4850 ‘JA ĆU OSTATI SA VAMA…’ ‘POSLAT ĆU VAM UTJEŠITELJA…’

Bertha Dudde, br. 4850, 3 Ožujak 1950

‘JA ĆU OSTATI SA VAMA…’ ‘POSLAT ĆU VAM UTJEŠITELJA…’

Ja ću ostati sa vama uvijek sve do kraja vremena (Matej 28:20)… Ove Riječi samo bi trebale biti dovoljne za vas da također vjerujete u Moje djelovanje među vama baš kao i biti objašnjenje za svakojake vrste otkrovenja koje dolaze na vidjelo kao djelovanje Duha. Nadalje, činjenica da Sam Ja među Mojim Vlastitima je bila proglašena od strane Mene sa Riječima koje Sam rekao Mojim učenicima: ‘Gdje se dvoje ili troje skupe u Moje ime, tamo Sam Ja među njima…’ (Matej 18:20) Stoga preduvjet za Moje prisustvo, i prema tome također za djelovanje Mojega Duha, je vjera u snagu Mojega imena, priznavanje Mene kao Iskupitelja čovječanstva… Stoga se vi trebate sakupiti u Moje ime ako želite čuti Mene Osobno u obliku Moje Riječi, u obliku otkrovenja iz duhovnog kraljevstva. Svaka od Mojih izjava je duhovno otkrovenje koje bi, međutim, svi ljudi mogu čuti kroz glas Duha kao što Sam obećao: ‘Ja ću vam poslati Utješitelja, Duha Istine, koji će vas uvesti u svu Istinu i podsjetiti vas na mene…’ (Ivan 16:13) ‘On će vas podsjetiti na sve što Sam vam rekao…’ Otud, kroz glas Duha vi ćete čuti iste Riječi i vi ćete znati da Sam to Ja Koji vam govorim, da su to Moje Riječi o kojima vas opet želim podsjetiti. I vi ćete Me se prisjetiti, jer moje Riječi su duh i život (Ivan 6:63) ako ih čujete kroz unutarnji glas. One nisu samo prazne Riječi koje jedino uho čuje, namjesto toga, one prožimaju/prodiru u vaše srce, naposlijetku, Ja Osobno vam govorim kroz glas Duha i koristim iste Riječi kao tijekom Mojega života na Zemlji, tako da ćete Me prepoznati u njima. Međutim, vi nećete prepoznati Moje prisustvo pomoću ovih Riječi jedino… to je duhovno značenje sakriveno unutra, koje se jedino može dokučiti od strane prosvjetljenog duha, od strane osobe čiji život dozvoljava djelovanje Duha. On razumije sve i zauzvrat može podučiti ljude koji su i dalje duhovno neprobuđeni. Moja Riječ im mora biti objašnjena, inače ju oni tumače doslovno i naknadno neće biti sposobni prepoznati niti Moju Ljubav niti Moju mudrost, namjesto toga, oni učestalo jedino tumače značenje slova i stiču malo ili ni najmanje duhovnog znanja. Ali Ja Osobno Sam među vama i želim vas podučiti, i prema tome Ja blagoslivljam svaku osobu koja priprema njegovo srce kao prebivalište i prihvaća Me unutra i gorljivo sluša ono što mu otkrivam, ali on je također vršitelj Moje Riječi i prema tome prepoznaje njezino duhovno značenje. On će Me čuti Osobno govoriti i dozvoljava Mi govoriti njegovim bližnjim ljudskim bićima kojima Ja želim otkriti Sebe, tako da će se Moje obećanje obistiniti ‘Ja ću ostati sa vama uvijek sve do kraja vremena… Ja ću vam poslati Utješitelja, Duha Istine, koji će vas uvesti u svu Istinu i podsjetit će vas na sve što Sam vam rekao…’.

AMEN

Scroll to Top