5094 DUHOVNO BOGATSTVO… ‘UZMITE I JEDITE…’ RAD U ONOSTRANOM…

Bertha Dudde, br. 5094, 26 Ožujak 1951

DUHOVNO BOGATSTVO…

“UZMITE I JEDITE…”… RAD U ONOSTRANOM…

Prihvaćanje Objava iz duhovnog kraljevstva znači neizmjerno bogatstvo, ako one imaju svoje podrijetlo u Meni, Izvoru sveg znanja, koje odgovara Istini. Jer, ove Objave vama ljudima posreduju znanje, koje je temelj za vječno blaženstvo; one vam priskrbljuju bogatstvo, s kojim vi možete raditi već na Zemlji, te nakon vaše tjelesne smrti u duhovnom kraljevstvu. To je duhovno blago, čiju ćete vrijednost vi moći izmjeriti tek kada vi odložite sve zemaljsko, i nađete se u sasvim drugačijem kraljevstvu, nego što je ova Zemlja za vas, gdje je sve materijalno uklonjeno, i vi djelujete i stvarate jedino na duhovan način, gdje trebate sasvim drugo blago kako bi mogli voditi pravi život, i gdje će vas ova duhovna blaga učiniti beskrajno sretnima, jer vam jedino ona jamče život u vječnosti. Jedino ona vas čine sposobnima da budete aktivni prema Mojoj volji. I zato vam Ja želim duhovno blago učiniti dostupnim već na Zemlji, Ja želim da vi prikupljate dok god ste na Zemlji, te steknete bogatstvo koje će vas učiniti najblagoslovljenijim građanima duhovnog svijeta, kakvo je vaše određenje od vječnosti. No stoga Ja ne želim jedino vama, nego svim ljudima razdjeljivati duhovno blago, i vaše uvećano znanje učiniti ovisnim o tome kako vi cijenite malo znanje, Ja vama želim dati, tako da vi darove dalje razdjeljujete, te onda također to više sami primite… Ja želim ljudima prenijeti Istinu odozgor, tako da ona bude prihvaćena nepatvorena, i služi na blagoslov. To što ju sami ljudi uvijek iznova izobličuju, Mene neće spriječiti da ju uvijek u svoj čistoći dovedem na Zemlju, a njeni primatelji će uvijek moći raspolagati velikim blagom, koje trebaju razdjeljivati svojim bližnjima, baš kao što sam Ja to napravio riječima: „Uzmite i jedite… uzmite i pijte…činite to Meni na spomen…“. Vi trebate primati i razdjeljivati ono što vam nudi Moja Ljubav odozgor, Moja Riječ, Koju vi ne možete izmjeriti u Njenoj vrijednosti. Vi tada već na Zemlji radite prema svome nekadašnjem određenju, onda vi višestruko umnažate svoje duhovno bogatstvo, i pri vašoj smrti ćete se moći osvrnuti na blagoslovljeni zemaljski život, ako ste sakupili duhovno blago koje ćete ponijeti sa sobom u vječnost. Dok god vi prebivate na Zemlji, vi niste potpuno svjesni vrijednosti duhovnih darova, no ipak trebate vjerovati ono što sam vam Ja rekao, te gorljivo nastojati povećati vaše vlasništvo, i vi nećete biti razočarani, nego ćete prepoznati da njihova vrijednost nadilazi sve što vam je Zemlja mogla ponuditi, i vi rado ostavljate za sobom sve zemaljsko poradi duhovnog posjeda, koji vas čeka prijeko, i čini vas vječno blaženima. Moja Riječ vam treba dostajati (biti dovoljna), da vi vjerujete, inače vi Moje darove ne možete primiti u mjeri u kojoj to jamči duboka vjera. Zato stječite duhovna dobra, dok god ste na Zemlji, tako da bogato blagoslovljeni uđete u duhovno kraljevstvo, kada završi vaš zemaljski život.

AMEN

Scroll to Top