2375 ‘MUDROST ĆE MUDRIH BITI UNIŠTENA…’

Bertha Dudde, br. 2375, 19 Lipanj 1942

  ‘MUDROST ĆE MUDRIH BITI UNIŠTENA…’

(Izaija 29:14; 1 Korinćanima 1:19)

Oružje svjetovnog učenjaka je iznošenje dokaza, i koristeći se ovim oružjem on će uvijek biti sposoban sebe braniti u svijetu, to jest, njegova mudrost će biti neosporna čim on može osigurati dokaz za znanje koje je stekao. Poredbeno, duhovno znanje ne može biti potkrijepljeno sa dokazom, ono ne može biti naučno stečeno niti sistematski saopćeno (prenešeno) ljudima, jer duhovno znanje nije proizvod čovjekove razumske misli nego proizvod srca punog Ljubavi. Duhovno znanje prema tome nema ništa zajedničko sa zemaljskom mudrošću i prema tome isto tako ne može biti prosuđivano od strane svjetovnih učenjaka, jer duhovno je znanje njima sasvim strano; oni su kompletno nesposobni za sav kriticizam sve dok nisu bili prihvaćeni u krug upućenih ljudi kao rezultat njihove srdačne i iskrene aktivnosti Ljubavi. I time svjetovni učenjak neće biti sposoban koristiti njegovu mudrost kao dokaz kako bi opovrgnuo duhovne Istine. Jer on će morati priznati nedostatke, on će morati priznati da njegovo svjetovno znanje nije dovoljno kako bi prodr(l)o u duhovna područja. Međutim, duhovno znanje stečeno kroz aktivnost Ljubavi će poništiti zemaljsku mudrost čim se ova mudrost odnosi na područja koja leže izvan Zemlje. Duhovno znanje će polučiti drugačije rezultate od onih stečenih od strane svjetovnih učenjaka; posljedično tome, duhovno upućena osoba će zaobići te smatrati svako iznošenje dokaza kao nepouzdano i slično smatrati ljudsku razumsku moć kao nedostojnu povjerenja; i time ljudi koji su prodrli u duhovno znanje nemaju visoko mišljenje o svjetovnom znanju. Oni ga smatraju neosnovanim pošto ono ne doprinosi ni najmanje tome da uvodi ljude u shvaćanje i budući se kroz njega Božanska mudrost nikada ne može steći. Ali, povrh toga, unatoč iznošenju dokaza mudrost će se svjetovno mudrih pokazati pogrešnom. Jer ljudi koji nikada nisu obraćali pažnju na Božanskog Duha, čije misli prema tome nisu nikada bile duhovno naklonjene, će morati shvatiti da ljudi bez svjetovnog obrazovanja imaju znanje nadmoćno njihovom, i time će oni također morati priznati Istinu onog što proturječi njihovim istraživanjima i naknadnim rezultatima…

 Oni će morati shvatiti da razumska aktivnost jedina nije jamstvo za ispravnu mudrost… ‘Ja ću uništiti mudrost mudrih, i Ja ću obezvrijediti razumijevanje pametnih…’. I ovo je u skladu sa duhovnim stavom svjetovnog istraživača spram Boga, pošto ni jedna osoba ne može biti upućena u Istinu bez duhovnog prosvjetljenja; a bez priznavanja i stremljenja spram Boga osoba ne može postati prosvijetljena, pošto je potonje pritjecanje snage od Boga, što se može jedino dogoditi posudama koje su otvorene za ovaj upliv, inače pritjecanje snage ne može pronaći prijemni spremnik. Svi duhovni proizvodi za koje duhovna snaga od Boga nije bila zatražena su beskorisni, i oni će opet i iznova biti nadomješteni ili odbačeni (neuvaženi), jer razumska misao ne staje nakon jednog rezultata budući nije nikada kompletno uvjerena u njezinu Istinu. Tome nasuprot, duhovni rezultati razvijeni u sjedinjenju sa Božanskim Duhom uvijek i zauvijek ostaju nepromjenjivi budući se oni podudaraju sa Istinom i također su prepoznati kao takvi od strane ljudi koji se iskreno naprežu za Istinu. Čisto razumska osoba ostaje daleko od Istine, on nju niti žudi niti ju prepoznaje kada mu je ponuđena, i time on neće postati niti mudar niti ljubitelj Istine. Prema tome njegovo će mu oružje, iznošenje dokaza, biti oduzeto iz ruke, pošto se njegovi suparnici bore sa oružjem kojeg on ne posjeduje… Što je bilo proglašeno kroz djelovanje Duha će vidljivo sebe očitovati i pri tom osigurati dokaz da Istina jedino postoji gdje se žudi za Duhom Božjim, i da ova Istina daleko nadmašuje znanje svjetovno mudrih, tako da ljudi shvate da mudrost ne zavisi o ljudskom razumu nego jedino o ispravnom stavu spram Boga i podudarnom načinu života… Jer jedino će se onda za snagom od Boga, Njegovim Duhom, žudjeti i (On, tj. Duh Božji) će također biti sposoban ostvariti učinak.

AMEN

Scroll to Top