2362 KRUH NEBESKI, HRANA ZA DUŠU – ‘TRAŽITE NAJPRIJE KRALJEVSTVO BOŽJE…’

Bertha Dudde, br. 2362, 8  Lipanj 1942

 KRUH NEBESKI, HRANA ZA DUŠU…

‘TRAŽITE NAJPRIJE KRALJEVSTVO BOŽJE…’

(Matej 6:33)

Vi ljudi ne smijete zanemariti duhovnu hranu, jer je najvažnije u zemaljskom životu da vam bude dostavljen Kruh Nebeski za ishranu vaše duše. Fizičko tijelo ne može opstati bez hrane, a tako i duša, koja međutim još hitnije treba hranu jer je ona vječna, a nedostatak duhovne hrane utječe na nezamislivo bolan način koji je daleko gori nego prolaznost. Svaka supstanca za očuvanje tijela, njemu će biti isporučena kroz zemaljsku hranu, pa ipak njegovo očuvanje ima samo jednu svrhu, da pruži duši boravište tako da može ispuniti svoj zemaljski zadatak. Ali, da bi ga mogla ispuniti, duši mora biti dovedena hrana koja joj daje Snagu, a ova hrana je Nebeski Kruh, Riječ Božja Koja joj nudi Božju Ljubav kao poputbinu (putni obrok) u njenoj promjeni kroz zemaljsku dolinu. I ne treba nijedna duša biti gladna i žedna, ako tako želi. Mirijade Bogu-služećih bića razdjeljuju zemaljskim ljudima ovaj Božanski Dar, Kruh s Neba. Oni su posvuda po putu zemaljskih putnika i nude Je gladnima i žednima, tako da se mogu osvježiti i osnažiti da bi mogli nastaviti njihovim Putem. A taj Kruh s Neba je Božja Riječ… To je najukusniji Dar Milosti, Kojeg Bog ima spremnog za vas ljude i vi ćete postati svjesni vaše Snage, kada se nađete u većoj nevolji. Kao što vas osvježi hladno piće, tako će vas osvježiti i ojačati Božja Riječ, jer je to Isusovo Obećanje da tko se napije Vode koju On nudi ljudima, neće nikada više ožednjeti u Vječnosti… A Njegova Riječ je Istina… Sam Bog je Izvor,  iz Kojeg izvire Živa Voda… Sam Bog je Kruh Života Kojeg On nudi vama ljudima za ishranu duše, tako da Je primite u izobilju i osnažite se… I stoga najprije treba čeznuti za duhovnom hranom. Zemaljska hrana vam onda dolazi istovremeno, jer Bog ne dopušta da tjelesno propadaju oni koji najprije misle na njihovu dušu, što je On također obećao Riječima: „Tražite najprije Kraljevstvo Božje, sve ostalo će vam se nadodati…“ Ne morate nikada više strahovati za dobrobit vašeg tijela, ne morate se niti brinuti u kakvom će vam obliku doći hrana, kada to ne izgleda moguće na zemaljski način. Božja Riječ je Istina, i ako vjerujete, ispunit će Svoje Obećanje. On će vas uvijek opskrbiti, duhovno i tjelesno, kada se sjedinite s Njim i želite primiti Njegov Dar. Ali morate najprije žuditi duhovnu hranu, jer nju vaša duša treba za svoj Put prema Gore, i zbog vaše duše, Bog vam je dao zemaljski život koji također zahtijeva zemaljsku hranu. Tako će vam Bog zaista dati ono što vam je potrebno za očuvanje tijela, ako nastojite očuvati tijelo zbog vaše duše… A duhovna hrana, Riječ Božja, će biti u stanju da sačuva i tijelo, jer je to Božja Snaga Koja teče izravno ljudima kroz Njegovu Riječ, a ova Snaga održava sve, također i vaše tijelo, čim mu je oduzeta zemaljska hrana (Matej 4:4). Jer, Božja Snaga je Ona Koja održava svako djelo Stvaranja, koje je proizašlo iz ove Snage. Ako čovjek onda izravno prima zračenje Božje Snage, on onda neće ni imati potrebu za drugom hranom, a ipak će moći postojati, jer je to volja Božja. A u nadolazećem vremenu će biti Božja volja da kroz izvanredne pojave bude očitovana Snaga Božje Riječi, Koja teče prema onima koji čvrsto i nepokolebljivo vjeruju i drže Božje Zapovijedi. Jer ako je čovjek voljan uzeti u obzir najprije svoju dušu i za nju žuditi za Kruhom Nebeskim, onda će biti nasićen duševno i tjelesno, jer Božja Ljubav je nepromjenjiva, i Njegova Riječ je Istina: „Ne brinite što ćete jesti i piti, nego tražite najprije Božje Kraljevstvo, sve ostalo će vam se nadodati…“

AMEN

Scroll to Top