4922 ‘SVJETOVI ĆE PROĆI, ALI MOJA RIJEČ ĆE OPSTATI…’

Bertha Dudde, br. 4922, 26 i 28 Lipanj 1950

 ‘SVJETOVI ĆE PROĆI, ALI MOJA RIJEČ ĆE O(P)STATI…’

(Matej 24:35)

Svjetovi će proći, al Moja Riječ o(p)stati će vječno …. I tako će vama ljudima biti dano Moje Evanđelje u svoj čistoći, sve dok u svrhu duhovnog sazrijevanja nastanjujete Zemlju. Uvijek će to biti Ta ista Riječ, pošto se Ja vječno ne mijenjam, a time se niti Moja Riječ koja od Mene izlazi vječno ne može promijeniti. Dakako da vi ljudi možete vršiti izmjene, no tad se više nećete kretati u Istini, pošto svaka izmjena Moje Riječi znači grešku i tada se više ne može govoriti o Mojoj Riječi, Koja je izvorno u svoj čistoći potekla iz Mene. Otuda riječi: “Nebo i Zemlja proći će, ali Moja Riječ o(p)stati će vječno.”

No te riječi nikada ne bi trebale značiti to da je ljudima nemoguće preinačiti ih, jer tada bih Ja morao obrezati slobodnu volju ljudi ako bih želio spriječiti da krivo učenje kao Moje učenje bude rasprostranjeno svijetom. Sve dok nesavršeni ljudi nastanjuju Zemlju, pogreška ne može biti isključena. No, Ja ljudima uz pomoć Istine želim pomoći da postignu savršenost, tako da Svoju Riječ uvijek iznova moram pročišćavati od toga što joj ljudi u njihovoj nesavršenosti dodaju; moram razjasniti greške i nedostatke toga što ljudi drugima (bližnjima) nude kao Božansko učenje.

Moram Si dakle tražiti voljne sluge na Zemlji koje su spremne opet primiti Moju Riječ u izvornom obliku, što je jedino moguće direktnim saopćenjem putem očitog izražavanja Moga Duha u srcu čovjeka …. A to jamči najčišću Istinu. (28 Lipanj 1950) I stoga će se Moja Riječ uvijek i vječno oglašavati u svoj čistoći u srcima nekolicine ljudi i od te nekolicine će onda biti učinjena dostupnom ostalim ljudima koji Ju ne mogu primiti direktno. Dakle Moja Riječ neće propasti, dok god su ljudi na ovoj Zemlji.

No neprestano će ljudima biti servirana iskrivljena Riječ koja više nema pravo vrijediti kao Moja Riječ. Jer protivnik radi protiv Mene, tako da on nastoji Čistu Istinu prožeti greškama, kako bi ljude okrenuo od Mene. A oni su previše ‘neupućeni’ da bi mogli odbiti svaku riječ koja više ne odgovara Istini. Oni se samo drže izraza: “Nebo i Zemlja proći će, ali Moja Riječ ostati će zauvijek”, čime oni vjeruju da imaju jamstvo da Riječ Koja je jednom od Mene bila izgovorena ne može biti iskrivljena ….

Ali sve dok čovjeku ostavljam slobodnu volju, moguće mu je Moju čistu Riječ izobličiti, bez da ga Ja u tome sprječavam. No, onda to što se vama ljudima servira nije više Moja Riječ. Pa ipak, Moja Riječ će vam uvijek iznova dotjecati iz izvora koji je nepresušan i koji sadrži samo Čistu Istinu. I kome je do toga zaista stalo taj će izvor uvijek pronalaziti i na njemu se napajati; on neće ići tamo gdje je voda već zamućena, nego će se okrjepljivati na vrelu života; on će željeti piti živu vodu, a ona će mu i biti dana kad mu je čežnja za njom ozbiljna. 

Moja Riječ je prava životna voda, samo ako još nije zamućena, kad je ljudi bistru i čistu primaju odozgor, znači kad je od Mene dana onima koji Mi se nude kao čiste posude kako bi ih ispunio Svojom Milošću. Moja Riječ puna je snage, što se ne može reći za onu Riječ koja je pretrpjela već puno promjena od strane volje ljudi. Ta Riječ bez snage je, može Je se čuti a jedva da pronalazi put do srca čovjeka, ostati će bez učinka pošto je postala ljudsko djelo koje je bezvrijedno za vječnost.

Moja Riječ treba biti zahvaćana na Izvoru, treba ju se željeti primiti direktno od Mene, i Ja ju neću nikome uskratiti. Svatko na sebi može osjetiti tu snagu, dok međutim ljudi ostaju ravnodušni naspram Riječi koja nije Moja nego je sredstvo Moga protivnika za odbijanje ljudi od Mene. I stoga on teži onečistiti ju i da ljude navede na stranputicu, pošto je Čista Istina njegova propast, što on i te kako spoznaje. No Ja pomažem ljudima i uvodim ih u Istinu, pošto jedino Istina vodi do Mene i jedino Istina čini blaženim.

AMEN

Scroll to Top