NEĆU VAS OSTAVITI KAO SIROČAD…

Bertha Dudde, br. 7702, 17 Rujan 1960

IVAN 14:8… ‘NEĆU VAS OSTAVITI KAO SIROČAD…’

(Ivan 10:1-16; Matej 18:12-14; Luka 15:11-32)

Neću vas ostaviti kao siročad… Brinut ću se za vas kao Otac i osigurati vam dokaz Moje Očeve Ljubavi… Nije Moja volja da ćete nastaviti živjeti na Zemlji bez vođenja, da ste bez odbrane ostavljeni milosti Mojega protvinika (Sotone) koji će vam smjesta prići kada otkrije kako ste odbačeni. Ja vas ljubim budući ste Moja djeca koja su jednom proizašla iz Mene i napustila ispravan put, iako dobrovoljno, ali Ja unatoč tome neću od njih uskratiti Moju Ljubav. I Moja očeva Ljubav će jedino nastojati da se opet povratite u Očevu kuću… Iz ovog razloga Ja ću preuzeti vaše vođenje pod uvjetom da Mi se tvrdokorno ne suprotstavljate, da sebi voljno dopustite biti vođeni od strane Mene. Ali u tom slučaju ćete biti pod Božanskom skrbi i ništa vam se ne može dogoditi, vi se ne trebate osjećati kao siročići koji su sami u svijetu i prema tome su također često u opasnosti. To je Moja Ljubav da sakupljam Moju jagnjad tako da oni neće vrludati svugdje unaokolo, da ih mamim i pozivam poput dobrog Pastira Koji ne želi izgubiti čak ni jednu od njegovih ovaca. Moje ovce poznaju glas njihova Pastira, one Ga slijede i On će ih voditi kući, On će zaštititi Njegovo stado od neprijatelja, koji prilazi opet i iznova kako bi prouzročio zbrku i gdjegod može raspršio male ovčice. Onda će Moj mameći poziv odzvoniti budući ih Ja neću prepustiti Mojem neprijatelju…

Ja ću tražiti one koji su izgubili njihov put ili su u opasnosti od propadanja u bezdan… Jer Ja ne želim izgubiti ni jednu od Mojih ovaca budući ih ljubim… I stoga nitko se ne treba bojati toga da će biti napušten, jer Ja se brinem o svakome tko trpi nevolju, tko je sam i zavisi o pomoći… Ja Sam blizu svima koji samo pomisle na Mene, koji Mi sebe povjere u njihovoj nevolji… I, poput dobrog Pastira, Ja ću pogozbiti sve one koji su sebe udaljili od Mene i koji će biti vođeni nazad sa mamećim pozivima Ljubavi ka njihovom ishodištu… ‘Ja vas neću ostaviti kao siročad…’ (isto tako: ‘neutješne’) Ovo je Moje obećanje vama, i time vi možete pouzdano računati na Moju zaštitu, vi se uvijek možete okoristiti Mojom pomoći, jer znate kako postoji Jedan Koji želi biti i ostati vaš Otac za cijelu vječnost… I vi sebe trebate povjeriti ovom Ocu, bez obzira što vas muči. Onda će vas on uzeti za vašu ruku i sigurno vas voditi kroz sve poteškoće, On će vam dati snagu da prevladate sve prepreke, On će poravnati sve vaše staze tako da ćete sigurno doseći vaš cilj, tako da ćete Me pronaći i ostati sa Mnom zauvijek. Jer svi vi ste Moja djeca koja su jednom napustila Očevu kuću ali koji će se iznova vratiti i to mogu postići jedino uz Moju pomoć… Oni se ne trebaju osjećati bespomoćni, je kao voljeni Otac Ja snabdjevam Moju djecu sa snagom tako da će biti u stanju putovati stazom do njihova istinskog doma… tako da će se povratiti k Meni, njihovu Ocu od vječnosti.

AMEN

Scroll to Top