4289 „STVARAJTE I DJELUJTE DOK JE JOŠ DAN…“

Bertha Dudde, br. 4289, 29 Travanj 1948

  „STVARAJTE I DJELUJTE DOK JE JOŠ DAN…“

(Ivan 9:4) 

„Stvarajte i djelujte dok je još dan, jer dolazi noć u kojoj nećete više moći djelovati…“ Kako ste blizu pred provalom noći, posljednje su minute dana u kojem živite i niste svjesni težine noći, mlaki ste u radu na vašoj duši i živite kao da vam je odobreno još dugo vremena. Vi griješite… uskoro će ovdje provaliti noć i zavit će u najdublju maglu cijelu Zemlju, a vi bi mogli postići još neizrecivo mnogo ako bi željeli iskoristiti posljednje minute i pripremiti se u svoj ozbiljnosti za život poslije smrti. Morate misliti samo na vaše duše i više ne obraćati pažnju na ništa što se odnosi na tijelo. Jer, ostaje postojati samo duša, ne ostaje vam ništa od zemaljskih dobara, od materijalnog svijeta. Već jednom nogom stojite onamo, ali kako će biti sazdano kraljevstvo koje će primiti vašu dušu? Je li to Kraljevstvo Svjetla ili pak tame? Je li to dan ili noć za vašu dušu? Gdje je Svjetlo, tamo je Život, ali noć je strahovita. I zato vas prodorno upozoravam i govorim uvijek i uvijek iznova, da postanete svjesni velike odgovornosti koju nosite za svoju dušu. Ne dovedite je u bijedu, koja je neopisiva i koju još možete izbjeći ako se promijenite, ako zanemarite sve zemaljsko i mislite jedino na to da ispunite Moju volju i da vodite život u skladu s Mojim Zapovijedima… pomažete bližnjemu u svakoj zemaljskoj i duhovnoj nevolji, pomoćno intervenirate tamo gdje je vaša pomoć potrebna, i uvijek i zauvijek primate Moju Riječ, Koja vam objavljuje Moju volju i Koja vam prenosi Snagu da vodite život kao što je Moja volja. Stvarajte i radite dok je još dan… uskoro se dan bliži kraju i slijedi beskrajno duga noć od koje vas želim zaštititi, jer vas Ja ljubim… Slušajte Riječi Moje Ljubavi i uzmite ih ozbiljno, tako da možete pobjeći noći i za vas će svanuti dan koji će trajati zauvijek.

AMEN

Scroll to Top