4406 ‘I VRATA PAKLA NEĆE JE NADVLADATI…’

Bertha Dudde, br. 4406, 16 Svibanj 1948 

„I VRATA PAKLA NEĆE JE NADVLADATI…“

(Matej 16:18)

„I vrata pakla neće je nadvladati…“ Ali sve snage podzemnog svijeta će navaliti prema vama koji želite razdjeljivati Moje učenje. No, onda ćete biti sigurni u Moju zaštitu, i Moja snaga će vam stajati na raspolaganju, vi ćete moći govoriti i svjedočiti o Meni, i Moje duhovno djelovanje će doći jasno do izražaja. Ali, borba svjetla protiv tame će porasti u Posljednjem vremenu prije Kraja, i gdje zasja svjetlo, sile tame će ga nastojati utrnuti; gdje je Istina, dolazi knez laži, i Istinu pokušava istisnuti (potisnuti). A, Moji glasnici na Zemlji moraju čvrsto stajati, oni se ne smiju pustiti zaplašiti, budući iza njih stojim Ja, Svjetlo od vječnosti, a Ja ne dopuštam da posude Mojega Duha budu učinjene neupotrebljivima za primanje onoga što, kao zračenje snage od Mene, treba biti dostavljeno ljudima u njihovoj velikoj nevolji. Vama je svaki put pokazan, svaki korak odgovara Mojoj volji, budući ste se vi u slobodnoj volji stavili u Moju službu, i prema tome Ja sada mogu na vas prenijeti Moju volju, tako da vi sada vršite jedino ono što vas Ja pozovem da učinite, i na što se vi osjećate potaknutima iznutra. Ako vi dakle, trebate govoriti za Mene, ako vi trebate dostaviti Moju Riječ ljudima, vi ćete uvijek postupati jedino kako Ja vas nadahnjujem, i stoga vi možete biti bezbrižni, čak i ako svijet, odnosno, predstavnici zablude, postupaju protiv vas ili vas žele intenzivno provocirati prigovorima. Vi govorite za Mene i u Moje Ime, i tako će i ono što vi govorite također imati snagu, i uvjerljivo djelovati tamo gdje još postoji volja za Istinom. Ali, drugi su predstavnici kneza laži, i njima neće uspjeti vas ušutkati, dok god Ja govorim kroz vas. Jer, vi ste predstavnici Moje Crkve koju Sam Ja Osobno utemeljio, i koja je izgrađena jedino na dubokoj vjeri i životu Ljubavi… Ona međutim, neće moći biti nadvladana vratima pakla, čak ni kada to izgleda kao da oni imaju prevlast… Brojčano je zaista tako, jer čovječanstvo stoji pod njegovom opsjenom, ljudi više ne stoje u Istini, budući oni više ne stoje u Ljubavi. I stoga oni slijede one koji služe knezu podzemlja, i zatvaraju oči i uši svjetlu, koje je njima ponuđeno kroz Moje predstavnike na Zemlji. No, Ja ću odnijeti konačnu pobjedu, a u tamu će potonuti oni koji su se bojali svjetla, jer im je tama bila po volji (prijala). Vi međutim, uvijek trebate biti svjesni toga da Ja štitim one koje Sam izabrao za Moje predstavnike, i da vi stoga trebate govoriti slobodno i otvoreno, kako to zahtijeva od Mene vam dostavljena Istina.

AMEN

Scroll to Top