6188 “PODUČEN OD BOGA …. ”

Bertha Dudde, br. 6188, 13 Veljače 1955

“PODUČEN OD BOGA …. ”

(Ivan 6:45)

Ja ću vas uzeti u Svoju školu, želim da učite od Mene, želim da budete mudri, pa da vi onda možete u Moje ime podučavati ljude u vašem okruženju …. I Ja imam dobre učitelje koji vas uče, koji su aktivni po Mojoj Volji i koji vam prenose znanje koje trebate da biste dakle isto tako mogli naučavati, jer od toga zavisi to da je znanje koje prenosite vašoj okolini u skladu sa Istinom.

A to što vi onda primate od Mene direktno ili pak putem Mojih predstavnika mora isto tako biti usklađeno sa Istinom, jer izlazi iz Vječne Istine …. I stoga vi, koji putem Duha primate znanje, možete biti uvjereni u istinitost toga, iako vam Ja Sâm ne govorim, nego činim da vam se obrate Moji glasnici Ljubavi i Svjetla, jer ni oni vam ne mogu dati ništa drugo nego Istinu pošto su potpuno prožeti Mojim Svjetlom Ljubavi.  

Takva Riječ ni u kojem slučaju nije manje vrijedna i neprestano ste podučavani od Boga, jer Ja bdim nad Mojim učenicima kako im ne bi bio dostavljen strani ili lažni učiteljski materijal. Tako da možete sigurno i s punim uvjerenjem sve (to) pred vašom okolinom i zastupati, ne trebate se bojati da ćete širiti krivo učenje kada predajete Moju Riječ …. jer, kad se stavite na raspolaganje za duhovni rad, kad ste dakle aktivni u poslu za Mene i Moje Kraljevstvo, sve vaše misli biti će usmjerene u pravom smjeru, jer tada se nalazite u Mojoj školi, gdje sve Moje učiteljstvo može utjecati na vas i uistinu će spriječiti uključivanje drugih snaga koje bi vas zavele ….

Ako želite uvijek biti podučeni samo od Mene, nikada vam neće moći biti podvaljena neistina …. i ta izvjesnost treba vas i pratiti pri svim razgovorima koje vodite na duhovnom području …. jer tad sam Ja Sâm uz vas i tad ne možete izgovoriti ništa drugo nego Istinu, jer je vaša volja da budete aktivni za Mene, i jer ste i vi sami već tako prožeti Istinom, da neistina u vašem razmišljanju više ne nalazi mjesta.

Vaša volja vas je dovela u Moju školu …. i zato se Ja sad brinem za vas, kako biste dobili pravu naobrazbu koja vas onda osposobljava za učitelje u vašoj okolini. Jer Moja je volja da se u vaš misaoni svijet unese Svjetlo …. Moja je volja, da Istina sjajno svijetli i da potisne neistinu …. Ja Sâm jedino putem vas Zemljana mogu učiniti da zasjaji Svjetlo tako da ne prisiljava slobodnu volju čovjeka …. i gdje slobodna volja omogući da Moje Svjetlo Ljubavi i Istine zasjaji, tamo se može djelovati na blagoslov vaše okoline, jer tamo djelujem Ja Sâm putem tih ljudi …. i Ja ih štitim od krivog razmišljanja Istine radi ….

AMEN

Scroll to Top