POSLAT ĆU VAM UTJEŠITELJA… (OBJAŠNJENJE PRIVIDNIH PROTURJEČJA)

Bertha Dudde, br. 4580, 5 Ožujak 1949

 ‘POSLAT ĆU VAM UTJEŠITELJA…’

(OBJAŠNJENJE PRIVIDNIH PROTURJEČJA)  

Moj Duh će vas uvesti u svu Istinu, kao što Sam obećao: Poslat ću vam Utješitelja, Duha Istine, koji će vas uvesti u svu Istinu i podsjetit vas na sve što Sam vam rekao (Ivan 16:13; 14:26)… Time svatko tko dozvoli ovom Mojem Duhu da postane učinkovit u njemu će također znati Istinu i može prihvatiti sve što mu je prenešeno od strane Mojeg Duha. Promislite bar jednom o ovome vrlo ozbiljno i vi ćete znati što potječe od Mene i može biti od strane vas uzvjerovano. Čim se vi prisjetite Mojih Riječi koje Sam izgovorio na Zemlji Mojim učenicima baš kao i svim drugim ljudima, vi nećete biti u stanju odbaciti činjenicu da možete primiti Čistu Istinu na način kako Sam vam izrekao Riječima: Ja ću vam poslati Utješitelja, Duha Istine… A prethodno Mojim Riječima rekao Sam da ću se nastaniti u onima Koji pripreme njihovo srce za Mene, da ih neću napustiti, da ću otkriti Sebe onima koji Me ljube i vrše Moje zapovijedi (Ivan 14:21, 23)…

 Prema tome slijedi da Moja otkrovenja moraju doći izunutra, da ću Ja, jednom kada Sam se nastanio u čovjekovu srcu, također očitovati Sebe tamo sa rezultatom da će osoba čuti Moj glas kroz Unutarnju Riječ… I ovo je opet dokaz da vi možete bez oklijevanja vjerovati ovom glasu, jer on je izražaj Moje Ljubavi za Moje Vlastite, koji se smatraju Mojim Vlastitima budući su oni prihvatili Mene Osobno u njihova srca, budući Sam Ja bio sposoban nastaniti se u njima. Otud vi posjedujete Moju Riječ, objavljivanje Moje Volje, Istinu u njezinom najčišćem obliku. Prema tome vi ne trebate biti podučeni izvani ako Me priznate kao vašeg Učitelja i sebe povjerite direktno Meni. Direktna komunikacija između vas i Mene je prema tome moguća, i kako bi bili istinito obrazovani vi ovo najprije morate priznati. Onda ćete stremiti primiti Istinu od prvobitnog izvora i biti ćete također sposobni vjerovati sa uvjerenjem što vam je dodjeljeno. Jer ovo znanje dolazi k vama u potpuno svjesnom stanju; Ja vam govorim i vi Me čujete.

 Ali Ja vam govorim kroz vaše srce i vaše srce čuje Moj glas, ne vaše fizičko uho, koje jedino može čuti izvanjski izgovorene riječi. Ako vi iznutra čujete Moju Riječ onda ćete znati da Ja izražavam Sebe; ili inače (tj. alternativno), ako čujete Riječ izvani onda trebate istražiti njezino porijeklo, jer bilo što vam može biti ponuđeno izvani, Moj protivnik (Sotona) vam također pristupa izvani, i onda to trebate ozbiljno ispitati, i ako to ispitate ozbiljno onda ćete također imati volju pronaći izvor onog što vam je ponuđeno u Meni. Ako Me prema tome želite čuti govoriti Ja ću vam sasvim izvjesno uslišiti vašu želju, u kojem slučaju svaka Riječ koju primite će biti istinita ako vam je dodijeljena kroz Moje privržene sluge. Neka ovo bude za vas siguran znak: da ću Ja odgovoriti vaše svako pitanje ako ga predstavite Meni.

 Vi ste svi uvijek podučeni na način da to odgovara vašoj zrelosti; vi jedino možete dokučiti vrloduboku mudrost jednom kada ste dosegli izvjestan stupanj zrelosti, kada vam objašnjenje iz duhovnog kraljevstva može biti dano razotkriveno, što će vam biti razumljivo ako to poredite sa Mojom aktivnošću na Zemlji, gdje Sam Ja uvijek govorio ljudima u poredbama, u metaforičkom jeziku, kako bi im ih objasnio. Ova zakrita učenja su naumljena stimulirati razmišljanje osobe, tako da on prodre u duhovno znanje a ne da ga prihvati jedino površno sa njegovim fizičkim ušima. Ako ja dodijelim Moju Riječ razotkrivenu, kao što to činim sada, onda je stupanj zrelosti koji jamči ispravno razumijevanje preduvjet. Riječi se u tom slučaju neće razlikovati čim oboje, i zakrivena i direktna Riječ odgore dolaze u razotkrivenom obliku od istog izvora, čim je svako učenje potjeklo od Mene.

 Ali najprije vi morate ovo ispitati i vi jedino trebate zamoliti za Moju pomoć kako bi donijeli ispravan sud. Imajte na umu da protivnik također radi, i posebice kada ljudi pokušavaju pobjeći od njega, kada streme za Istinom kako bi naučili prepoznati i Ljubiti Me. Onda će on uvijek pokušati utrnuti ili zamračiti svjetlo i biti vrlo aktivan gdje prilika sebe izruči.

 Kako bi pomogao vama ljudima da podrujete aktivnost ove spomenute sile Ja vam priskrbljujem informaciju kroz nositelje svjetla gdje su nečisti utjecaji odveli vaše razmišljanje u stranu. Ono što dolazi odgore je Istina, a ono što dolazi od dolje su pogreške i laži… Gdje direktna unutarnja duhovna aktivnost može biti prepoznata to jedino može biti djelovanje sila odgore koje primaju i prosljeđuju Moje osvjetljenje. Međutim, gdje sile sebe okoriste ljudskom formom u jednom nesvjesnom stanju (misli na medije), savjetuje se opreznost, jer pasivna forma može također biti iskorištena od strane mračne sile, pa čak i ako samo kratko vrijeme, ipak sama ljudska bića često odlučuju izjave učinjene kroz ovu formu sa njihovim vlastitim mislima i željama, koje su trenutno pokupljene od strane ovih sila koje će onda sebe zvučno izraziti kroz ovu formu. Jer, čim neki od slušatelja imaju snažnu voljnu moć njihove misli će također izvršiti snažan utjecaj i, zavisno o njihovoj Istini, oni će biti ščepani ili od strane sila svjetla ili tame i zvučno izražene. Iz ovog razloga ljudsko biće treba uvijek odustati od njegovog vlastitog znanja kada prima duhovno znanje, on bi trebao ponizno i poput malog djeteta bez znanja dozvoliti sebi da bude podučen, onda će najčišća Istina teći ka njemu, budući ne postoji nikakav otpor da to spriječi…

 Mnogi će staviti prigovor na činjenicu da na svjetlo izbijaju prividna proturječja, ipak Moj Duh je ljudima uvijek otkrio isto, to jednostavno nije bilo shvaćeno od strane svakoga na isti način, i čak oni koji su primili Moju Riječ nisu bili slobodni od njihovih vlastitih misli čim bi oni okrenuli njihove oči spram svijeta i duhovnu informaciju povezali sa svjetovnim događajima. Pored toga, Moj vječni plan Spasenja je bio nepoznat ljudima u vrijeme kada Sam živio na Zemlji, i objašnjenja koja Sam dao ljudima u svezi budućih vremena su bila tako predstavljena da je jedino netko tko je sebe kompletno oblikovao u Ljubav bio sposoban formirati ispravnu ideju u svezi posljednjih dana, u svezi posljednjeg Suda i Kraja. Drugima je nedostajalo shvaćanje i jasni prikaz ne bi za njih bio blagotvoran, pošto je posebice nagovješteni Sud bio tek ispred njih, uništenje Jeruzalema, što isto tako predstavlja poglavlje jedne ere za te ljude i bio im je bliži nego Kraj. Tako su ljudi zasigurno bili obaviješteni o obnovljenju, o duhovnoj promjeni, ali sa dodatnom napomenom koja se više odnosila na promjenu u ljudima nego na transformaciju Zemlje, budući bi znanje o potonjem bilo škodljivo za njihovo duhovno stanje…

 Ali sada Ja pristupam onim ljudima koji će proživjeti posljednje poglavlje na ovoj Zemlji… Ja pristupam onima koji su postigli izvjestan stupanj zrelosti i prema tome također razumijevanje za nadolazeće događaje. Ovima Ja osiguravam kompletno razjašnjenje i podučavam ih da obavijeste njihova bližnja ljudska bića o tome. Međutim, njima će jedino uzvjerovati oni koji su postali oštroumni i prosvjetljeni kroz iskreno i pravo stremljenje za savršenstvom, koji znaju Moj plan Spasenja i shvaćaju da nema druge opcije nego totalna transformacija Zemlje, poradi duša koje su pale do najniže točke a ipak trebaju biti iskupljene jednog dana. Upravo sada Ja govorim ljudima posljednjih dana, ali čak u prošlosti Moje Riječi nisu bile proturječne… Kao Isus, čovjek, rekao Sam što Sam vidio i bio sam spriječen vidjeti kako će se Kraj dogoditi… Vidio sam obraćenu ljudsku rasu ali ne transformiranu Zemlju budući je to bila Božja želja da u to vrijeme drži ljude neobaviještenima…

 Činjenica da Zemlja mora ostati mjesto obrazovanja za duhovne supstance i koliko dugo, da ona prema tome mora nastaviti postojati, je zasigurno bilo naumljeno biti objašnjeno ljudima, međutim, transformacija Zemljine površine afektira viši razvoj duhovnih supstanci zavezanih u materiji i obnovljeno prognanstvo duše koja, utjelovljena kao ljudsko biće, nije prošla njihovu probu vjere i volje… Niti je bilo shvatljivo čovječanstvu, ono je jedino pravilo razliku između zemaljskog svijeta, kakav je postojao, i čisto duhovnog svijeta, i bilo je tek objašnjeno ljudima da Zemlja, kao svijet materije, ne može biti isključena a ipak da se razvoj ove Zemlje mora i dalje nastaviti jedno beskonačno dugo vrijeme. Jer Zemlja kao planeta neće prestati postojati nakon posljednjeg Suda, već će ona samo ispuniti svoju misiju u kompletno novoj formaciji i time će započeti novi razvojni period sa raju-nalik stanjem… sa onim ljudima koji su bili uzdignuti do neba prije toga (1 Solunjanima 4:16, 17), budući će oni dokazati njihovu odanost Meni tijekom posljednje borbe za vjeru, budući će oni ustrajati do Kraja i prema tome će postati blaženi u srdačnom sjedinjenju sa Mnom i duhovnim kraljevstvom svjetla.

 AMEN

Scroll to Top