4408 „NITKO NE MOŽE SLUŽITI DVOJICI GOSPODARA…“

Bertha Dudde, br. 4408, 18 Kolovoz 1948

 „NITKO NE MOŽE SLUŽITI DVOJICI GOSPODARA…“

(Matej 6:24)

Nitko ne može služiti dvojici gospodara. Tko se želi povezati sa Mnom, neće moći nikada usmjeriti pogled na svijet, jer Ja se nalazim jedino izvan svijeta, i trebam li biti pronađen, onda žudnja za svijetom treba biti poništena, ona mora ostati potpuno neuvažena, jer svijet pripada Mojem protivniku, on je njegovo područje, gdje on djeluje i vlada. A njegovo nastojanje zaista nije da vodi ljude k Meni kroz svijet, nego on stalno nastoji staviti svijet u prvi plan, tako da Ja moram biti zaboravljen. Tko god među vama ozbiljno shvaća viši razvoj, nikako ne može i dalje plaćati danak svijetu… on se doista još uvijek nalazi usred svijeta koji mu postavlja visoke zahtjeve koje treba ispuniti, ali već je napravljena razlika između ispunjanja dužnosti i vlastite želje za svijetom.

Dužnost je sasvim po Mojoj volji, jer vam je zemaljski postavljen zadatak, pored kojega, međutim, također možete u potpunosti ispuniti i vaš duhovni zadatak, sazrijevanje duše, tako da želja za svijetom ne prevagne, što se sastoji od toga da zemaljski užici i žudnje ne nadvladaju želju za duhovnim Dobrima, tako da čovjek zbog svega toga zaboravi Mene, da mu je čak i pomisao na Mene neugodna i zato Me odbija.

Tko zatim nastoji sebi, odnosno svome tijelu, stvoriti prevelik komfor, bilo kroz ispunjavanje tjelesnih želja, osjetilnosti i tjelesnosti, bilo također kroz gomilanje materijalnih dobara, pri čemu ne misli na bližnje, tko također traži samo za sebe samoga, on je zarobljen od svijeta, on je spremno oruđe Moga protivnika, i on nikada neće naći Put do Mene, ako ne odloži želju za zemaljskim svijetom, okrene se na unutra, i založi se za duhovno Dobro. Oboje zajedno nije moguće, jer tada on služi dvojici gospodara i ni jednu službu neće obavljati  ispravno…

Ako tražite Mene, vaš pogled mora biti usmjeren u Nebo, jer Sam Ja Gore, a ne dolje. Ali, dolje je gdje Moj protivnik ima svoje kraljevstvo, gdje vi još prebivate u tijelu, ali vaša duša se može vinuti uvis u Moje Kraljevstvo, k Meni. Ali, ako je tijelo još u kraljevstvu Mog protivnika, onda se duša, vaše mišljenje, osjećanje i volja, još uvijek može uzdignuti u sfere koje se nalaze izvan Zemlje, i Ja ovo tražim od onoga tko Me želi pronaći, tko Meni želi služiti, i tako biti Moj. Onda se duhovna iskra u njemu povezuje s Duhom Oca od Vječnosti, jer stremi Meni u svoj ozbiljnosti, onda je i njegovo srce ispunjeno Ljubavlju, Koja nema ništa zajedničko sa svjetovnom ljubavi. A ova Ljubav će se izraziti prema bližnjemu, a onda već čovjek uspostavlja vezu sa Mnom… on se lišava onoga što pripada svijetu, on daje i tako služi bližnjemu i, budući da Sam Ja donio ovu Zapovijed, također i Meni kao Svome Gospodu.

Svjetovna ljubav je oblik ljubavi prema sebi, ljubav koju čovjek treba savladati, ako želi biti spašen. Dakle, on treba također savladati ljubav prema svijetu, a nastojati ispuniti želje duše koja će se, potaknuta Duhom u sebi, protegnuti na duhovno Dobro i iskazati Ljubav prema Meni. Jer Ja Sam jedini Gospod, Kojem trebate služiti, ako želite biti spašeni.

AMEN

Scroll to Top