1948 ‘MNOGI SU POZVANI, RIJETKI SU ODABRANI’ …. RADNICI U VINOGRADU

Bertha Dudde, br. 1948, 12 Lipnja 1941

‘MNOGI SU POZVANI, RIJETKI SU ODABRANI ….’

RADNICI U VINOGRADU ….

Mnogi ljudi  doduše jesu pozvani da služe Bogu, međutim rijetki ljudi odazovu se pozivu Boga, a ti rijetki su dakle oni odabrani kojima Bog daje zadatak koji je užasno bitan, i koji stoga bivaju zasuti Božanskom Milošću. Jer oni se svjesno predaju Bogu i stoga je Njemu lako usmjeravati ih, pošto oni Njegovom Božanskom vodstvu ne pružaju otpor. Jer, oni vjeruju u Boga i sasvim gorljivo se trude ispuniti Njegovu Volju.

A Božja Volja je, ljudima objaviti istine vjere …. Božja Volja je da jedan ‘povezni element’ za prijem Njegove Volje bude spreman i voljan za uspostaviti most sa Zemlje u Onostrano, i On bi u tu funkciju prihvatio bilo kojeg čovjeka koji Mu se iz Ljubavi prema drugim ljudima želi ponuditi. Jer Njemu su potrebni mnogi radnici u Njegovom vinogradu.

Ali volja čovjeka najčešće je suprotna Božanskoj volji, tako da će samo rijetki biti spremni djelovati za Njega …. Dakle samo su rijeki odabrani, što znači, samo rijetkima pritječe Milost Božja tako očigledno da ona može biti prepoznata kao Milost. Ovo je objašnjenje toga zašto si čovjek ne može stvoriti pravu predodžbu o tome koje sile su pri nastanku ovih spisa aktivne, da se dakle ispoljavaju tako da rezultat može biti vidljiv svim ljudima.

Što god Bog da daje i u kojem god obliku, ljudima će uvijek ostati neshvatljivo, sve dok ne ispunjavaju takav jedan zadatak, koji se sastoji u svjesnom služenju u Ljubavi, što međutim nikad nije za očekivati od čovjeka koji se nalazi usred zemaljskog života. Pa i ako ga Bog pozove na duhovnu aktivnost …. on taj zov neće čuti i primjeti …. a i ako ga i primjeti, od zemaljskog svijeta neće htjeti odustati tako da se neće moći odazvati tom pozivu.

Samo onaj koji odustane od svega, biti će odabran djelovati za Gospodara, jer taj mora osluškivati na unutra i to može jedino ako ga za zemaljski svijet ništa više ne veže, ako on od svoje volje potpuno odustane i podredi se Bogu za neprestano vodstvo. Tad će neprestano biti pod mentorstvom bićā koja ga se prihvataju po nalogu Boga, i bezgranično predanje Bogu tad mu unosi dar Milosti neshvatljive vrijednosti …. Biti će podučavan bez prestanka, biti će mu dano svjetlo da može daleko svijetliti. 

On je dakle posrednik između Boga i ljudi, koji u svojoj slijepoći i tvrdoći (srca) više nisu sposobni Božji glas čuti u srcu, a koji i pored toga potrebuju aktivnu energičnu pomoć, čija duša isto cvili za spasenjem …. Jedan jedini čovjek, koji se Bogu ponudi u službu, može biti od ogromnog blagoslova za čovječanstvo, jer koga Gospodar odabere, njega velikodušno i obdari Svojom Milošću i Silom, u velikoj mjeri, kako bi Mu ovaj mogao postati marljivim i kompetentnim radnikom u vinogradu, kako bi mogao pružati pomoć u Ljubavi, gdje god je Ona potrebna ….

AMEN

Scroll to Top