KRALJEVSTVO NEBESKO TRPI NASILJE…

Bertha Dudde, br. 7361, 12 Svibanj 1959

‚KRALJEVSTVO NEBESKO TRPI NASILJE…‘ II.

(Matej 11:12; Ivan 18:36)

Mnogo se očekuje od onih koji su i dalje priljubljeni uz svijet, oni doista moraju koristiti nasilje kako bi postigli kraljevstvo nebesko, jer zbog njihovih raznoraznih slabosti i žudnji oni su okovani za onoga koji je gospodar ovog svijeta (Sotonu). Ako oni žele sebe osloboditi njima je potrebna snažna volja da bi krenuli drugačijom stazom. To prema tome nije lagana namjera za apsolutno svjetovnu osobu… On treba pomoć da bi to napravio; on treba potporu Sile koja se suprotstavlja gospodaru svijeta, koja je sposobna osloboditi ga od kontrole prijašnjeg. Otud je njemu potrebna pomoć od Isusa Krista, Koji jedini ima silu i može otrgnuti ljudsko biće od neprijatelja… Što je više osoba obuzeta/zarobljena svijetom to je veća protivnikova moć nad njime, i ova se osoba doista mora boriti protiv iskušenja i privlačnosti svijeta. I ova borba nije lagana i niti bi osoba uspjela, ali čim je on odlučio osloboditi sebe misao ga više neće napustiti, jer onda će Bog Osobno intervenirati i pokušati iznutra izvršiti Svoj utjecaj na svaki način, kako god, prisiljavajući osobu na mijenjanje njegovog načina života. Ali jednom kada se je misao o odbacivanju svijeta poradi višeg cilja pojavila u čovjeku, njegove će misli okupirati sebe sa Bogom i Njegovom voljom povećavajuće više, on će se također prisjetiti Božanskog Iskupitelja Isusa Krista i može primiti snaženje volje s Njegove strane, zavisno o njegovoj vlastitoj volji i njegovoj sklonosti. Onda će se žestina borbe protiv svjetovnih iskušenja oslabiti i kraljevstvo će se nebesko približiti, budući se čovjek morao uhvatiti u koštac sa vladarom svijeta i on će početi biti obuzet od strane kraljevstva koje ‘nije od ovog svijeta’… ‘Kraljevstvo nebesko trpi nasilje, i na-silni ga silom osvajaju…’

Ove su riječi bile rečene svjetovnim ljudima koji jedino mogu sebe razdvojiti od njihovog prethodnog gospodara uz korištenje sile, budući za sve druge važe Riječi ‘Moje je breme lagano, i Moj teret lak za nošenje…’ U tom je slučaju, međutim, svijet, sa svim njegovim iskušenjima, morao već biti prevladan, onda čovjek više neće toliko osjećati teret, on će smatrati Božje želje laganima za ispuniti budući će biti već u kontaktu sa Njime i svjesno će hodati stazom koja vodi u duhovno kraljevstvo… On je već nadvladao svijet sa rezultatom da će kraljevstva onda biti zamijenjena… da će ovaj svijet ležati iza njega a kraljevstvo Božje će zauzimati prvi položaj… da čovjek više neće biti opterećen sa pretjeranom težinom i prema tome će biti sposoban putovati zemaljskom stazom skoro neopterećen… sa jednim laganim bremenom i lakim za nošenje teretom… Unatoč tome, ova staza vodi do cilja, baš kao što će nasilna borba protiv svijeta omogućiti čovjeku da ostvari cilj, tako da će on biti sposoban zaposjednuti ‘nebesko kraljevstvo’ kada odbaci njegovo fizičko tijelo i uđe u duhovno carstvo… Jer njegova je volja, koja je stremila ka duhovnom carstvu, bila pobjedonosna, budući će mu uvijek biti podarena snaga koju potrebuje čim on ima ozbiljnu volju da zaposjedne ‘nebesko kraljevstvo’… I ova odluka se mora donijeti u zemaljskom životu, svijet se mora prepoznati kao vlasništvo Božjega protivnika i Božje kraljevstvo kako nije od ovog svijeta… Onda je dobra volja ljudskog bića dovoljna kako bi bila podarena snaga da se započne borba protiv zemaljskog svijeta sa svim njegovim mamljenjima i privlačnostima i jedino stremi ka kraljevstvu nebeskom, koje zasigurno potrebuje nasilje od strane nekoga tko pripada ovom zemaljskom svijetu ali također želi postići život u blaženstvu. Zemaljski svijet, međutim, neće nikada biti u stanju podariti čovjeku blaženstva, zemaljski svijet može jedino dati zemaljsko, to jest, prolazne stvari koje nestaju kada ljudsko biće umre i mora ostaviti zemaljske imovine iza sebe… Ali svatko tko se već okrenuo spram duhovnog kraljevstva se neće plašiti fizičke smrti, jer on zna kako ne može prestati postojati, namjesto toga on će nastaviti živjeti u kraljevstvu koje je neusporedivo više lijepo nego zemaljski svijet i prema tome bi trebao biti svačiji cilj i nastojanje postići ga sve dok živi na Zemlji. 

AMEN

Scroll to Top