JA SAM PUT, ISTINA, I ŽIVOT…

Bertha Dudde, br. 3767, 11 Svibanj 1946

‘JA SAM PUT, ISTINA, I ŽIVOT…’

(Ivan 14:6)

Jedino Istina može voditi do vječnog života za vas, jer Ja Osobno Sam Istina i jedino kroz Mene vi možete ući u vječno kraljevstvo… Ja Sam put, Istina i život… ako znate Istinu vi ćete se također zaputiti ispravnom stazom koja smjera spram vječnog života. Čista Istina je rezultat aktivnosti Ljubavi i ovo je jedini način mijenjanja dušinog stanja smrti u stanje života. Prema tome, pošto Sam Ja vječna Ljubav (1 Ivanova 4:8), Ja Sam put do Mene Osobno za Moje žive tvorevine, oni se nesumnjivo (ili ‘bez obzira na sve’) moraju zaputiti ovom stazom kako bi dosegli Mene, Koji im jedini dajem vječni život. I kako bi Me slijedili, kako bi živjeli život Ljubavi na Zemlji, oni moraju biti uvedeni u Istinu, to jest, oni moraju najprije biti podučeni kako oblikovati njihov zemaljski život da bi onda, kroz njihovo pokoravanje Mojem učenju, također bili sposobni prepoznati Čistu Istinu od Mene, budući bez Ljubavi svo znanje ostaje mrtvo znanje, ono ostaje intelektualno znanje ali ne znanje srca, koje jedino daje život. Ja Sam put, Istina i život… Ako Me tražite vi ćete se zaputiti ispravnom stazom i pronaći Istinu i time također steći vječni život. Ja ću se približiti svakome tko žudi Istinu same Istine radi i  voditi ga na stazi Ljubavi, i ako se on ne odupire njegov će se duh probuditi u život i podučiti ga u skladu sa Istinom… Onda će Me on pronaći i neće Me više nikada izgubiti, on će biti živ i nikada više ne može umrijeti… Ipak jedino istinska Ljubav ovo može ostvariti, koja je rezultat nesebičnih Ljubavlju ispunjenih akcija… Ni jedno obmanuto učenje neće voditi do sjedinjenja sa Mnom, svako obmanjujuće učenje produžuje stazu uspona, ono ljudima simulira drugi cilj i jedino čvrsta volja da se dosegne ispravan cilj odvraća veliku opasnost da čovjek potpuno zastrani. Međutim, bez Mene vi nećete pronaći ispravan put, vi Me morate pozvati, vi morate prihvatiti Moje poduke, vi se morate zaputiti stazom koju Sam Ja ukazao primjerom na Zemmlji, stazom Ljubavi, kako bi zadobili Istinu, raspoznavanje Mene Osobno i vječni život. Vi morate živjeti u Ljubavi budući vi ne možete sebe sjediniti sa Mnom bez Ljubavi, budući Sam Ja, vječna Ljubav, također konačni cilj staze Ljubavi i budući ste vi i dalje duhovno mrtvi, to jest, u cjelosti bez shvaćanja, sa nikakvim znanjem o Božanskoj mudrosti, sve dok je vaša priroda totalno strana Mojoj temeljnoj prirodi, i prema tome vi ne možete živjeti sve dok se ne sjedinite sa Mnom, što se može dogoditi jedino kroz Ljubav.

 AMEN

Scroll to Top