ONAJ KOJI VRŠI MOJE ZAPOVIJEDI… NJEMU ĆU DOĆI I SEBE MU OČITOVATI…

Bertha Dudde, br. 4107, 19 Kolovoz 1947

‘ONAJ KOJI VRŠI MOJE ZAPOVIJEDI… NJEMU ĆU DOĆI I SEBE MU OČITOVATI…’

(Ivan 14:21, 23) 

Dopustite Mi da vam govorim na svim mjestima, u svim vremenima i u svim situacijama u životu, u radosti i u patnji, u nevolji i muci tijela i duše tako što ćete okrenuti vaše misli ka Meni i žudjeti čuti Moj glas… I Ja ću vam govoriti, i svatko tko očekuje Moju komunikaciju će Me čuti. Jer Ja Sam vam obećao da ću Sebe očitovati onome tko Me ljubi i vrši Moje zapovijedi, koji tako stremi spram Mene i živi život Ljubavi… Svatko tko ispuni Moju zapovijed će također prepoznati Moju Riječ, on će prihvatiti Moja otkrovenja i biti radostan u znanju da mu Ja govorim. Svjesnost slušanja Riječi Ljubavi od Mene će ga učiniti sretnim, on će stremiti ka Meni još više iskreno i sve više čeznutljivo slušati Moju Riječ u tišini, on će Meni otvoriti svoje srce i Ja Osobno ću ući u njega, Ja ću se nastaniti u njegovu srcu, Ja ću se ujediniti sa njime i ostati u konstantnoj komunikaciji sa njime. Ovo je stanje kojem svaka osoba na Zemlji treba stremiti, da bude u neprestanom kontaktu sa Mnom, da mentalno uspostavi ovu vezu i, u blaženom jedinstvu sa Mnom, da uživa Moje tijelo i Moju krv, to jest, da prihvati snagu Moje Riječi. Jednom kada ste dosegli ovo stanje na Zemlji vi sebe pouzdano možete smatrati za Moju djecu, vi možete prići sa svakom brigom kao dijete njegovu ocu, vi za sebe možete znati kako ste ljubljeni od strane Mene i ne trebate se bojati ili osjećati napuštenima u ijednoj zemaljskoj nevolji jer onda ću Ja neprestano biti sa vama, Ja ću štititi svaki korak kojeg poduzmete, Ja ću vas voditi i čuvati i uslišiti vam svaku želju koju zatražite od Mene u duhu i u Istini.

Ja ću čuti vaš poziv, bez obzira kako li je tajno on bio odaslan ka Meni… Jer Ja ljubim one od vas koji imaju volju doći k Meni. I budući Sam Ja povezan sa vama sa većom od najveće Ljubavi neću vam dopustiti da zalutate ako, suočeni sa ključnom odlukom, vi ne znate na koju se stranu okrenuti. Ja ću vas jako nježno pogurati spram ispravnog puta, uzet ću vas za ruku tako da se nećete spotaknuti, Ja ću osvijetliti stazu ako postane mračno i vi ju više niste u stanju pravilno prepoznati. I opet i iznova vama može biti dozvoljeno čuti Moj glas koji vam namjerava dati osiguranje kako Sam Ja Osobno sa vama. Vi jedino trebate gledati na Zemlju kao stadij tranzicije kako bi na njoj postigli stupanj koji dozvoljava Moje prisustvo. Međutim, jednom kada ste ovo ostvarili vi se više ne morate bojati ničega zemaljske prirode, jer onda ćete biti označeni kao aspiranti za duhovno kraljevstvo a oni će bezpogrešno postići njihov cilj. Posljedično tome, ne plašite se onoga što vam još može biti nametnuto na zemaljski način, budući je to tek privremeno i trajat će samo jako kratak period vremena, kojeg vi više nećete morati prolaziti sami nego u neprestanom društvu sa Mnom vi ćete također biti zaštićeni od svake ozljede. Srca u kojima Sam se nastanio Mi pripadaju bez ikakve greške, i Ja više nikada neću (is)pustiti ono što je postalo Moje vlasništvo, i ovo osiguranje bi trebalo učiniti vaš život lakše podnošljivim, vi trebate u to vjerovati i uvijek na sebe gledati kao na Moju djecu koja će se sigurno vratiti u Očevu kuću pod Mojim vođenjem.

AMEN

Scroll to Top