4654 ‘BUDITE POPUT DJEČICE…’

Bertha Dudde, br. 4654, 31 Svibanj 1949

 „BUDITE POPUT DJEČICE…“

(Matej 18:3)

„Budite poput dječice…“ Ja imam užitak u mirnoj, podložnoj (skromnoj), dječjoj Ljubavi, koja Mi puna pouzdanja izlazi ususret, koja se tiska k Očevoj Ljubavi, i od Njega nalazi uzvraćanje. Budite poput dječice… Ako se vi zaista osjećate poput djece, i upravite svoje korake k Ocu, ako vi kod Njega tražite utočište, onda vi ulazite u ispravan odnos, u kojem ste bili na početku, a kojeg ste vi sami izgubili iz vlastite volje. Vratite li se vi sada opet nazad k Ocu, onda je slomljeno prokletstvo, vi ćete iznova postati slobodna Božja djeca, vi ste pronašli put povratka Meni, i sada možete biti blaženi u Mojoj blizini. Vi morate u sebi živo osjećati da Sam Ja vaš Otac, da ste vi Moja djeca, koja su proizašla iz Moje Ljubavi, koja vječno posjeduju Moju Očinsku Ljubav… vi u mislima na Mene morate biti radosni i mirni, ostati nedirnuti od nikakve nevolje i nesreće, ostati u čvrstom pouzdanju da vas Otac štiti od svake opasnosti tijela i duše. Pravo pouzdanje prije svega obilježava odnos djeteta prema Ocu, i dok vi Meni ne donesete ovo pouzdanje, vi još ne stojite u dječjem odnosu prema Meni, onda ste Mi vi još udaljeni, pa Sam vam Ja stran, i nisam stalno prisutan. Gdje se srce otvori Meni, gdje ono razgovara sa Mnom u žudnji da Me primi, da Me čuje i osjeti, tamo više nema nikakvog jaza između djeteta i Oca, ono je uz Njega, i Otac je uvijek uz Svoje dijete, Otac čuje svaku molbu, svako pitanje, i On opskrbljuje dijete, kako je to njemu korisno. Stoga kao prvo stremite dijeteštvu, koje proizlazi iz ispravnog odnosa prema Meni. Jer, ako ste vi Moja prava djeca, priznata su vam i mnoga prava… da Otac neprekidno skrbi za Svoje dijete, da On njega duhovno i zemaljski pomaže u usavršavanju, da ga On upućuje i hrani hranom za tijelo i za dušu. Vi, kao Moja prava djeca, možete sve od Mene tražiti, Ja vam neću uskratiti, i stalno ću vas usrećivati darovima Ljubavi, koje Ja uvijek imam spremne za Moju djecu. Budite kao dječica!… Pustite na stranu svu taštinu i uobraženost, i dođite k Meni u svoj poniznosti sa srcem punim Ljubavi, i primite puninu Moje Ljubavi, koju Ja želim pokloniti svim Mojim stvorenjima. Ovo dijeteštvo mora biti uspostavljeno još na Zemlji, ako vi želite postati prava Božja djeca, sa svim pravima u vječnosti. A, ako ste se vi jednom predali Meni, kao slaba mala dječica, Ja vas nikada više neću pustiti od Mene, Ja bdijem nad vama, i svakom zlu priječim pristup k vama, tako da vi Mene više ne možete izgubiti, ili se predati Mojemu protivniku. Ja Sam vaš Otac od vječnosti, i samo iščekujem čas, u kojem ćete vi, puni djetinje Ljubavi, uzdignuti svoja srca k Meni. Onda Sam vas Ja iznova dobio za vječnost, i vi ste slobodni. Jer, Otac ne drži svoju djecu u prisili, kada su ona Njemu podložna u Ljubavi, budući je sada njihova volja jednaka, i sada će oni htjeti jedino ono što je Moja volja, i više nikada ne mogu pogriješiti.

AMEN

Scroll to Top