TI SI PETAR, STIJENA…

Bertha Dudde, br. 1516, 11 Srpanj 1940

‘TI SI PETAR, STIJENA…’

Izvjesno veselje kod primanja sljedeće poruke je potrebno: živa vjera je stijena na kojoj je Isus želio vidjeti izgrađenu Njegovu crkvu… vjera tako vrloduboka i postojana kakvu je doživio Petar dok mu je Gospod bio blizu. Time je Petar bio primjer za svakoga tko je želio pripadati Kristovoj crkvi. Budući bez ove vjere učenje Krista, tj. Evanđelje, nije moglo biti primljeno… Jedino vjera potvrđuje Isusa Krista i prihvaća Ga kao Sina Božjeg i Iskupitelja svijeta… Ako su ljudi bili trebali prihvatiti što su učenici širili diljem svijeta oni su najprije trebali vjerovati u Boga Ljubavi, dobrote i suosjećanja, u Boga svemoći i mudrosti, u Boga pravednosti… Jedino onda su ih Njegova učenja mogla prožeti kao Božanska volja, otud je vrloduboka vjera bila preduvjet. Svi Njegovi učenici su bili vrloduboko vjerni, i prema tome su oni prihvatili Njegova učenja vrlo brzo i nastojali udovoljiti Božanskoj volji koju im je On bio otkrio. I čineći to oni su još više prodrli u znanje o Božanskoj Istini, i ovo je također razvilo njihovu sposobnost da podučavaju u skladu sa Božjom voljom što nikada ne bi bilo moguće da im je nedostajalo vjere. Time Gospod kaže ‘na tebi ću Ja izgraditi Moju crkvu…’ I Njegova crkva je zajednica onih koji žele slijediti Isusa Krista; Njegova crkva je mala zajednica onih koji čvrsto i postojano vjeruju sve što je Gospod rekao i učinio na Zemlji; koji, poradi ove vjere, ulažu napor ispuniti Božje zapovijedi, koji žude vječni život i time žive zemaljski život u skladu sa Božjom voljom… Crkva je zajednica vjernika…

A kada su ljudi vrloduboko vjerni ni jedna sila u paklu ne može nikada uzdrmati ovu vjeru i sprovoditi kontrolu nad takvim potpuno posvećenim ljudima koji jedino traže Boga i priznaju Ga kao njihova Gospodara i Stvoritelja. Vrloduboka vjera u Boga će uvijek nadvladati protivnikovu moć (1 Ivanova 5:4), budući svatko tko živi u vjeri također živi u Ljubavi, i Ljubav je protivnikov najgrublji protivnik. Otud ništa nije više razumljivo nego da Gospod koristi Njegove najprivrženije učenike kao jedan primjer, da On čini čvrstu vjeru preduvjetom pripadnosti Njegovoj crkvi… da je prema tome Petar primjerom ukazao ovu vjeru i da Isus Krist želi ubrojiti sve one u Njegovu crkvu koji su vrloduboko posvećeni… Toliko je lako razumjeti ove riječi, a kako su one shvaćene od strane svijeta.

AMEN

Scroll to Top