PRERANE SMRTI

Bertha Dudde, br. 8772, 6 Ožujak 1964

PRERANA SMRT DJECE…

Opskrbit ću vas sa snagom pošto Mi je potrebna vaša suradnja na Zemlji što zahtjeva vašu slobodnu volju… Ja zasigurno mogu odabrati posude za Sebe i odrediti im raditi za Mene, ali to ne korespondira sa Mojim zakonom vječnog reda, budući slobodna volja jedina mora i može biti odlučujuća, što će onda također zagarantirati uspjeh. Ljudi su zasigurno voljni raditi za Mene, no njima često nedostaje kvalifikacijà da bi vršili iskupljujuću aktivnost na Zemlji…

I stoga Ja znam tko dobrovoljno želi vršiti ovaj rad i služiti Mi kao prikladna posuda. I Ja ću također znati kako takvu posudu održati živom i voditi/sprovesti ju kroz sve nevolje, posebice kada ljudsko biće nije više ispunjeno sa žudnjom za svijetom već svoje zemaljske želje potpuno otkloni u stranu poradi duhovnog rada, kojeg će on prepoznati kao izvanredno važnog. I tako će biti moguće nastaviti vinogradarski rad, i vaša će nastojanje uvijek biti blagoslovljeno s Moje strane, naposlijetku, ima još jako puno toga što se mora protumačiti ljudima koji su voljni slušati, koji će Me sami kontaktirati i pitati pitanja na koja im Ja želim odgovoriti kroz Svoje sluge na Zemlji.

Opetovano vam je rečeno kako Ja imam mnoge škole u Mojem Kraljevstvu (Ivan 14:2), da cijeli svemir sadrži tvorevine od kojih svaka služi sazrijevanju jednom palih duhova… I svako djelo stvaranja ima svoju vlastitu svrhu, ono će uvijek služiti višem razvoju bića čije stanje korespondira sa uvjetima života na toj tvorevini… I tako će duše, koje su prošle postupak kroz zemaljske tvorevine (= misli se na duševne supstance koje su, prije nego će se utjeloviti u i kao ljudska duša, prolazile kroz forme sva tri zemaljska kraljevstva, mineralno, biljno i životinjsko; ovaj je ‘napredak’ detaljno obrađen u mojoj knjizi ‘Bogo-Čovjek’, vidi: http://www.akademijavjecnogproljeca.org/lorens.html ), također biti sposobne sebe utjeloviti na drugim nebeskim tijelima, zahvaljujući izvjesnim sklonostima koje Sam Ja jedini u stanju prepoznati, koje osiguravaju njihovo potpuno sazrijevanje na drugim zvijezdama i može čak rezultirati u utjelovljenju tih duša na Zemlji kao ljudsko biće kojem se već može povjeriti misija… I to također objašnjava smrt male djece i nedonoščadi čije bi se duše bile nesposobne nositi sa životom na Zemlji ali za koje se, u drugu ruku, ne može reći kako su (tj. ne može ih se opisati kao) potpuno protivne Meni, tako da ću im osigurati drugačiju mogućnost za daljnje sazrijevanje na jednoj od bezbrojnih škola, što im obično omogućava da ostvare njihov zadatak a biću priskrbljuje određenu zrelost…

U tom slučaju, u stvari, tim bićima nije moguće ostvariti sinovstvo Božje, koje se ostvaruje izdržavanjem zemaljskog života, no oni će pak također biti sposobni ostvariti blaženstvo u duhovnom kraljevstvu. Njima je također moguće… nakon što su već ostvarili visoki stupanj svjetla… opet sići na Zemlju u svrhu misije i onda također ostvariti sinovstvo Božje. Toliko puno okolnosti i sklonosti igra ulogu pri utjelovljenju duše kao ljudsko biće, uključujući stupanj zrelosti kojeg će ona morati ostvariti već u njezinom pripremnim stadijima i koji može opasti uslijed slabosti tijela ali neće (= govori i dalje o stupnju zrelosti duše), ako duša sebe utjelovi u utrobi majke koja je neprikladna za dušino stanje, u kojem slučaju su poteškoće sazrijevanja veće i mogu rezultirati u potpunom neuspjehu.

Onda ću Ja ponovno osloboditi dušu iz njezine vanjske čaure i postaviti ju gdje će njezin viši razvoj biti lakši i izvjestan, pošto Mi duša više nije napadno/očito protivna.

I stoga postoje mnoge mogućnosti kako bi se jednom palim duhovima pomoglo vratiti k Meni… Istinabog, Zemlja je najniže i najbijednije/najtužnije djelo stvaranja ali je u stanju dati najviša duhovna ostvarenja ako je biće voljno putovati ovim zemaljskim putem… pa ipak Ja znam unaprijed da li će slobodna volja ili drugi razlozi spriječiti dušu sazrijeti u potpunosti, i Ja ću uvijek intervenirati na koristan način gdje to zahtjeva nemoć duše, koja je nesposobna nositi se sa nametnutom joj sudbinom a ipak nije promišljeno protivna Meni…

Vi ljudi ovo niste u stanju procjeniti, pa ipak sve je utemeljeno na Mojoj ljubavi i mudrosti, i stoga vi također morate prihvatiti kako Ja također imam Moje razloge za ranu smrt djece, jer ništa se ne događa bez razloga i svrhe, i sve je jedino za dobrobit duhovnih bića koja su sebe jednom udaljila od Mene i Meni će se ponovno vratiti… A Ja imam beskonačno mnogo mogućnosti da bi jednog dana ostvario Svoj cilj, i prije ili poslije ćete vi sami također sve (sa)znati i shvatiti što motivira Moju vladavinu i djelovanje. Ali Ja se neprestano brinem za slabe duše i pomoći ću im na svaki način, jer Ja također poznajem dušin stupanj otpora, koliko je on umanjen i da li će se i koliko on još umanjiti, i sukladno tome ću postaviti dušu gdje ona svoj cilj može ostvariti najbrže. Život na Zemlji je doista jedina mogućnost za ostvarivanje sinovstva Božjeg, pa ipak Ja također znam da je, i u kojoj mjeri, duša u opasnosti izgubiti već ostvaren stupanj i poskliznuti se ponovno nazad, u tom ću slučaju to spriječiti poradi njezina vrlo slabog otpora Meni, što neće biti u mogućnosti odrediti slobodnu volju (= u smislu, ‘slobodna se volja ne može anulirati/ukinuti) a potonja ne bi isključila silazak/nizbrdicu. Ipak čak prije njezina utjelovljenja kao ljudsko biće duša će biti u stanju odlučiti da li želi napredovati kroz Zemlju kao ljudsko biće, i njezinoj se volji udovoljava. A to također objašnjava buduću sudbinu nasilno umorene djece kojima je također ponuđena mogućnost upotpuniti njihov put razvoja na drugim nebeskim tijelima te također sazrijeti u potpunosti, iako pod drugačijim uvjetima.

No za svaku je dušu također moguće… ako ona to najozbiljnije hoće… vratiti se ponovno na Zemlju u svrhu ostvarivanja sinovstva Božjeg, ako je postigla određeni stupanj svjetla i dobrovoljno prihvati misiju koja pred takvu dušu postavlja velike zahtjeve. Vi ljudi niste u stanju sve jasno razumjeti, vi nećete nikad potpuno razumjeti Moju vladavinu i aktivnost, pa ipak Ja znam za nebrojene načine kako bi pomogao Mojim živim tvorevinama popeti se, i također znam kurs i rezultat svakog zemaljskog života… usprkos tome, Ja Osobno ću jedino intervenirati i uspostaviti promjenu užasnog kursa događaja ako se voljnoj duši na taj način može pomoći… što je poznato jedino Meni. Zemaljski život kao ljudsko biće je težak, i potreban je napor i odlučnost da bi ga se duhovno završilo uspješno… Ja ću uvijek pomoći slaboj duši ako Mi se ona više snažno ne suprotstavlja… ali kako izražavam Moju pomoć to treba biti prepušteno Mojoj ljubavi i mudrosti, pa ipak to Moje nastojanje će uvijek biti da pomognem Mojim živim tvorevinama u postizavanju potpune zrelosti, i Ja ću uvijek koristiti ona sredstva koja će za Mene biti uspješna, pošto čeznem za Mojom djecom i neću dopustiti da propadne nijedan od njih koji već stremi ka Meni, što Ja prepoznajem i također djelujem sukladno tome.

AMEN

***

Bertha Dudde, br 3258, 16 Rujan 1944

PRERANI ODLAZAK SA OVOG SVIJETA

Ljude se stalno podsjeća (ili ‘ljudi se stalno opominju’) kako/koliko su prolazne stvari ovog svijeta. Opet i iznova se oni suočavaju sa smrću kada mnogobrojni ljudi prerano umiru. Oni su bespomoćni protiv takvih događa(n)ja. To im donosi bol i žalost. Ali oni se ne kaju niti razmišljaju o stvarnom/istinskom razlogu za patnju i (pre)ranu smrt.

Tako patnje postaju još bolnije. Ljudi će sa strahom gledati u nadolazeće događaje u svijetu i skamenjeni su od straha nad/pred velikim uništenjem koje ih okružuje. Oni vide bijedu vremena (u kojem žive), a ipak ostaju u potpunosti ne-impresionirani i (iz svega toga) ne postižu nikakve koristi za svoje duše.

Zato Bog koristi najsnažnije načine da ih protrese iz njihove nezainteresiranosti/indiferentnosti. Čak kada su ljudi suočeni sa fizičkom patnjom njihova duša i dalje ostaje nedodirnuta, oni ostaju indiferentni pred udarima (ili ‘na udare’) sudbine, ili bi se u suprotnom (= jer u protivnom bi se)  pokušali promijeniti kada shvate da je (baš) njihov duhovni stav uzrok povećane patnje na Zemlji.

Zato/tako ljudska bića moraju biti uklonjena/udaljena prerano iz ovog života. Duži ostanak bi bio više na štetu/gubitak nego na korist za njihove duše. Pošto oni razmišljaju samo o svojim zemaljskim životima i mogli bi u potpunosti izgubiti vjeru.

Zbog toga Bog dozvoljava da bezbrojna ljudska bića izgube svoje živote unatoč manjku njihove (duševne) zrelosti (= zemaljski život je dan duši da bi se pročistila tj. da bi sazrijela, prema tome, ako je taj život skraćen duša ne postiže, tj. nije postignula dovoljni stupanj zrelosti), zato da bi spriječio otklizavanje unatrag. Zemlja im nije skrivena i (od) tamo mogu promatrati daljnja usavršavanja/sazrijevanja i doći do zaključka da su ljudi sami odgovorni kroz ne-brigu za spasenje svojih duša, zbog krivog načina života, i kroz ne-vjeru i sebičan način razmišljanja.

Međutim, ti ljudi koje je Bog prerano pozvao (k Sebi) mogu, kada se suoče sa smrću, doći do razumijevanja i još/ipak se iskreno/odano ujediniti sa Bogom. Oni i dalje mogu biti pročišćeni kroz bol/žalost. Tako im je sve to dalo viši stupanj zrelosti što ne bi moglo biti postignuto dužim životom na Zemlji. Takav pre-rani odlazak sa Zemlje je za njih bio blagoslov. Samo nekolicina ljudi to prepoznaju; bez obzira koliko velika bila patnja na Zemlji, ona/to je ipak (ili ‘i dalje’) samo sredstvo za pri-dobijanje (winning) duša. Veličina njihovih potreba bi ih trebala dovesti do Boga, Koji može otkloniti takvu potrebu ako ljudi, u vjeri, očekuju Njegovu pomoć.

Međutim, gdje je patnja i dalje neuspješna (= gdje ni putem te metode, znači patnjom), gdje ljudi i dalje grde/vrijeđaju Njega, onda su oni u velikoj opasnosti da postanu u potpunosti izgubljeni. Onda će Bog završiti mnoge zemaljske živote i dozvoliti ono što (na površini) izgleda kao ljudska bijeda/mizerija, pošto On neprestano brine za njihove duše i želi ih spasiti. Iako tijelo nestaje, sve je za dobrobit i blaženstvo ljudske duše, pošto ništa što On čini nije pogrešno/krivo.

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 3260, 18 Rujan 1944

PRERANA SMRT – MILOST BOŽJA – STAROST

Na kojem je stupnju zrelosti čovjek pozvan iz ovog zemaljskog života u duhovno carstvo, to ovisi o Božjoj volji. Ljudi su stekli uvjerenje kako je nepravda da Bog odabire određene ljude da bi ih blagoslovio/usrećio dok drugi Njegovom voljom venu u ‘od-Boga-zaboravljenom’ stanju. To mišljenje je u potpunosti krivo pošto Bog, Koji zna za čime ljudi žude (ili ‘što ljudi žele’), uvijek vlada u ljubavi i mudrosti. On skraćuje život kada je viši razvoj na Zemlji diskutabilan (= kada daljnje usavršavanje dolazi u pitanje).

Kada je duša u ograničenom stanju, (što će reći) prije njezinog utjelovljenja kao ljudsko biće, (za nju) postoji (samo) neprestan razvoj na-gore, (što traje) sve do trenutka kada stupanj zrelosti duhovnog bića dozvoli posljednje utjelovljenje. Međutim sada se ‘prema-gore’ razvojni napredak duše koja djeluje u slobodnoj volji može (i) zaustaviti, ili čak nazadovati. Ali to sve ovisi o biću, čija je zrelost već bila povećana i koje je sada u opasnosti da se njegov napredak zaustavi, te ostane na istom stupnju na kojem je bio na početku njegova utjelovljenja, ili čak u opasnosti da se posklizne natrag, čega se treba bojati.

Kada čovjek bude pozvan sa ovog svijeta, ako je postigao maksimalni razvoj na Zemlji, to je uvijek čin Božje milosti. Onda ga Bog u svojoj ljubavi štiti od pro-padanja, ili od daljnjeg života (= i ne dozvoljava daljnji život na zemlji) koji bi bio beskoristan za njegovu dušu. Jer što (čovjek) više zahtjeva vremena od Milosti utjelovljenja (= jer biti utjelovljen kao čovjek na ovoj Zemlji je velika Milost), kojeg ne iskorištava, to će veća biti njegova krivnja.

Čovjek u svom djetinstvu može težiti prema gore, i onda prekinuti svoje napore. Tada njegov razvoj za-staje i Bog će ga pozvati da bi mu dao daljnje mogućnosti (za razvoj) u drugom životu.

Može se također dogoditi da čovjek nije preobraćen do svojih kasnih godina, i da je proćerdao puno vremena (a long time) bez da je razmišljao o svojoj duši, tada se u za njega adekvatnom razvoju događa iznenadno prevrtanje koje mu omogućava da dosegne višu zrelost/savršenstvo (and his adequate development makes a sudden upturn enabling him to reach a higher maturity). Onda (ili ‘zbog toga’) će mu Bog dati duži život. Bog gleda u čovjekovu volju od sve vječnosti i prema tome određuje njegov način života. Bog ne pravi svojeglave/proizvoljne/samovoljne prosudbe već u ljubavi i mudrosti uzima u obzir svaku ljudsku sudbinu.

I Bog neće nikad od nikog uskratiti mogućnost da na Zemlji dovede svoju dušu do zrelosti, ako je on voljan iskoristiti tu mogućnost. Čovjek obraća jako malo pažnje na tu Božju Milost, i rijetko je voljan prihvatiti instrukcije. A pošto Bog zna od vječnosti, koje će Ga ljudsko biće odbaciti, i On također zna kada je čovjek dosegnuo svoj najviši/najveći stupanj zrelosti na Zemlji tako da je dužina njegovog života određena od vječnosti. To varira u ovisnosti o tome što Bog u Svojoj mudrosti smatra da je najbolje.

Bog neće nikada skratiti jedan zemaljski život ako on i dalje omogućava ljudskom biću višu zrelost (= da i dalje sazrijeva = veći stupanj savršenstva). Božja Ljubav se neprestano brine o tome da svako ljudsko biće na zemlji postigne najveću moguću zrelost. On ljudskome biću nikad neće uskratiti mogućnosti koje bi mogle rezultirati u većoj/višoj zrelosti. On zna od vječnosti o nastranostima/ćefovima ljudske volje i često dušu čuva/zadržava od potpunog propadanja, što bi se moglo dogoditi da On nije završio (= skratio) taj zemaljski život.

Prema tome, čovjek koji neprestano teži (ka Bogu, ka savršenstvu) će dosegnuti starost, u drugu ruku, starost je dokaz polaganog razvoja prema gore čak i ako čovjekovi bližnji toga i nisu svjesni. Dug život na Zemlji je milost, ali i kratak život je također dokaz Božje ljubavi, koja je uvijek prisutna iako ju čovjek rijetko prepoznaje.

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 7538, March 4, 1960

DUG ILI KRATAK ŽIVOTNI VIJEK

Vrijeme koje vam je dano za vaš zemaljski život nije dugo, u poredbi sa beskonačno dugim vremenom vašeg pripremnog/uvodnog razvoja, čije trajanje vi nikako ne možete procijeniti. A vaš zemaljski život može biti još kraći ako ste u vječnost pozvani prerano (= prije nego ostvarite zrelost). Prema tome morate revnosno razmotriti vašu dušu, trebate ju snabdjeti sa onoliko prehrane koliko je nužno tako da neće gladovati ako na Zemlji živi tek kratko vrijeme… Trebate ju neprestano snabdjevati sa hranom i pićem u izobilju i nikad se ne oslanjati na jako dug zemaljski život, jer ne znate ni dan ni čas vaše fizičke smrti… No vaša će duša također biti sposobna sazrijeti u kratkom vremenskom periodu ako ste dobre volje te joj pomognete sazrijeti. Nitko ne može odlučiti ili znati koliko dugo će živjeti, i baš ovaj nedostatak znanja ga treba ohrabriti na to da aktivno oplemenjuje/poboljšava njegovu dušu, njegov način života treba biti takav da svaki dan može spokojno smatrati kao svoj posljednji bez zabrinutosti za dobrobit njegove duše.

A tijekom posljednjih dana će jako veliki broj ljudi izgubiti njihove živote, pošto se veliko procjenjivanje (ili ‘proračun’ =  misli se naravno na Posljednji Sud) tek treba dogoditi i mnogi će ljudi još biti pozvani i dalje nezreli u svrhu spasenja njihove duše, pošto su zanemarili njihov psihološki rad ali unatoč tome neće pasti kao žrtve nemilosrdnom gnjevu Božjeg neprijatelja koji bi ih jedino povukao sve dublje u ponor da ove duše od njega nisu bile spašene ranije. Posebice ljudi bez duhovnih težnji ne razmišljaju o času smrti i žive neodgovorno iako se ne može reći kako su loši. Bog se sažaljeva nad njima i želi im pomoći da se i dalje razvijaju u onostranom, što će u stvari biti puno teže ali ne i nemoguće, dok bi na Zemlji sudbina duša koje žive bez osjećaja odgovornosti mogla lako rezultirati u potpunom silasku u ponor. Na Zemlji vam je ponuđeno dovoljno mogućnosti za ostvarivanje potpune zrelosti u vašem zemaljskom životu, ali ako ih ne iskoristite vi ne iskorištavate na najbolji način niti vaš ljudski zemaljski život, premda vam je on bio dan jedino u svrhu sazrijevanja vaše duše. Ako ne iskoristite milost vašeg ljudskog utjelovljenja i pomognete vašoj duši ostvariti konačnu zrelost onda je također nevažno da li na Zemlji živite dugo ili kratko vrijeme. Pa ipak, čak ako i ostarite, zemaljski se život i dalje može smatrati kratkim ako ga usporedimo sa vremenom vašeg pripremnog razvoja. Unatoč tome, čak vrlo kratko vrijeme na Zemlji će biti dovoljno da bi ispunili vašu zemaljsku svrhu. I time vaša zrelost ne ovisi o dužini vašeg zemaljskog postojanja već čisto o vašoj volji da to postojanje primjereno iskoristite.  

Kroz Božju Riječ vam je opet i iznova ukazan ispravan put kako bi ostvarili savršenstvo vaših duša… opetovano vas se podsjeća na Božanske zapovijedi ljubavi, ispunjenje kojih je jedina svrha i cilj vašeg ljudskog postojanja… A ljubav uvijek možete prakticirati čak ako je vaš život kratak, vaša duša će izvući dobrobiti ako živite život ljubavi… Međutim, ako ne vršite ove dvije zapovijedi (Marko 12:29-31) vaš život će biti uzaludan a vaša odgovornost još veća što duže živite na Zemlji; u kojem slučaju možete jedino biti zahvalni ako je vaš život skraćen a vi još imate mogućnost razviti se dalje u kraljevstvu onostranog, tako da na kraju dana nećete potpuno skrenuti sa puta kada će svatko biti suđen u skladu sa njegovim naporima.

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 7170, 21 Srpanj 1958

RAZJAŠNJENJE MNOGIH SLUČAJEVA SMRTI:

ZATVARANJE KAPIJA ONOSTRANOG

Kapije kroz koje duše ulaze u kraljevstvo Božje će se ponovno zatvoriti na jedno vrlo dugo vrijeme. Ovo može biti razumljivo jedino onima koji su svjesni činjenice kako period Spasenja dokončava, koji znaju da će završiti sa ponovnim prognanstvom duša koje kao ljudska bića nisu uspješno završile/prošle njihov test volje, koje su se opet spustile u ponor i koje će stoga morati ponoviti beskonačno dug postupak razvoja kroz stvaranja nove Zemlje. Dok ovaj kraj ne dođe kapije za ulazak u kraljevstvo onostranog će ostati otvorene, to jest, svi oni koji do tada napuste Zemlju će i dalje biti prihvaćeni u kraljevstvo onostranog, u carstvo duhova, i njima je i dalje na raspolaganju kratak vremenski period da bi radili na napredovanju iz tame ka svjetlu, pri čemu im se uvelike potpomaže tako da neće sići još dublje u ponor te morati doživjeti istu sudbinu: biti prognani u tvrdu materiju. Iz tog razloga je veliko blaženstvo ako duhovno nezreli ljudi budu pozvani ranije, ako ne ostanu živi sve do kraja ove Zemlje je onda oni više neće imati skoro nikakve mogućnosti pronaći Boga i zazvati Ga za milost. A trenutno na Zemlji ima mnogo ljudi koji su jednostavno previše indiferentni u nastojanju napredovati ka psihološkoj zrelosti…. ali koji se niti ne mogu ubrojiti u sotonski logor no koji su u najvećoj opasnoti da mu i dalje padnu kao žrtve prije kraja. I Bog još želi dati ovim dušama mogućnost malo povećati njihov stupanj zrelosti… Prema tome, On ih poziva prije vremena… Jer vrijeme iskupljenja podareno duhovnim bićima koja su utjelovljena kao ljudi neopozivo dokončava… a značenje ovog čovjek samo rijetko može dokučiti…

Jer u duhovnom kraljevstvu će se također dogoditi razdvajanje duhova, čak i u kraljevstvu onostranog nebrojene duše i dalje venu u vrlo dubokoj tami pošto su svi pokušaji da bi se one iskupile bili uzaludni i time oni moraju dijeliti sudbinu onih koji će ponovno biti prognani u materiju. To je razlog zašto se gorljivi iskupiteljski rad također odvija/obavlja u kraljevstvu onostranog, Evanđelje se također propovijeda dušama u mraku, to jest, ponuđena im je mogućnost slušati ga ali oni na to nisu prisiljeni… Sve će biti učinjeno kako bi se spasilo što se spasiti može, jer Bog bi želio pomoći svakoj duši primiti malo svjetla tijekom ovog perioda Spasenja, pošto bi Njegova beskrajna ljubav željela poštedjeti svaku dušu užasne sudbine koja je dodjeljena onima koji su i dalje potpuno u rukama neprijatelja (Sotone) i od koga će biti otrgnuti (= to ‘otrgnuće’ je ‘ponovno prognanstvo duše u materiju’)… Ali svatko tko zna njihovu sudbinu će pronaći određenu utjehu u činjenici da Bog poziva ljude prije vremena, jer on zna da je to čin milosrđa za te duše tako da će one biti u stanju izbjeći tu užasnu sudbinu. Jer predusretljiva (= ona koja rado pomažu) svjetlosna bića su izuzetno voljna raditi na svakoj duši u onostranom, i apsolutno sve što je moguće će biti učinjeno kako bi ih vodili nagore nekoliko koraka. Onda bi oni izbjegli opasnost ponovnog silaska u ponor i bili bi pošteđeni ponovljenog napredovanja kroz zemlju. Međutim, sa krajem ove Zemlje će čak i ova mogućnost prihvaćanja u duhovno kraljevstvo i nastavljanje sazrijevanja biti gotova, je na kraju će jedino sotoni skloni ljudi postojati pored malog stada onih koji će ostati vjerni Bogu i po koje će On Osobno doći na Dan Suda. I stoga, svatko treba biti zahvalan ako ne mora doživjeti kraj, jer njemu zrači zraka nade u činjenici da je pronašao milosrđe te neće morati zalutati.

AMEN

Scroll to Top