SLIJEDITE ME…

Bertha Dudde, br. 4544, 18 Siječanj 1949

‘SLIJEDITE ME…’

Slijedite Me i cilj koji vam je bio postavljen od početka će od strane vas biti postignut već na Zemlji. Vi morate uložiti napor da živite život Ljubavi koji će vas dovesti vrlo blizu Onome Koji je Osobno Vječna Ljubav (1 Ivanova 4:8). I ako sada imate na pameti Moj život na Zemlji i poradi čina Spasenja Meni uputite zamolbu za jačanje vaše volje, otkrit ćete također kako je lako živjeti u Ljubavi, jer Ja ću vam pomoći i neprestano vam osiguravati prigode koje vam omogućuju da udovoljite vašoj volji da ljubite ako se osjećate nagnani to učiniti.

Moj život na Zemlji je bio jedino praktična primjena nesebične Ljubavi spram bližnjega. I rezultat je bilo sjedinjenje Oca, Vječne Ljubavi, sa Mnom, tako da Sam Ja mogao koristiti Njegovu snagu i moć, Njegovo svjetlo i mudrost kao Moje osobno vlasništvo. Ja Sam bio prožet Njegovim Duhom, Njegovom snagom i Njegovim svjetlom… I time je Meni sve bilo moguće pošto je Bog Osobno djelovao u Meni. Kao ljudsko biće Ja Sam demonstrirao da nije nemoguće biti ispunjen sa Božanskim Duhom, da je prema tome svako ljudsko biće sposobno činiti čuda i znamenja koja Sam Ja činio, da ljudsko biće sebe može oblikovati tako da on, kao slika Božja, može iskorištavati sve sile (sposobnosti) i time također ostvariti što god (po)želi.

Slijedite Me… sva Božja snaga vam je na raspolaganju, On vam ne nameće nikakva ograničenja, On daje bez-mjerno, i vi možete iskoristiti sve što On želi pružiti zato što vas On ljubi… Slijedite Me… živite život nesebične Ljubavi prema bližnjem i postat ćete savršeni i biti ćete u stanju neprestano uživati Božju Ljubav i blagoslov. Ja vam govorim kao ljudsko biće, baš kao što Sam po Zemlji hodao kao ljudsko biće, Koje je isto tako trebalo postići Božansku snagu kroz život Ljubavi, i Koje je također bilo u stanju ostvariti sjedinjenje sa vječnim Božanstvom jedino kroz Ljubav.

Pokazat ću vam stazu kojom vi jedino trebate putovati kako bi onda također prepoznali Istinu Moje Riječi. Dozvolite sebi da od strane Mene budete nagnani na ovu stazu, ne pružajte Mi nikakav otpor, pokušajte činiti dobrodušna djela i vaša snaga će se povećati, vaša volja da ljubite će biti stimulirana, jer sama Ljubav je snaga i ako ju prakticirate, što god pružite će također pritjecati nazad k vama kao snaga.

Pokušajte i dozvolite da Moje Riječi dodirnu vaša srca, dozvolite sebi biti pozvanima od strane Mene i slijedite Me… Ja sam glas u divljini vašeg života. Sve se oko vas prijeti osušiti ako ne navodnite suhoparnu oblast sa Božanskim pritokom Ljubavi… ako ne razvijete sve dobre instinkte kroz Ljubav i povećate snagu unutar vas. Ne dozvolite da Moj poziv prođe zanemaren, obratite pažnju na njega i imajte na umu da Ja od vas ne zahtjevam ništa nemoguće, jer Ja Osobno sam kao ljudsko biće postavio primjer za vas što su Ljubav i volja ljudskog bića u stanju ostvariti. Slijedite Me, i bit ćete i ostati blaženo sretni za cijelu vječnost. 

AMEN

Scroll to Top