5081 „VJERA PREMJEŠTA PLANINE…“

Bertha Dudde, br. 5081, 7 Ožujak 1951 

„VJERA PREMJEŠTA PLANINE…“

(Marko 11:23)

Samo jedno trebate: oživjeti vjeru u toj Snazi, Koja više ne dopušta nikakav strah i nikakvo obeshrabrenje. Onda će vaš život biti lagan, jer ćete tada sve pobijediti putem ove vjere, koja vas čini neposrednim primateljima Moje Snage, a potom vam je sve moguće. Ništa nije nemoguće Meni i Mojoj Snazi, a otuda ni vama, ako poslužujete jedino Moju Snagu putem snažne vjere. Vi ste dio Mene i Snage ste jednake Mojoj, u mjeri u kojoj se sjedinite sa Mnom; ako se ne udaljite, nego ostanete sjedinjeni sa Mnom, onda također Moja Snaga mora teći kroz vas i također morate moći koristiti ovu Snagu. Jedino vaša vlastita sumnja, vaše neznanje i nepovjerenje, vas sprječavaju u korištenju Moje Snage, Koja vam je na raspolaganju bez ograničenja. „Možete premještati planine, samo ako vjerujete…“ Ove Riječi nisu samo govorna figura, nego najviša Istina. Vi ste Božanska stvorenja, na koja Ja hoću i mogu djelovati, ako Mi ne pružate nikakav otpor. Ali, Moje djelovanje znači dopustiti da prevladaju Božanske osobine, koje drijemaju u vama kao Dio Mene Samog, koje vi ne razvijate jer je vaša vjera slaba. Iznimno djelovati u vama bez vaše vjere moglo bi naštetiti vašoj duši. Vi sami morate oživjeti vjeru u vama, a to i možete kada se povežete sa Mnom kroz Ljubavno djelovanje, jer vjera oživljava kroz Ljubav. Dakle, ako ste slabi u vjeri, Ljubav se u vama još nije sasvim rasplamsala, samoljublje još uvijek previše dominira i vi još niste sjedinjeni sa Mnom, zbog čega Mi vi ne dajete puno povjerenje, zbog čega će vaša vjera lako biti poljuljana. Ljubav čini vjeru živom, ali možete prakticirati Ljubav lišavajući se onoga što vam je drago, i time usrećite bližnje koji su u potrebi, dok se odričete, da bi zauzvrat primili nešto neizmjerno vrijedno… snažnu vjeru, koja vam više ne dopušta sumnjati u Moju Ljubav, Moju Mudrost i Moju Svemoć. Što se vi više promijenite u Ljubav, više intimno se povezujete sa Mnom, onda ste svjesni Mog Prisustva, i sada djelujete i želite sa Mnom, stoga će vam također biti moguće sprovesti sve što poduzmete. Onda ćete vi trebati jedino htjeti, i svi elementi će vas slušati, nikakva snaga vam neće moći pružiti otpor, jer putem snažne vjere polažete pravo na Samog Mene, a vi znate da su Moja Snaga i Moja Moć neograničeni, i da se Mojoj volji, koja je sada i vaša, sve mora podložiti i sve hoće podložiti. Onda također možete premještati planine, jer protiv Moje Snage nema nikakvog otpora i vi ćete također moći pobijediti ako je kroz Ljubav vaša vjera postala tako oživljena da Ja Osobno sada u vama mogu djelovati.

AMEN

Scroll to Top