2512 ‘…IZ NJEGOVIH ĆE BOKOVA POTEĆI BUJICE ŽIVE VODE…’

Bertha Dudde, br. 2512, 30 Svibanj 1961

 ‘…IZ NJEGOVIH ĆE BOKOVA POTEĆI BUJICE ŽIVE VODE…’

(Ivan 8:38)

Duhovna glad će uvijek biti utažena, i duša neće nikada trebati gladovati, budući Bog svakom čovjeku otvara Izvor života iz kojeg izvire živa voda. Ovo obećanje je Isus dao ljudima na Zemlji, ali smisao Njegovog obećanja nije bio ispravno shvaćen od ljudi, inače njima ne bi izgledalo nemoguće da Bog dovodi Svoju Riječ na Zemlju kroz Objave koje nekom čovjeku prilaze odozgo. Božanska Ljubav zna što ljudima nedostaje, i ona ih ne želi pustiti gladovati. I stoga Izvor života nikada neće presušiti, ljudi će se uvijek moći okrijepiti Njegovom vodom, i sam čovjek će moći postati nepresušni izvor, ako on ozbiljno teži za tim i posjeduje duboku vjeru… Jer, Isus je to obećao Riječima: „Tko u Mene vjeruje, iz Njegovih će bokova poteći bujice žive vode.“ Time je On navijestio djelovanje Duha, slušanje Božanske Riječi u srcu, vodu koja budi u vječni život… svako ljudsko srce može postati izvor vječnog života, a neiscrpan je izvor Božanske mudrosti koja izvire iz srca koje vjeruje. Voda koja budi u život je živa Božja Riječ, jer ona može poteći samo u čovjeku koji živi u Ljubavi, jednome koji je prema tome postao aktivan, odnosno živa srca… Božja Riječ ima život i budi u život… Jer ako je primljena u srce, ona nije mrtva riječ. Ona nije prazno slovo, nego je percipirana (doživljena) od duha u čovjeku, i kroz dušu rođena u srcu čovjeka. I stoga ona također mora oživljavajuće djelovati… odnosno iznova poticati na aktivnost, koja znači život. Božja Riječ je neposredno Božje Ljubavno zračenje, koje se otuda mora iznova izražavati kao Ljubav u čovjeku kojem pritječe Božanska Riječ… Ona dakle mora iznova roditi Ljubav… Božanska Riječ nije ograničena, ona istječe iz neiscrpnog Izvora poput vode, koja ne poznaje ni početak ni kraj, koja istječe iz Izvora sve dok on namjerno nije doveden do presušivanja. I tako će također Božja Riječ poteći iz srca onoga koji u dubokoj vjeri vodi život u čistoći i Ljubavi, i čovjek će sada moći stalno crpiti živu vodu, on će stalno u sebi slušati Božansku Riječ… iz njegovih će bokova poteći bujice žive vode, kao što je to Bog obećao.

AMEN

Scroll to Top