6693 ‘JA SAM PUT, ISTINA I ŽIVOT…’

Bertha Dudde, br. 6693, 19 Studeni 1956

“JA SAM PUT, ISTINA I ŽIVOT…”

(Ivan 14:6)

Samo Jedan vam može pokloniti život u vječnosti… Isus Krist, Koji stoga također mora biti i priznat od svih onih koji streme blaženom životu u vječnosti. Jer On Osobno je na Zemlji izgovorio riječi: „Ja sam Put, Istina i Život…“ Jedini On može zapovjediti smrti da vas oslobodi, jedini On je nadvladao smrt, te kroz to i vama pokazao put u život, i bez Njega nitko neće pronaći pravi put i doći u život.  „Ja sam Put, Istina i Život…“ Nijedan čovjek na Zemlji nije mogao izgovoriti ove riječi, jer prije nego je Sam Bog sišao na Zemlju u Isusu, za ljude nije bilo nijednog puta koji bi vodio u život, budući onaj koji je donio smrt u svijet još nije bio nadvladan, jer njegova moć još nije bila slomljena, i zato je čovječanstvo prolazilo kroz zemaljski život u tami, u nepoznavanju Istine… Čovjek Isus je međutim izvršio Djelo… On je s njim ušao u borbu, jer je On vama ljudima želio osloboditi put u život, On je želio vas ljude spasiti od smrti… Jer, smrti su pripadali svi ljudi prije Njegovog silaska na Zemlju… Kada je Isus hodao na Zemlji, zasjalo je svjetlo, i On je ovo svjetlo unio u tamu… On je podučavao i donosio ljudima znanje o onome što se dogodilo na Zemlji i u duhovnom kraljevstvu… On im je donio Istinu, zapalio je svjetlo u srcima onih koji su Ga voljno slušali, i On ih je podučavao Ljubavi… Ljudima je najprije trebala biti donesena Istina, tako da oni također prepoznaju važnost zemaljskog hoda Isusa, koji je okončao najbolnijom smrću na Križu… A On je obećao vječni život onima koji su vjerovali u Njega, koji su Njegove Riječi prihvaćali kao Evanđelje, koji su živjeli Njegovo Božansko učenje Ljubavi, i stoga išli putem, kojim je čovjek Isus prethodio. Oni su trebali doći do vječnog života… A, taj put vodi preko Križa Golgote. Nema nijednog drugog puta za život u blaženstvu, osim ovoga kojim je prošao čovjek Isus, i koji je vodio do Golgote… budući je u ovom čovjeku Isusu, Sam Bog prošao put ka Križu, budući je žrtvu Križa prinijela „Vječna Ljubav“, Koja se utjelovila u čovjeku Isusu. Vi ljudi morate vjerovati da je to bio Bog Osobno, Koji je umro za vas, Koji je uskrsnuo nakon tri dana, Koji je nadvladao smrt, i tako onoga koji je donio smrt u svijet… Stoga vi morate slijediti Samoga Boga na Njegovom putu, budući je Bog Sam Istina i Život. Bog Osobno vam je obećao vječni život, a budući da se On Sam vama nije mogao učiniti vidljivim, jer duše nekad i sada grješnih ljudi nisu mogle izdržati Njegov pogled, On je ostvario Djelo Izbavljenja u obliku čovjeka Isusa… Jer, izvorna Božja supstanca je Ljubav, i Ljubav se utjelovila u čovjeku Isusu… Put prema vječnom blaženstvu vodi jedino preko Isusa Krista. Njega vi morate prepoznati (uvidjeti) i priznati, Njega vi morate slijediti, od Njega se vi trebate dopustiti podučiti i uvesti u Istinu, i jedino od Njega vi možete biti uvedeni u Njegovo kraljevstvo, gdje ćete vječno živjeti u blaženstvu. I svi anđeoski zborovi, svi blaženi duhovi, sva svjetlosna bića, vam uzvikuju (vas dozivaju): Priznajte Ga, pohitajte k Njemu, predajte se Njemu, Božanskom Spasitelju i Otkupitelju Isusu Kristu… I vi ćete doći u vječni život, i taj život više nikada nećete izgubiti.

AMEN

Scroll to Top