3238 OPOMENE… (IVAN 14) PREBIVALIŠTE U SRCU…

Bertha Dudde, br. 3238, 31 Kolovoz 1944 

OPOMENE… (IVAN 14) PREBIVALIŠTE U SRCU…

Vaše srce mora biti čisto i bez otpada, ako Me vi želite u njega prihvatiti. I stoga se morate truditi sebe oplemeniti i jedino dobre misli u sebi nositi; svaki nečasni osjećaj (kretnja, nagon) treba ostati daleko od vas, vi se morate u miroljubivosti i Ljubavi odnositi jedan prema drugome, ne smijete dopustiti nikakvoj ljutnji i nikakvoj mržnji da se podignu u vama, vi trebate uvijek biti spremni pomoći i koristiti vašu snagu za djelovanje u Ljubavi; trebate često ostajati u molitvi i također se sjetiti i mrtvih, morate prakticirati milosrđe i sa svim strpljenjem podnositi slabosti bližnjih i ne željeti se isticati (nadmašivati, prestizati), nego služiti u poniznosti i blagosti, gdje god možete napraviti neko Ljubav-no djelo. Jer, jedino onda ćete vi biti Meni nalik, ako se trudite Mene u svemu slijediti, kada stalno radite na sebi i odložite sve pogreške (grijehe, nedostatke, poroke) i slabosti. Onda Ja mogu uzeti u posjed vaše srce, i u vama prebivati i djelovati… To je ogromno blaženstvo već na Zemlji, jer kada Sam Ja Osobno sa vama, više ne postoji nikakva nevolja, nikakva zemaljska patnja i nikakva bol… Budući da vaše tijelo više ništa ne osjeća, samo se još pred svijetom pojavljuje osjetljivo poradi ljudi koji još nisu dostigli visoki stupanj zrelosti koji dozvoljava Moju prisutnost. I stoga Ja nisam očigledno prepoznatljiv, nego zemaljsko dijete koje je ispunilo uvjete da bi uživalo u Mojem prisustvu, osjeća Moju blizinu i iznimno je blaženo. On me čuje i sretan je zbog Mog glasa… A svaki čovjek može priskrbiti ovu sreću, ako gorljivo nastoji k savršenstvu, ako čini sve da osvoji Moj užitak, i oblikuje svoje srce u Ljubav. Jer, onda Me bezuvjetno  privlači k sebi, i Ja uzimam boravište u njegovom srcu i više nikada ne idem od njega. Ali, ako imate u sebi nedostatke, a ne trudite se njih osloboditi, podižete prepreku za Mene i Moje djelovanje, i onda vam zauvijek ostajem nedostižan. Vi morate ozbiljno željeti i zahtijevati od Mene snagu, za dovesti namjeru do izvršenja, i morate činiti sve da napredujete u vašem razvoju, morate se preispitivati i suzbijati vaše pogreške (grijehe, nedostatke, poroke), morate se suprotstaviti (natjecati) u dobru i stalno se nastojati usavršiti, onda će vas Moja Ljubav podržati, i pritjecat će vam snaga… vaše nastojanje će biti uspješno, vi možete Mene Osobno primiti u vaše srce, a ovo znači blaženstvo već na Zemlji, i vječno sjedinjenje u duhovnom kraljevstvu. Jer, sjedinjenje sa Mnom vam uklanja sve zemaljske nevolje, čini vas slobodnima i snažnima, lišava vas zemaljske težine, i otvara vam znanje koje vas čini sretnima i potiče vas na ekstremnu Ljubav-nu aktivnost. Jer onda vam Moj glas nastavlja zvučati, i Ja vas podučavam i određujem sve vaše puteve, vaše postupke, vaše misli i vašu volju. Ali, Ja vas ne prisiljavam, nego vaše srce, dobrovoljno ponuđeno Meni, u sebi nosi istu volju, ako je potpuno podloženo Mojoj volji, i zbog toga čovjek više ne može misliti ni htjeti drugačije… a ovo je veliko blaženstvo, biti jedno s Mojom voljom… Zato stremite sa svim žarom ovom sjedinjenju sa Mnom, radite na sebi i oblikujte se u Ljubav, tako da Ja mogu biti u vama u svoj punini, tako da Ja mogu uzeti prebivalište u vašim srcima, pa da vi više ne budete usamljeni i napušteni… tako da vas Moja Ljubav može usrećiti i Moja snaga vam pritjecati, tako da ne hodate više sami zemaljskim putem, nego imate u Meni stalnog Pratioca.

AMEN

Scroll to Top