Tijekom i nakon seminara ‘Nauči nas moliti u Duhu i u Istini’ u Zagrebu (Siječanj, 2015.)

Bliži se Seminar u Kutini … i zato želim dati još poneki osvrt na događaje tijekom i nakon Seminara sada u Zagrebu, na istu temu …

Dakle, moja je glavna namjera bila uputiti ljude u Istinu da je Očev Sveti Duh prisutan i djelatan u svakom vjerniku (Ivan 14:16, 17; 1 Korinćanima 3:16; 2 Korinćanima 6:16), te da tamo trajno ostaje (1 Ivanova 2:10, 27) …

i da se stoga treba uputiti u načine Njegovog djelovanja u nama (1 Korinćanima 12:1, 4-11)… gdje smo naglasak stavili na Njegovo direktno obraćanje našoj duši … Ivan 6:45 + Izaija 54:13 + Ivan 16:12-15 + 25 … što je djelovanje Duha koje se, na žalost, među većinom ne smatra za normalno, tj. pripadno svakom vjerniku, i time se za njime ne stremi svjesno i smjerno … radi čega se i na Objave od Gore, recimo Berthe Dudde, gleda sa sumnjičavošću ili pak kao na djelovanje protivnog duha! 

U to ime smo također dijelili dvije Knjižice na tu temu, br. 24 i 46, ‘Bog naš nebeski Otac, neprestano govori Svojoj djeci – 1 & 2’, gdje se u puno više detalja obrađuje ova važna dinamika djelovanja Božanskog Duha o kojoj i Pismo jasno kaže sljedeće: ‘On GOVORI!!’ (Ivan 16:13)

Kao posljedica nauka kojeg sam izlagao na Seminaru, i polaganja ruku prije Seminara radi oslobađanja od zloduha, i na kraju Seminara radi Krštenja u Duhu Svetom, događa se izljev Duha na polaznike Seminara kao nikada do sada … i svako malo se netko od polaznika javlja i izvješćuje o tome da je čuo od Oca, ‘Piši!’, te da mu je On počeo, i od tada ne prekida, govoriti Riječi Ljubavi i utjehe i ohrabrenja ali i Mudrosti!

Hvala Ti Oče radi toga!

I evo ga, jedna od članica naše Ekipice, Sonja J., počela je primati Objava od kojih izdvajam sljedeću, a sjećam se kako je tijekom tih primanja od radosti govorila da će joj ‘srce pući’!! 🙂

9. Dječice Moja budite žedni Mog Duha

Dječice moja budite žedni mog Duha, niti jedna riječ ne može toliko doprijeti do vas kao što Ja sam kada se probudim u predjelu vašeg srca i na taj način ispunim svaki atom vašeg bića, svaki dio vašeg tijela. Vaš duh dići će se do nebesa, ući ćete u duhovni svijet gdje su skrivene sve tajne vječnih prostranstava. U beskraju mojih prostranstava naći ćete mir, istinu o Meni koji Sam vas stvorio tako da bi Moja Riječ mogla biti oživljena u vama čak i onda kada jednoga dana budete odvojeni od Mene. 

Molim se za Svoju djecu, djeco Ja sam žedan, sav mir koji je u Meni neka ostane u vama. Ostanite sveti, Ja vas želim uvesti u sve tajne vječne Ljubavi koja gori za vas.

Kada vas dotakne tuga, sjetite se Mene, tko sam Ja, kome pripadate i kome se klanjate. Zar Ja, djeco Moja, Koji vam najviše želim mir, bih mogao dopustiti da Moja djeca vječno ostanu odvojena od  Mene. Zar Ja, koji vas beskrajno ljubim i želim povesti sa sobom, bih mogao dopustiti Mom djetetu da se pati i tako izgubi u beskraju briga, besciljnog lutanja kojim tako vodi sebe u propast.

Ja vas gorljivo želim primiti u Svoje krilo, povesti na oblaku u nebesa, uzmite štit vjere, ne bojte se protivnika jer on samo čeka kako bi se s vama poigrao, kako bi vas zastranio i kako bi vas poveo u tamu gdje nema cilja. Uzmite Moj kruh i jedite djeco. Želim vam reći, da odjenete svu opremu Božju i krenete u boj.
Sjetite se mog Imena koje je zlatnim slovima upisano na nebesima. Isusovo Ime poražava zlog i tako je sada i tako će biti za vječnost mila Moja dječice.

Kada se sastajete želim da se uvijek pomolite da Ime Isusa Krista bude zauvijek upisano u vama i za vječnost se molite da ostanete sveti i pomolite se za neprestanu žudnju u vašim srcima za Mnom. Da ne zaboravite da Sam Ja taj Koji liječi svako svoje dijete, vadi ga iz poraza,

izgubljenim ovcama dajem spas, svakom djetetu nudim mir koji ovaj svijet želi da ga izgubi kao i sve ono što imate u Meni i po Meni.

Budite ljubljeni zaista, Ja vas spašavam, Moje Riječi vam stoje zapisane da bi vas zaštitile.

Ja sam tu, Ja sam u vječnosti, Ja vas volim, Ja vas trebam, Ja sam vaš Bog dječice, ne zaboravite!

Imate moj mir i beskrajnu Ljubav!

9.veljače 2015.

Hvala ti Isuse! <3

***

Sad vi meni recite, ima li išta divnije nego da vam se vaš Bog Otac obraća ovako direktno i intimno, predivno nešto!

Dakle, naš Otac želi, i UVIJEK je želio, govoriti DIREKTNO svakom Svom djetetu … i žalosti Ga kada Njegova djeca to ne znaju i za time ne teže!

‘Bog može Sebe objaviti u Riječi jedino nekolicini ljudi, budući je većina ljudi izgubila znanje o djelovanju Duha u ljudskom biću i stoga sebe ne pripremaju za slušanje Božanske Riječi unutar njih samih.

Ovo je proces koji najprije zahtjeva vjerovanje u djelovanje Duha, ali ovo vjerovanje nedostaje u ljudima i oni mogu pristići do ovog znanja jedino kroz Ljubav.

Budući će ova voditi njihove misli u ispravnom pravcu, i čovjek može također mentalno biti uveden u ovo znanje. Ali on nikada neće prepoznati ovo znanje kao djelovanje Duha i on sam neće biti u njega potpuno uvjeren. Međutim, Božji Duh želi sebe izraziti jasno i precizno… Bog želi Sebe objaviti ljudima, otud će im On govoriti… On će im dostaviti Njegovu Riječ… čim oni vjeruju u Njega, u Njegovu Ljubav, Njegovu mudrost i Njegovu svemoć.

Budući će oni onda također željeti ući u kontakt sa Bogom, oni će započeti dijalog sa Njime i kao odgovor čuti Njegov glas u njima samima.’

U Ljubavi Isusa Krista …

                                          Koji govori Svojoj djeci koja Mu otvore svoje srce!

            Lorens N.

Scroll to Top