4507 ‘GDJE SU DVOJE ILI TROJE OKUPLJENI ZAJEDNO U MOJE IME…’

Bertha Dudde, br. 4507, 11 Prosinac 1948

 ‘GDJE SU DVOJE ILI TROJE OKUPLJENI ZAJEDNO U MOJE IME…’

(Matej 18:20)

I Ja Sam sa vama kada izgovarate Moje ime, sve dok vaše misli naumljavaju dosegnuti Mene. Onda Sam Ja između vas… Vjerujte ovo i postanite svjesni Mojeg prisustva kada govorite o Meni, i zamislite da Ja kucam na vrata svakog srca i tražim ulazak, i da Me ne bi trebali odbiti ako želite zadobiti Moju naklonost. Vi bi trebali biti prijemčivi kada vam želim govoriti kroz Riječ ili Sveto Pismo, kroz misli ili Moje sluge na Zemlji koje vam donose Moju Riječ. Jer ako prihvatite Moju Riječ vi prihvaćate Mene Osobno u vaše srce, ako ju vršite vi se Pričešćujete (tj. ulazite u zajedništvo, u vezu) sa Mnom, jer onda ćete živjeti u skladu sa Mojom voljom, koju ću vam otkriti kroz Moju Riječ… sa Ljubavlju, i kroz vaša djela Ljubavi vi ćete se sjediniti sa Mnom, vi ćete uspostaviti takvu srdačnu vezu sa Mnom da ćete Me čuti kada vam govorim Riječi Ljubavi i time osiguravam ishranu za vašu dušu kada vam dajem nebeski kruh, Moje tijelo i Moju krv… kada vam priđem Osobno u Riječi… Dozvolite Mi da ostanem sa vama često, neka se vaše misli uznesu do Mene i vodite česte duhovne razgovore, tako da mogu uvijek biti prisutan sa vama, jer dao Sam vam ovo obećanje Osobno: ‘Gdje su dvoje ili troje okupljeni zajedno u Moje ime, tamo Sam Ja među njima.’ A gdjegod Sam Ja vi možete jedino izvući dobrobit, jer Ja uvijek uručujem Moje darove budući vas ljubim, Moje žive tvorevine, i želim vas učiniti sretnima. I količina Mojih darova milosti može biti odlučena od vas samih, vi možete primiti mnogo, baš kao što možete odbaciti Moju Ljubav tako što ćete vašu pažnju okrenuti ka svijetu… tako što ćete prekidati vaše duhovne razgovore i fokusirati se na svjetovne interese… Ja dopuštam da činite kako vam paše i ne prisiljavam vas da Me slušate, ipak vi sebe lišavate puno bogatstva. Ja vam mogu dati jedino onoliko puno koliko vaša slobodna volja prihvati, Ja vam zasigurno nudim Moju milost ali vam je neću nametnuti, ipak vi ćete izgubiti Moje prisustvo kada se okrenete od Mene, jer Ja želim da se žudi za Mnom kako bi dao Sebe. Unatoč tome, Ja neću prestati… opet i iznova ću poslati Moje glasnike da pripreme stazu za Mene, i Ja ću ih slijediti ako ste Me voljni primiti… I time vi se uvijek možete okoristiti Mojom milošću; vi uvijek možete biti Moj gost samo time što ćete Me se prisjetiti i zanemariti svijet. Jer doista, Ja ću vam dati bolje stvari nego što vam ih svijet može dati… Prema tome, ne dozvolite da kucam uzalud (Otkrovenje 3:20) nego slušajte Moj glas i slijedite ga, dopustite sebi biti pozvanima da Večerate sa Mnom i budete Moji gosti, tako da vas mogu osvježiti fizički i duhovno sa hranom i pićem.

AMEN

Scroll to Top