2. BOG JE JEDAN JEDINI

a)  Bog je jedan:

Ponovljeni Zakon 6:4; Izaija 37:20; 45:5, 6; Marko 12:29; Galaćanima 3:20; 1 Timoteju 2:5; Jakovljeva 2:19;

‘I biti će vam otkriveno kroz Moj Duh da postoji samo jedan Bog’; BD 7816;

‘I stoga postoji samo Jedan Koji vlada cijelim svemirom, Koji je nazdornik nad svim tvorevinama, Koji podučava bezbrojna bića da se brinu za ove tvorevine, i Koji uređuje sve u skladu sa Njegovim vječnim planom Spasenja.; … jedino Jedan vlada na nebu i na Zemlji… Jedino Jedan ima svu moć na Njegovu raspolaganju…’, BD 7031.

Scroll to Top