Naruči besplatne knjižice

PRVO STVARANJE

Praiskonski počeci Božjeg Stvaranja… Otpadništvo Lucifera i prvobitnih anđela… Božji Plan Spasenja od vječnosti (I)
Praiskonski počeci Božjeg Stvaranja… Otpadništvo Lucifera i prvobitnih anđela… Božji Plan Spasenja od vječnosti (II)
Praiskonski počeci Božjeg Stvaranja… Otpadništvo Lucifera i prvobitnih anđela… Božji Plan Spasenja od vječnosti – stadij ‘ljudsko biće’ (III)
Konačni Cilj (Praiskonski počeci Božjeg Stvaranja… Otpadništvo Lucifera i prvobitnih anđela… Božji Plan Spasenja od vječnosti – stadij ‘ljudsko biće’ – IV)
O porijeklu zla (Praiskonski počeci Božjeg Stvaranja… Otpadništvo Lucifera i prvobitnih anđela… Božji Plan Spasenja od vječnosti – V)
Slobodna odluka volje

OPUS CRISTI

Čin Spasenja Isusa Krista (I) (‘Svojom nas je krvlju iskupio’)
Čin Spasenja Isusa Krista (II) (‘On dokine grijeh žrtvom Svojom’)
Mesija – Spasitelj čovječanstva (‘Poslao Sam Svoga Sina..’)
Isus kao Sin Čovječji
31. 7 Riječi Isusa Krista sa Križa
30. Isus Krist, Pobjednik i Gospodar nad smrću i Sotonom (‘Gdje je, smrti, žalac tvoj?!’)
16. Isus JEST Krist

Promocija tematskih knjižica

EVANĐELJE LJUBAVI

Evanđelje ljubavi (I)
Evanđelje ljubavi (II)
Evanđelje ljubavi (III)
Evanđelje ljubavi (IV)
Evanđelje ljubavi (V)

OTAC NEPRESTANO GOVORI

Bog, naš Nebeski Otac, neprestano govori svojoj djeci 1
Bog, naš Nebeski Otac, neprestano govori svojoj djeci 2

RAD U VINOGRADU GOSPODNJEM

Rad u Vinogradu Gospodnjem u Posljednjim Danima – 1 (Božji poziv na marljivo služenje; Obaveza širenja Čiste Istine)
Rad u Vinogradu Gospodnjem u Posljednjim Danima – 2 (Pročišćavanje onečišćene Kristove doktrine; Borba protiv zablude)
Rad u Vinogradu Gospodnjem u Posljednjim Danima – 3 (Rad u Vinogradu napomol velike prirodne katastrofe i u kaosu nakon nje; rad u doba Antikrista i posljednje vjerske borbe)

KRISTOVA CRKVA

Kristova Crkva (I)
Kristova Crkva (II)

Promocija tematskih knjižica

CIJELO NAŠE BIĆE

Cijelo naše biće – duh, duša i tijelo
Buđenje Božanske iskre i nanovo-rođenje

SLIJED DOGAĐAJA DO KRAJA

1. Znaci pred kraj
2. Ljubav se ohladila
3. Ustat će lažni kristi i lažni proroci
4. Primicanje zvijezde
5. Treći svjetski rat i Božanska intervencija
6. Antikrist
7. Progonstva vjernika
8. Ivan krstitelj
9. Dolazak Krista na oblacima i uznešenje
10. Uništenje Zemlje
11. Ponovno prognanstvo u materiju
12. Nova Zemlja
13. Nevjerovanje u kraj

Promocija tematskih knjižica

OSTALE KNJIŽICE

O obožavanju Marije, majke Gospodovog zemaljskog tijela
O kanonizaciji, klanjanju svecima i njihovom posredovanju
Uzrok, svrha i cilj ljudske patnje, nesreće i boli
‘Slovo ubija a Duh oživljava’ (2 Korinćanima 3:6)
Kako neprestano prebivati u Božjem prisustvu (Razgovori i Pisma Fratra Lorensa)
Obmanjujuća doktrina o re-inkarnaciji
Sedam ‘sakramenata’ na Svjetlu ČISTE ISTINE
Kolika je njezina snaga i koliko puno može napraviti Ljudska molitva za neiskupljene duše u onostranom
‘Oče naš…’ (‘Vi doista imate Oca na nebesima!’)
Bračno zajedništvo
Vjera oživljena kroz Ljubav
‘Nauči nas moliti…’
Ateisti
Glas srca
Slobodna odluka volje
‘Tražite prije svega Kraljevstvo Božje…’ (Isusove Riječi – 1)
Zato Čista Istina
‘Ja svoju milost darujem poniznima’
Da li je Biblija zaključena Knjiga
‘Ja Sam Put, Istina i Život…’
Poredba o Dobrom Pastiru
Uzmite na sebe vaš križ i slijedite_Me…’
Naše srce kao Hram Božji
Duhovna Zajednica
Božji blagoslov se MORA zatražiti
Rad na vlastitoj duši
Molitva za snagu i milost
Molitva u Duhu i u Istini
Kršćanin i svjetovna vlast
Podlaganje naše volje Božjoj volji
Učitelji kao vođe
Demoni i njihov utjecaj na ljude

Promocija tematskih knjižica

Scroll to Top