PODSJETIT ĆU VAS NA SVE ŠTO SAM REKAO

Dakle, sam Isus Krist daje tumačenja Njegovih pre-važnih praktičnih uputa koje je izrekao za vrijeme Svog zemaljskog života; i opet nešto od neprocjenjive vrijednosti samo ako se uzme u obzir koliko su te Njegove upute bile i jesu pre-važne za naš duševni razvoj.

PODSJETIT ĆU VAS NA SVE ŠTO SAM REKAO

Dakle, sam Isus Krist daje tumačenja Njegovih pre-važnih praktičnih uputa koje je izrekao za vrijeme Svog zemaljskog života; i opet nešto od neprocjenjive vrijednosti samo ako se uzme u obzir koliko su te Njegove upute bile i jesu pre-važne za naš duševni razvoj.

Scroll to Top