ONAJ KOJI OSTAJE U LJUBAVI, OSTAJE U MENI I JA U NJEMU…

Bertha Dudde, br. 2147, 11 Studeni 1941

‘ONAJ KOJI OSTAJE U LJUBAVI, OSTAJE U MENI I JA U NJEMU…’

(1 Ivanova 4:8, 16)

Ostanite u Meni tako da se Ja mogu ujediniti sa vama. Vaš život treba biti neprestana aktivnost Ljubavi. Vi bi trebali činiti sve kao stvar najunutarnijeg impulsa, i ovaj impuls treba biti Ljubav, najljepši i sveti osjećaj, kojem bi trebali dopustiti da dominira vama. Svatko tko živi u Ljubavi je zaljubljen u Mene, svatko tko živi u Ljubavi ostaje zauvijek ujedinjen sa Mnom, jer on je što Sam Ja Osobno… on je Ljubav, kao što Sam Ja Osobno Ljubav… Onda će mir biti unutar vas, jer dogodilo se vjenčanje vašeg duha sa Mnom, on više nije izvan Mene nego unutar Mene, jer on je Moj udio za vječnost. Onda ću Ja Osobno biti sa vama i gdje Sam Ja tamo mora biti mir i Ljubav i sklad. I ako živite u sjedinjenju sa Mnom, vaš život na Zemlji neće biti niti konflikt niti briga, jer onda ću se Ja boriti namjesto vas i uzeti vaše brige na Mene, jer Ja vas ljubim budući ste vi Moji Vlastiti još od početka. Ali najprije vi morate sebe potpuno izručiti Meni, vi morate žrtvovati sve Meni, vi Me morate tako ljubiti da ste voljni žrtvovati sve za Mene, i vi morate dokazati ovu Ljubav Meni time što ćete stremiti tretirati vaša bližnja ljudska bića na isti način kao što bi željeli tretirati Mene. Ja želim da dokažete vašu Ljubav spram Mene kroz vašu Ljubav za vaša bližnja ljudska bića… Moja je volja da vi trebate pomoći jedni drugima, da je jedan voljan trpjeti namjesto drugoga, da vi služite jedni druge sa Ljubavlju. Onda će vaša aktivnost Ljubavi na Zemlji biti blagoslovljena, ona će rezultirati u najveličanstvenijoj nagradi. Ja ću biti sa vama i postaviti vas u stanje vrlodubokog mira i tihog blaženstva. Jer ovo je obećanje koje Sam vam dao, i Moja Riječ uvijek ostaje ista ‘Onaj koji ostaje u Ljubavi, ostaje u Meni i Ja u njemu…’

 AMEN

Scroll to Top