3624 ‘BUDITE POPUT MALE DJEČICE…’

Bertha Dudde, br. 3624, 10 Prosinac 1945

‘BUDITE POPUT MALE DJEČICE…’

(Matej 18:3; Marko 10:14; Luka 18:16, 17)

Budite poput male dječice i u svakoj nevolji kod Mene nađite utočište … i ne plašite se, jer vaš Nebeski Otac ne dopušta da se išta dogodi što za vas nije od dobrobiti. Imajte vjere i povjerenja u Mene, vašeg Oca od vječnosti, da ću Ja Svoje ruke zaštitnički držati nad vama i jednostavno gledajte na svaku bolest tijela kao na brižan način pomaganja vašoj duši. Međutim, trebate znati da ću Ja, također, izliječiti tjelesnu nedaću ako u to čvrsto vjerujete i u svemu prepoznate Moju Očevu ljubav, bez obzira što se događa(lo). Budite bezbrižni poput djece i prepustite Ocu da se brine za vas, samo se pobrinite da vršite volju vašeg Nebeskog Oca i Moja će vas Očeva ljubav zahvatiti/ščepati i privući vas k Mojem srcu. Ne zapitkujte i ne mozgajte plašljivo o onome što vam se može dogoditi, već ostanite mirni i jednostavno čekajte na Očevu pomoć ako vas pritisne nevolja (ili ‘ako ste opterećeni nevoljom’). Potpuno se oslonite na Mene Koji vas vodi gdjegod idete. Vaša snaga počiva u vašem dječjem povjerenju i poniznoj molitvi, jer Ja vas u tome neću razočarati i uvijek ću uslišiti vašu molitvu. Pa ipak, ne brinite i ne sumnjajte… Moja Očeva ljubav će vas spasiti od svake opasnosti i poziv Mojeg djeteta neće nikad proći neopažen… No da bi postali poput dječice vi morate odustati od sveg otpora, vi morate uvijek jedino htjeti da vas Ja vodim za ruku i morate Me slijediti dobrovoljno i nikad ne htjeti krenuti drugim stazama… I na taj način morate moliti sa vjernim i iskrenim povjerenjem i odano se osloniti na Mene i onda gledati na svaki događaj kao na Moju volju… Jer Moja je to volja (u smislu, ‘taj je događaj Moja volja’), ništa se ne događa protiv Moje volje ako vi svoje probleme povjerite Meni. Jedino netko tko djeluje samostalno, bez da je apelirao za Moj blagoslov i Moju podršku aktivira svoju volju sa prikladnim rezultatima, pa ipak ne uvijek njemu na korist. Ja mu ne mogu podariti Moju pomoć pošto ju on ne bi prepoznao kao Moju pomoć već bi na nju gledao kao na svoju vlastitu zaslugu. Ipak Mojoj ću djeci poravnati svaku njihovu stazu, čak ako se ona pričinjava teškom za hoditi. Samo sebe prepustite Mojem rukovođenju sa potpunim povjerenjem i uvijek ćete osjetiti ljubavi prepunu Očevu ruku koja će vas voditi sigurno i bez pogreške kroz svaku nesreću ovog svijeta. I uvijek izvlačite utjehu i snagu iz Moje Riječi… Dozvolite Ocu da govori Svojoj djeci, i prihvatite svaku Riječ ljubavi tako da će vas ona opet nagnati ljubiti. Nikad ne dozvolite da Očev glas prođe pored vas nezamjećen već budite radosni da ga možete čuti, da vam Otac na taj način otkriva Svoju ljubav, i slijedite Njega i Njegovu Riječ sa radosnom strašću… I zadobit ćete Moju pohvalu/odobrenje, povećavajuće više ćete osjećati Moju Očevu ljubav, više se nećete bojati ijedne nevolje i bit ćete sigurni i bezbrižni na Mojem srcu.

AMEN

Scroll to Top