6135 ‘UZMITE OVO I JEDITE…’

Bertha Dudde, br. 6135, 14 Prosinac 1954

‘UZMITE OVO I JEDITE…’

(Matej 26:26, 27)

Uzmite ovo i jedite… ovo su bile Moje Riječi Mojim učenicima kada Sam im dao kruh kao simbol nebeskog kruha, Moje Riječi, koja je, budući je postala tijelom, boravila među njima na Zemlji… Uzmite ovo i pijte… Ja rekoh kada Sam im dao vino… koje ih je, poput Moje krvi… snage Moje Riječi… trebalo osnažiti… Kruh i vino su bili simboli za tijelo i krv… a pošto Sam Ja Osobno Riječ koja je postala tijelom Ja Sam bio ovlašten reći: Ovo je Moje tijelo, koje vam je dano… ovo je Moja krv, koja se proljeva za vas… Jer jedino kroz Moju smrt Sam učinio mogućim za vas da čujete Moju Riječ u vama… kroz Moju smrt Ja Sam razlomio okove koji su vas držali u tami…

Razumijte, vi morate čuti Moju Riječ ako želite postati blaženi… I Moja Riječ mora biti gladno primljena od strane vas, vi ju morate jesti i priskrbiti za vašu dušu ishranu tako da ona može živjeti… jer Moja Riječ sadrži snagu koja daje život duši… Tijelo i krv pripadaju životu, a Ja Sam umro za vas tako da ćete imati život… Kruh života je Moja Riječ… Ja Osobno Sam Riječ… i Riječ je postala tijelom (Ivan 1:14)… Može li biti više razumljivog objašnjenja za Večeru koju Sam blagovao sa Mojim učenicima… I svaki puta kada primate Moju Riječ i gladno je apsorbirate vi ćete se prisjetiti Mene… Vi ne možete primiti Moju Riječ drugačije nego u sijećanju na Mene budući Onaj Koji vam govori ne može biti zaboravljen sve dok Ga vi slušate…

Kada Sam prelomio kruh za Moje učenike, kada Sam im predao dalje vino, Ja Sam znao da će jedino Moja Riječ uspostaviti vezu između Mene i ljudi i dati dokaz o tome… Ja Sam znao da će oni jedino biti sposobni postići cilj ako Mi neprestano dozvole da im govorim… Nadalje, Ja Sam znao da oni moraju vjerovati u Moj čin Spasenja, Ja Sam znao što je bilo ispred Mene, da Ja moram žrtvovati Moj život za čovječanstvo kako bi ga iskupio i, na pomol toga, Ja Sam izrekao Riječi ‘koje se predaje za vas… koja je prolivena za vas…’ Sama Vječna Riječ je govorila ljudima: Uzmite ovo i jedite… uzmite ovo i pijte… Vi ljudi morate uspostaviti srdačan kontakt sa Mnom kako bi mogli čuti Moj govor, kako bi bili hranjeni od strane Mene sa nebeskim kruhom… kako bi blagovali Večeru sa Mnom… I vi jedino možete uspostaviti ovaj čist (pravi) kontakt sa Mnom iznova kroz Ljubavlju ispunjenu aktivnost… Jedino onda ćete vi prihvatiti Mene Osobno u vas, onda ćete biti prožeti od strane snage Moje Ljubavi… Moja krv vam jamči život… Onda ću vam dati izobilno, vaša duša neće nikada opet trpjeti glad i žeđ, jer Ja Osobno ću vas hraniti i utažiti vašu žeđ… Ja Osobno ću vam ponuditi zajedništvo (pričest)… Ja ću prelomiti kruh i dati vino svima onima koji žele primiti, i oni će uživati Moje tijelo i Moju krv i njihove će duše živjeti zauvijek.

AMEN

Scroll to Top