'zarobljeni' u crkvama, jeste da je Očeva Ljubav bila na postojanju puno prije ove Zemlje i puno prije crkava na njoj... i da je Njegova Kuća ono gdje smo svi pozvani, a ne neka organizacija na Zemlji ... i da nas prije svega ka Njemu vuče osobni motiv ... a to je Ljubav ...  radi sjedinjenja po i u Ljubavi ... i da ako jednom to pokopčate ... vi ste se automatski uzdigli iznad ove gungule sa tisućama crkava i svom mržnjom i netrpeljivošću koja vlada među tzv. vjernicima ... jel' me pratite?! ...

Read more...

12 Čista Istina otkriva Božje savršenstvo

12 Čista Istina otkriva Božje savršenstvo

 

"To sam vam govorio u poredbama. Dolazi čas kad vam više neću govoriti u poredbama, nego ću vam otvoreno navješćivati Oca.'   Ivan 16:25

 


Ekipica moja draga i mila, moja radosti prevelika u ove posljednje dane kad jedva da ima istinske radosti u ljudima, jutro vam želim ovdje iz moje male radionice u Blatu, i radost i mir i zdravlje duše i tijela po Kristu Isusu, On je Spasitelj i duše i tijela, kako ste mi vi danas, ste u dobrom štimungu?!  ;)

Evo mene kod vas nakon čitanja Objava Čiste Istine tijekom čega sam opet oduševljeno na sebi primjetio kako se pri doticaju sa Čistom Istinom horizonti čovjekova duhovnog neba počinju proširivati ... i što je najvažnije unutar toga ... naš se Otac počinje otkrivati sve jasnije i sve prisnije u Svojoj Ljubavi i Mudrosti čime se onda omogućava biću da mu otvori srce i tako uspostavi sa Njime onaj najpoželjniji odnos, odnos Otac-dijete!

To naravno ne znači da će sa spoznajom Istine svi problemi nestati, jer na Svjetlu se tek počinju nazirati dublji slojevi našeg iskvarenog bića, no posebno mi je to što je cijelo vrijeme prisutan onaj jedan osjećaj mira i sigurnosti da se čovjek nalazi na dobrom putu koji dobro završava ... što je morat ćete priznati uvid vrijedan spomena!

Objava br. 6467 mi se čini posebno znakovita, i njezin sadržaj, tj. glavna ideja tamo, je ono što često izlažem u propovijedima, no jednu stvar imajte posebice na umu dok čitate, a to je kakvu ste ranije imali ideju o Bogu Ocu, ideju koja je bila oslikana u vašem umu kroz ljudska tumačenja Božanske Riječi, i kakvu sad imate ideju o Njemu nakon što ste okupani na svjetlu Čiste Istine, i morat ćete priznati i sebi i drugima da se ta slika znatno razlikuje.

E sad, jednom kada to čovjek spozna, a eto nekima ne ide od prve ;)  , čini se skoro svetogrđe ne pogledati na bližnje sa kojima sigurno možemo suosjećati u njihovoj poziciji i onda se ne potruditi prenijeti im naše vlastito iskustvo upoznavanja sa Istinom i posljedice koje su nakon toga došle u cijeli naš život ... toliko jednostavna matematika ... a opet čini se toliko praktično teško primjenjivana u praksi!

Glavni zadatak našeg života jeste uspostaviti Ljubav-ni odnos sa našim Ocem u Kristu Koji je Sama Ljubav ... i čini se logično da će Sotona uvijek upirati da onemogući taj cilj ... a jedna od glavnih metoda njegovog otpora jeste da iskrivi sliku o tom našem Voljenom Ocu, do te mjere da Ga mi onda ne možemo ljubiti ... i eto to je iza obmanjujuće doktrine o vječnom prokletstvu i ogavne doktrine o predodređenju (vidi Knjižicu br. 53) jer obadvije Ga prikazuju kao okrutno biće koje u jednu ruku osuđuje ona bića koja krše Njegov red na vječnu muku, a u drugu koja jedne predodređuje na raj a druge na pakao ...

 

Bertha Dudde, br. 6467, 4 Veljače 1956
ISTINA OTKRIVA BOŽJE SAVRŠENSTVO...
(Ivan 16:13, 25)

Što trebate znati kako bi uspješno ostvarili vašu misiju će vam uvijek biti saopćeno čim vi to naumljavate iskoristiti za vaš duhovni rad i prema tome to zatražite od Mene (Matej 7:7-11). Ako vam Ja dam zadatak da branite Mene i Moje ime, da proglašavate Moje učenje Ljubavi i da govorite o Mojoj Ljubavi za vas, onda štogod kažete vašim bližnjim ljudskim bićima također mora učiniti ovu Moju Ljubav prepoznatljivom... Vi morate uvijek biti sposobni prepoznati Moju Božansku prirodu, čije su karakteristike od najvišeg savršenstva, i ne dopustiti da se sumnje ikada pojave u vama, vi nikada ne bi trebali nešto izjaviti što vam uzrokuje da dvojbite Moje savršenstvo... Čak prividna proturječja moraju biti objašnjiva sa vašim znanjem, tako da ćete uvijek svjedočiti o savršenstvu Moje prirode kada podučavate vaša bližnja ljudska bića.

(Proturječja smo prošli puta spominjali, dakle, u jednu ruku kako je On Otac Ljubavi, a u drugu ruku da osuđuje Svoju djecu na vječne muke! Jel' to vama proturječje?!)

Ipak ovo može biti postignuto uvijek jedino pomoću Istine, dok će svako obmanjujuće učenje biti izobličavanje Mojega Bića, jedna slika koja Me ne karakterizira kao savršeno nego kao nesavršeno Biće, i prema tome vi ljudi već možete napraviti vaš vlastiti test i bez oklijevanja odbaciti kao pogrešno sve što vam uzrokuje da dvojbite savršenstvo Mojega Bića... štogod čini da Moja Ljubav, Moja mudrost i Moja svemoć izgledaju dvojbeni...

(Dakle spomenute obmanjujuće doktrine ja odbacujem odmah ... bez treptaja oka jer mi sve u duši govori kako su to ljudski dodaci ili ljudska kriva tumačenja Riječi Božje!)

Ja želim da Me prepoznate kao naj-osjećajnijeg/odanijeg Oca od vječnosti, Čija je mudrost nenadmašiva i za Kojeg nikakva ograničenja moći ne postoje... Ja ovo želim budući vi možete ljubiti jedino savršeno Biće i budući Ja želim zadobiti vašu Ljubav... Prema tome ću Ja uvijek dati vama ljudima istinsko svjetlo, i Ja ću baciti takvo svjetlo na svako obmanjujuće učenje tako da vi možete prepoznati da je ono obmanjujuće, inače bi vi vječno ostali u tami i uskratili Mi vašu Ljubav budući Me ne poznajete. Iz tog razloga Ja vam Osobno prenosim Istinu jer ona se još jedino rijetko može pronaći na Zemlji... Iz tog razloga odabrao Sam način da vam Osobno govorim (= kroz Berthu Dudde), budući ni jedna neistina nikada ne može proizaći iz Mojih usta, i budući se vi onda ne trebate bojati da je Moja Riječ već postala iskrivljena kroz ljudsku volju, na koju utjecaj može vršiti Moj protivnik (Sotona)...

(Ovo je jedan od najvažnijih razloga ZAŠTO ČISTA ISTINA?! I ako samo razmislite ili sebe postavite u situaciju 'osuđenog' djeteta ili 'ne-odabranog za raj' djeteta, odmah će vam biti jasno kolika je potreba za jasnim i točnim tumačenjem Božanske Prirode i Njegova djelovanja!)

Moja direktna Riječ odgore vam osigurava apsolutnu Istinu, budući Ja želim da vam Istina bude priopćena i budući Ja doista jesam u stanju učiniti Moju volju učinkovitom. A svatko tko unatoč tome i dalje dvojbi da Ja Osobno prenosim Moju Riječ vama ljudima bi stoga trebao testirati da li saopćeno znanje otkriva Boga Ljubavi, mudrosti i svemoći, da li ono svjedoči o najviše savršenom Biću...

I vi nećete pronaći ništa u njoj što bi moglo uzrokovati da sumnjate... Ali sada ih također poredite sa učenjima koja ste do sada čuli i podržavali kao ‘istinu’...

(Slobodno poredite!)

...i prikazani vam Bog će demonstrirati mnoge ljudske nedostatke i slabosti... On će vam sebe prikazati kao kažnjavajućeg, nepravednog Boga koji jedva da je Ljubavi-prepun i, kojeg se vi zasigurno bojite ali nikada nećete biti sposobni Ljubiti... koji vam se ne prikazuje mudar i silan u njegovom nesavršenstvu, budući vam ispravna objašnjenja nikada ne mogu biti dana pošto Ja ova rezerviram za Sebe Samoga, i Ja distribuiram Istinu gdje je temelj za nju bio uspostavljen u ljudskom srcu, tako da on može čuti Moju Riječ direktno. I ako vi ljudi vjerujete u Boga onda ćete također morati biti uvjereni u savršenstvo Njegove prirode. I ova vjera, ovo uvjerenje, je što vam Ja želim darivati kroz Moju Riječ, tako da će vas Istina usrećiti i onda ćete također naučiti ljubiti Me i imati žudnju sjediniti se sa Mnom (Ivan 17:21-23)... Jedino će Čista Istina omogućiti da se ova žudnja pojavi u vama...

(Uzvišeni cilj Čiste Istine je oslikati našeg Oca onakvog kakav On jeste, i to u svom Njegovom savršenstvu, tako da bi Ga onda mogli uzljubiti! Ja ću vam reći u moje ime, ja ne da Ga ljubim, ja sam ZALJUBLJEN! ... i to u sve rastućoj mjeri! :)  )

Ali Ja želim da Mi pristupite dobrovoljno... Otud Ja ovo jedino mogu postići kroz prijenos Istine koja će vam otkriti Moje Biće, koje je u sebi Ljubav, mudrost i svemoć u apsolutnom savršenstvu.  AMEN


Eto Ekipica moja draga i mila...
.. toliko za sada od mene ...
Zagrljaje šaljem u voljenom Kristu. ..
... i neka vam svjetlo Istine obasja srca ...
... i neka se onda ona zapale od Ljubavi prema Njemu!


Lorens  :)


(1 Kolovoza, 2012)

20 Istina o sudbini duša u onostranom – 'Silazak u pakao

20 Istina o sudbini duša u onostranom – 'Silazak u pakao

 

'Milosrdan i milostiv je Gospod, spor na srdžbu i vrlo dobrostiv. On nas neće uvijek optuživati (karati) niti će dovijeka plamtjeti srdžba Njegova. Ne postupa s nama po grijesima našim niti nam plaća po našim krivnjama. Psalam 103:8-10


Ekipica moja draga i mila, moja radosti prevelika u ovim posljednjim danima kada je radost prava rijetkost, dobro vam jutro želim ovdje iz svoje male radionice u Blatu i to u imenu Isusa Krista, to je ime nad svakim drugim imenom (Filipljanima 2:9, 10), ime koje kad se izgovori cijela vječnost vibrira od obožavanja,

'Isus je nešto tako neizmjerno veliko da prilikom izgovaranja tog imena cijela vječnost vibrira od obožavanja. Kada kažete 'Bog', vi također imenujete Uzvišeno Biće, ali Ga imenujete u Njegovoj beskrajnosti kako ispunjava beskrajni svemir Svojom beskonačnom snagom iz vječnosti u vječnost. – međutim, imenom 'Isus' vi obilježavate savršeni, svemogući, osobni Božji centar ili, da se izrazimo još jasnije: Isus je naj-istinskiji, stvarni Bog kao čovjek, iz Kojeg, poput sunčevih zraka, kao duh Njegove beskrajne moći i snage, proizlazi svo Božanstvo koje prožima beskonačnost. Isus je stoga suština sve-ukupne punine Božanstva. Ili: U Isusu Božanstvo istinski prebiva u Svojoj beskrajnoj punini u tjelesnoj stvarnosti. Stoga, sva Božanska beskonačnost uvijek vibrira kada se ovo sveto, uzvišeno ime izgovori u istinskoj Ljubavi.' 

Od Gospoda Isusa Krista, Koji je utjelovljeni Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, a putem Unutarnje Riječi, primio Njegov sluga, prorok i pisar Jakob Lorber i zapisao u njegovoj knjizi 'Duhovno Sunce – 2/13:2,3' - ne znam kako na vas utječe ovaj ‘obavijest’ sa neba, ali meni u želucu, kako bi rekao Kenneth E. Hagin, nešto odmah počne raditi kolute naprijed!

...kako ste mi vi danas, jeste li u snazi Gospodnjoj za 'dobar boj vjere'?! 1 Timoteju 6:12

Ja sam prečitavao Evanđelje Ljubavi – 1, koje će sljedeće biti revidirano-nadopunjeno ... i to sam taman uspio izbjeći početak radova tu odmah u susjednom dvorištu ... tako da je bušenje, lupanje i glasno vikanje počelo kad sam zaključio taj zadatak ... Isus zna!

... pa sam ubacio nove tekstove na Stranicu ... i evo me sada kod vas na malom Kristo-čavrljanju prije nego se povučem u 'osamu' i dobro razmislim o (Njemu Koji je sve u) Svemu! J

No, možda znate možda ne znate, ali bio sam Subotu i Nedjelju u Splitu ... i bogme je ovaj puta bilo baš sadržajno i nekako posebno dubinski učinkovito ... o čemu neću ovdje ... no jedna tema tih naših razgovora zaslužuje mjesto za našim Stolom kako se tiče naše aktualne teme 'Zašto Čista Istina?!', i to u pod-temi 'Vječno Prokletstvo – da ili ne?!'

Možda znate možda ne znate, no ideju da čovjek ne može van iz pakla jednom kada i ako tamo završi, zastupa svo poznato Kršćanstvo ... što će reći i Katolici i Protestanti ... i Pravoslavci ...

... no eto kroz Čistu Istinu nam je ukazano i time potvrđeno ono što većina dobrodušnih ljudi osjeća u srcu, a to je da se takva doktrina, ili pak 'vizija', nikako ne može uskladiti sa onom vizijom Boga našeg Oca Koji je Ljubav! Ponavljam, svaki dobrodušan čovjek ovo osjeća u svom srcu, no pitanje je koliko i kako dozvoli da mu to 'učeni' uguše!

Read more...