0664 „DANA MI JE SVA VLAST…“ SUD… HRPA RUŠEVINA…

Bertha Dudde, br. 0664, 12 Studeni 1938 

„DANA MI JE SVA VLAST…“ SUD… HRPA RUŠEVINA…

Jer, dana Mi je sva vlast na nebu i na Zemlji (Matej 28:18)… A ono što Ja radim, uvijek je jedino djelo milosrđa i Ljubavi za Moja stvorenja, kojima Sam dao život. Krug onih koji su Mi voljni služiti ostaje također podložan Mojoj volji, te Ja kroz njih dajem ljudima na Zemlji objavu Moje volje. Jer, nevolja je velika, ljudi su na rubu propasti, budući da Me više ne prepoznaju kao njihovog Oca. I Ja moram intervenirati, ako ih ne želim potpuno prepustiti propasti. I tako vi vidite jedino sve strahote na Zemlji, ali ne i Moje srce u čeznutljivoj Ljubavi okrenuto vama, koje vas želi spasiti kroz ovaj užas. Što ste više u mraku, to neumoljivije (strože, bolnije, kruće) vas Ja moram dohvatiti, tako da obratite pažnju na Mene. Vama je vjera postala tako daleka, misao o Meni toliko rijetka, a Moje Biće i djelovanje nevjerojatno, da vas skoro više neću moći protresti (razbuditi) i naučiti ispravnom razmišljanju. Naprotiv, svijet vas drži u čvrstim okovima. Njemu žrtvujete sve, čak i ono što još trebate nježno čuvati u vašim srcima… vjeru u Isusa Krista kao Izbavitelja svijeta. Vi Njega također žrtvujete zbog isprazne svjetovne koristi. Ali čemu će vam ova služiti, ako vas Otac opozove u vječnost? No, promislite na sebe same, budite sebično zabrinuti za svoju dušu, i odvojite sebe od svijeta i njegovih čari. Bojim se za vas i nastojim prodrijeti u vaša srca… ne zatvarajte ova srca, i živite u Ljubavi, tako da vam se Ja mogu približiti i donijeti vam osnaženje u nevolji duše. Ali, tko se odvrati od Mene, mora se boriti i sukobljavati, čak i u naizgled dobrom življenju na Zemlji. Jer ništa zemaljsko ne može mu nadomjestiti Očevu milost, a jedino ona je dragocjena za vječnost. O, kad bi vi samo bili svjesni bezvrijednosti zemaljskih dobara… Kad bi vi samo mogli uvijek držati pred očima da vas već slijedeći dan može od toga razdvojiti, i morat ćete preći u onostrano siromašni i prazni… Moja Ljubav i Moje milosrđe stalno vas nastoje poštedjeti velike bijede ondje, i kroz patnju i tugu vas pokušavam voditi na put spoznaje, što kroz radost i zemaljsku sreću nikada nije moguće. I tako vam iznova donosim dokaz Moje moći i snage, te puštam da se Zemlja potrese. Još kratko vremena, i Zemlja će postati hrpa ruševina na mnogim mjestima… A što se drži Mene, prihvatit će se posla na dušama izgubljene, ali voljne, zemaljske djece. Ja ostajem među vama, Mojim slugama, i stojim uz vas Riječju i djelom, tako da vi uvijek budete aktivni jedino u skladu s Mojom voljom. Ali, Ja ne mogu odvratiti nevolju od čovječanstva, koje ju je samo privuklo iskvarenim razmišljanjem i svojim odsustvom vjere. Kada se više ne bude obraćala pažnja na Moj glas, ugasit će se sva vjera među ljudima, ali Ja želim to spriječiti, i intervenirati tamo gdje je velika opasnost. Svjetovni zakon vam osigurava zaštitu, vama koji ne priznajete Krista, ali tko će vas zaštititi u takvoj nevolji?… Stoga, prihvatite da Sam Ja Jedini Gospodar neba i Zemlje, i da u Mojoj zaštiti stoji svatko tko Me prizna i pun je vjere, no bez ove, vaša je sudbina jedino tama… Priznajte, da se sva moć Zemlje ne može podići protiv Moje volje… i da ovoj sve mora biti podložno, jer sve što je od Mene stvoreno, također je i upravljano od Mene za svu vječnost.

AMEN

Scroll to Top