BLAŽENI SU ONI KOJI NISU VIDJELI A IPAK SU POVJEROVALI…

Bertha Dudde, br. 4310, 22 Svibanj 1948

‘BLAŽENI SU ONI KOJI NISU VIDJELI A IPAK SU POVJEROVALI…’

(Ivan 20:29)

‘Blaženi su oni koji nisu vidjeli a ipak su povjerovali…’. Ove Moje Riječi ne zahtijevaju slijepu vjeru nego stoje za vjeru bez dokaza, koju Sam Ja također očekivao od Mojih učenika a ipak je nisam pronašao. ‘Budući si Me vidio, povjerovao si: blaženi su oni koji nisu vidjeli a ipak su povjerovali…’ Ja Osobno Sam stajao pred njihovim očima, Moja čudesa su ih uvjerila, oni su prepoznali Moju mudrost, i stoga su vjerovali da Sam bio Božji Sin i slijedili su Me. Njihova je vjera doista bila uvjerena, unutarnji glas im je rekao tko Sam bio i njihov život Ljubavi, koji je bio razlogom zašto Sam ih odabrao kao Moje učenike, im je također dao moć shvaćanja, a ipak oni Me često dvojbili; opet i iznova ove su dvojbe izronile na površinu i kako bi ih osnažio Ja Sam im otkrio Sebe mnogo puta, ukazao Sam im Sebe u Mojoj božanstvenosti, osvijetlio Sam njihov duh, otvorio Sam njihovo unutarnje oko tako da su bili sposobni vidjeti vojsku anđela koji Mi služe i na taj su način izgublili svu dvojbu u pogledu Moje božanstvenosti. A ipak njihova je vjera bila slaba… Ukazao Sam im Sebe u punoj snazi, a oni su se opetovano kolebali, tako da Sam morao uvijek iznova Sebe otkriti, budući su oni bili naumljeni raditi kao Moji učenici, budući su oni bili naumljeni zastupati Moje učenje i donijeti Evanđelje ljudima i prema tome je njihova vjera trebala biti duboka. I budući su Me oni vidjeli, oni su povjerovali… Ali Ja nazivam blaženima one koji ne vide a ipak vjeruju… Jer njihova je vjera njima daleko veće priznanje (korist), kako ne može biti dokazana, ona može jedino biti stečena u srcu kroz aktivnost Ljubavi, molitvu i prosuđivanje… Premda Ja Sebe također otkrivam njima ali na način da jedino vjera može prepoznati očitovanje kao takvo i da bez vjere ono može biti odbačeno. Ja ga nazivam blaženim ako on zadobije ovu vjeru, ako on nema potrebe za dokazom, ako on jedino prihvati djelovanje duha kao dokaz, koje se sasvim izvjesno također može dvojbiti ali koje je prepoznato od strane osobe koja živi život Ljubavi i koja će prema tome postati blažena jednog dana.

AMEN

Scroll to Top