VRATA PAKLENA NEĆE PREVLADATI PROTIV NJE…

Bertha Dudde, br. 5186, 9 Kolovoz 1951

‘VRATA PAKLENA NEĆE PREVLADATI PROTIV NJE…’

Vrata paklena NEĆE prevladati protiv Moje Crkve… koju Sam Ja Osobno utemeljio na Zemlji (Matej 6:18). Vrata pakla će se otvoriti i izbljuvati van njegove stanovnike kako bi se povećala moć i aktivnost Mojeg protivnika. Svi vragovi će se boriti protiv Mojeg malog stada vjernika koji, u svoj Istini, sačinjavaju Moju Crkvu… Sam pakao će nasilno napasti njezine zidine ipak Moja Crkva će stajati čvrsto, jer vjernici će ustrajati sa velikom snagom… Kraj je blizu, i to je zašto Ja i dalje pokušavam pripojiti Mojoj Crkvi (primiti za članove) one s malom vjerom tako da će njihova vjera ponarasti i postati neuzdrmljiva prije nego Kraj pristigne. Pakao neće imati kontrolu nad onima koji vjeruju, jer oni pripadaju Mojoj Crkvi i Ja, kao utemeljitelj ove Crkve, ću ih doista zaštititi od nasrtaja pakla. Vi ljudi se suočavate sa Krajem i vi ne shvaćate što to naznačava, vi ne znate u svezi duhovne borbe između svjetla i tame, između istine i neistine, i vi ste nesvjesni o činjenici da je Zemlja kompletno progutana od strane tame, budući sila tame prevladava i vi ljudi joj sami podarujete ovu silu…

Borba duhovnog svijeta vama još nije očigledna ali će jako skoro ona uzeti oblik koji će vam otkriti koliko se je Kraj približio… Vjerska borba će započeti vrlo brzo (Knjižica br. 48), borba koja će biti oglašena od strane vlasti protiv svih onih koji i dalje imaju vjeru, protiv svih onih koji pripadaju školi razmišljanja (tj. nekoj Kršćanskoj vjeroispovijesti), koji priznaju Mene kao njihova Stvoritelja i Oca i koji duhovno streme usljed njihova unutarnjeg shvaćanja da život ne dokončava sa fizičkom smrću. Svi ovi ljudi će biti tretirani sa neprijateljstvom, biti teško stavljeni pod pritisak i brutalno zahtjevani da se odreknu njihove vjere. Ova je borba pred svima vama, koja se ne tiče jedino vašeg tijela nego daleko više vaše duše pa ipak zahtjeva također odluku vašeg tijela budući ćete biti ozbiljno ugrožavani i biti će skoro nemoguće za vas ostati postojanima… I onda će oni koji pripadaju Mojoj istinskoj Crkvi, koji Me priznaju kao njihovog najvišeg Gospodara i Vladara i koji Me se boje više nego zemaljske sile, sebe otkriti… Blažen je onaj koji vjeruje da se ubraja kao član u Crkvu utemeljenu od strane Mene… Blažen je onaj koji se ne boji onih koji ubijaju tijelo, ali nisu u stanju ubiti dušu (Matej 10:28)… blažen je, koji crpi svoju snagu za borbu od pravog vrhovnog zapovjednika… On će steći pobjedu nad neprijateljima, on će shvatiti da pakao ne postiže ništa gdje Gospodar neba i Zemlje stoji (Matej 28:18), gdje se Njegove vojske bore, koje će također steći kontrolu nad vragovima kada je pakao otvoren i njegov se šljam oslobodi na ljude… Moja će Crkva stajati čvrsto i kapije paklene neće prevladati protiv nje… Kraj je blizu i Moja će se Riječ ispuniti. Prema tome pripremite se za nadolazeće vrijeme ali se ne plašite njega, jer Moja je snaga i moć i slava (Matej 6:13).

AMEN

Scroll to Top