5209 ‘TKO DRŽI MOJE ZAPOVIJEDI…’

Bertha Dudde, br. 5209, 11 Rujan 1951

 ‘TKO DRŽI MOJE ZAPOVIJEDI…’

(Ivan 14:21)

“Tko drži Moje zapovjedi, taj Me ljubi …. njemu ću se objaviti ….” Nek vam ove Moje Riječi budu objašnjenje za Moje očito djelovanje u vama putem Mog Duha. Tražim jedino vašu Ljubav prema Meni i prema bližnjemu, a Ljubav prema Meni dolazi do izražaja u Ljubavi prema bližnjemu, u ispunjavanju Mojih zapovjedi Ljubavi koje obznanjuju Moju volju. Ljubav prema Meni može se razbuktati u različitim stupnjevima, no Ja u obzir uzimam osebujnost svakog čovjeka i ocjenjujem samo podređivanje njegove volje Mojoj. Ako Mi se više ne protivi, ni osjećajima, ni riječju i djelom, postao je već Moj i više nikada od Mene neće biti napušten ili odbačen. 

Ljubav prema Meni u njemu može buknuti u plamen, no ona može biti i kao neugasiva žar koju Ja Sâm već po mudroj procjeni prigušujem …. Jer, tko Me ljubi, taj mi se sâm stavlja na raspolaganje, jer Ljubav se želi dati …. On se dakle svjesno stavlja u Moju službu. A Ja ga onda postavljam na položaj na kojem može najdjelotvornije raditi za Mene već s obzirom na karakter njegovog bića, na njegovu okolinu, i na žurnost akcije pomaganja.

Ja Sâm znam sposobnost svakog čovjeka za vršenje rada u Mom vinogradu. A pošto je taj posao nadasve mnogostran, mnogi su radnici izabrani tako da svaki posao bude uspješan. Posao jednoga od njih može biti potpuno uzalud napravljen ako je npr. napravljen na neodgovarajućem mjestu, jer Ja znam što je za kojeg čovjeka korisno; Ja znam koliko su ljudi prijemčivi, i Ja dakle postavljam one radnike koji najpovoljnije mogu djelovati na svoje bližnje kod kojih samo naročito za to osposobljeni radnici mogu postići uspjeh.

Svaka vrsta ljudi, svaki vijek i svaki kraj zahtijevaju drugu vrstu misijskog rada …. I već samo to objašnjava različitost radnika za Kraljevstvo Božje …. Temeljne istine svakako ostaju iste, no kako vi te temeljne istine predajete bližnjima odlučujuće je za uspjeh i učinak istine na samim ljudima. A riječi često djeluju više negoli čuda.

Čovječanstvo je Meni i  Mome Kraljevstvu toliko daleko, da čak ni očigledno čudo ne ostavlja drugi nego utisak samo jednog vanrednog događaja, koji ljudi znanstveno pokušavaju objasniti. Riječi međutim, na pravi način primijenjene i predane, mogu imati daleko više uspjeha, jer ono bitno u čovjeku time biva dotaknuto …. duša …. I ona tad može s obzirom na svoju volju prema tome zauzeti stav, dok čudo često samo biva obuhvaćeno organima čovjeka i isto tako biva samo razumski obrađeno i duši može biti beskorisno. No onaj koji time bude dotaknut, taj Mi više nije stran, i njemu više ne šteti niti najsilniji događaj, pošto je njegova vjera učvršćena i samo još nalazi daljnje potvrde.

Ja djelujem na ljude srazmjerno njihovom kapacitetu primanja (shvaćanja) i njihovoj ljubavnoj volji …. Ja Se(be) obznanjujem svakome Tko Me ljubi i drži Moje zapovjedi. Ono što treba, kako bi postao blažen, Ja mu dajem, pod uvjetom da njegova volja to što mu je dano koristi za Moje slavljenje i veličanje …. da za Mene radi i trudi se pridobijati duše koje su u opasnosti da budu izgubljene …. Neki to čine svjesno, neki nesvjesno, znači alatke su Moje Ljubavi Koja želi djelovati na nevjern(ik)e i stoga se služi čovjekom koji je pun Ljubavi prema Meni. A Ja ocjenjujem stupanj Ljubavi, koji nije nužno uvijek prepoznatljiv izvana …. Ja znam tko pripada Mojima, i prihvaćam sve kao radnike u Mom vinogradu, pošto trebam mnoge žeteoce kad dođe doba žetve.

AMEN

Scroll to Top