ONAJ KOJI VRŠI MOJE ZAPOVIJEDI…

Bertha Dudde, br. 7375, 23 Lipanj 1959

IVAN 14:21… ‘ONAJ KOJI VRŠI MOJE ZAPOVIJEDI…’

‘Ako vršite Moje zapovijedi vi ćete Me ljubiti i Ja ću vam Sebe objaviti/otkriti.’ I Ja ću Sebe uvijek objaviti/otkriti onima koji Me žele čuti, Ja nikada neću ostati nijem ili vas napustiti, budući vas ljubim i ne želim ništa tako silno kao govoriti vam, komunicirati sa vama i pri tom vam Sebe otkriti kao voljenog Oca Koji je čeznuo za Svojim djetetom još od kada Me ono napustilo i otpalo. Moja Ljubav spram onoga što je otpalo se nije umanjila; otud ću napraviti sve kako bi ga prizvao nazad k Meni. Čim ono čuje Moj glas, čim ga ono prepozna kao Moj glas i stoga zatraži biti adresiranim od strane Mene ono će se već zaputiti stazom povratka… ono je već blizu Očevu srcu, ono jedino treba svjesno pokušati uspostaviti kontakt sa Mnom kako bi definitivno ušlo u sjedinjenje sa Mnom i na taj način povratilo radosti koje je osjećalo na početku.

Otud vi, Moji ljubljeni na Zemlji, jedino trebate vršiti Moje zapovijedi, to jest, udovoljiti Mojoj volji, i vi u svakom trenutku možete biti uvjereni kako ćete čuti Moje Riječi, i onda će jedno obilje milosti biti na vašem raspolaganju, jer Moje govorenje vama predstavlja također upliv blagoslova koji će vam pomoći postati savršenima, da postanete blaženo sretnima, što će za vas olakšati da putujete stazom povratka k Meni i dođete do cilja. Ali kako li samo nekolicina ljudi vjeruje da bi Ja Osobno želio njima govoriti, da Me mogu čuti ako su to željeli, i da oni jedino trebaju ispuniti uvjete kako bi čuli Moj glas unutar njih samih. I kako li samo nekolicina ljudi prepoznaju glas Oca Koji im govori kada im je Moja Riječ dostavljena kroz Moje glasnike… A ipak, svi oni žele biti Moja ‘djeca’ ali glas ‘Oca’ od strane njih ne može biti prepoznat budući su oni i dalje udaljeni od Mene, budući oni smatraju Moje zapovijedi teškima za ispuniti i tako nisu još ostvarili sposobnost slušanja Mojeg nježnog glasa unutar njihovih srdaca…

Unatoč tome, Ja govorim ljudima, i svatko Me može čuti samo ako vjeruje u Mene, ispunjava Moje zapovijedi Ljubavi spram Boga i njegova bližnjega i onda tiho/mirno i privrženo (ili ‘pun poštovanja’) sluša unutar što mu Ja imam za reći. I on će Me biti sposoban čuti i osjećati će se blaženo sretnim kada Otac govori Njegovu djetetu.

AMEN

Scroll to Top