6787 ISPRAVAN ONOS DJETETA…

Bertha Dudde, br. 6787, 19 Svibanj 1957

ISPRAVAN ODNOS DJETETA…

A, ako vi ne postanete poput dječice, onda vas Ja ne mogu primiti u nebesko kraljevstvo… I kroz ove Riječi Sam Ja izrazio, da vi najprije morate uspostaviti ispravan odnos djeteta prema Meni, prije nego vas Ja mogu privući na Moje srce, prije nego vam Ja mogu dati sve što vam je potrebno za ulazak u kraljevstvo svjetla… prije nego vam Ja mogu s Mojim Riječima dostaviti svjetlo i snagu, koji su nužni za vaš uspon. Jer, ako vi dođete kao djeca k Ocu, također će vas ispuniti prava poniznost, koja vam osigurava Moju milost… vi ćete Mi ususret donijeti djetinju Ljubav, koju Ja, kao Otac, želim primiti od vas, i koju Ja uzvraćam sa svim žarom i oduševljenjem, za koju je sposobno jedino biće puno Ljubavi… I, tako vi onda zaista ulazite u ispravan odnos sa Mnom, vi ste se u slobodnoj volji vratili vašem Stvoritelju i Ocu od vječnosti, i vi sada možete ispuniti vaše određenje već na Zemlji, a također i u duhovnom kraljevstvu. Vi međutim, također trebate imati djetinju vjeru, jer vi nećete moći shvatiti u svoj dubini, ono što vam je preneseno putem Mojega Duha… ipak, vi morate „vjerovati“, odnosno, držati istinitim ono što vam nije dokazivo, dok god živite na Zemlji… Ali, kada je u vama Ljubav, kada vi Meni, kao vašem Ocu, donesete ususret pravu djetinju Ljubav, vi ćete također moći vjerovati, i prihvatiti kao Istinu, sve ono što vam Ja govorim, čak i kada vam je to još neshvatljivo… Onda će u vama biti uvjerenost da ste vi podučeni od Oca, i vi više nećete suprotstavljati nikakvu sumnju Njegovim Riječima. Budite poput dječice… Grijeh nekadašnjeg otpadništva od Mene, učinio je da postanete ohola i zamračena bića… Ali, povratak Meni vam daruje svjetlo, i stoga vam također uklanja svaku oholost, jer vi prepoznajete veličinu Onoga, Kojemu se sada iznova okrećete… I vi nećete moći ništa drugo, nego se u najdubljoj poniznosti pokloniti preda Mnom, a ipak Mi pokloniti vašu nepodijeljenu Ljubav, i stoga također činiti sve što je Moja volja. Vi ćete sada stvarati i djelovati u Mojoj volji, i biti blaženi… Ali, dok god vi ljudi još niste uspostavili ovaj odnos djeteta, drugi vas još uvijek ima u svom posjedu, Moj protivnik, koji vas je jednom preoteo od Mene, kojemu vi dugujete pad u bezdan, a koji je jednom doduše također bio Moje dijete, ali je u svojemu sljepilu vjerovao da može otpustiti svaku vezu sa Mnom. I ovaj vas želi zadržati kao njegovo vlasništvo, i on će stoga činiti sve, kako bi vas sve više otuđio od Mene… On će se uvijek truditi spriječiti svaku vašu povezanost sa Mnom. On će nastojati potkopati vjeru u Mene, ili Me predstaviti kao vječno-kažnjavajućeg i gnjevnog Suca, pred Kojim vi trebate strepiti i strahovati. On će u ljudi osobito osnažiti ponos, tako da oni ne žele priznati nikakvu moć nad njima… I zato Ja govorim uvijek iznova: „Budite poput dječice…“ Vi morate napustiti svaku oholosti, vi se morate uistinu kao dijete pouzdati u svojega Oca od vječnosti, i moliti Ga za zaštitu od neprijatelja vaših duša… Vi morate prepoznati vašu vlastitu nedostatnost, i ne smijete se nikada uzdizati… vi se morate uvijek sjetiti da ne možete suprotstaviti nikakav otpor Moći koja vas je stvorila, ako bi Ona željela vaše uništenje… Ali, vi se možete ponizno podložiti ovoj Moći, i vi ćete se zaista uzdići više nego ste ikada bili… Pravi djetinji odnos prema Meni je uistinu put, koji vas iznova vodi u svjetlo i snagu, u slobodi, jer ako vi dođete k Meni kao djeca, srca puna Ljubavi, dobit ćete sve, budući Moja Ljubav čezne za vašim povratkom, koji je onda također i ostvaren, kada vi u Meni vidite „Oca“, Kojemu se vi sada neograničeno predajete, jer Ga ljubite.

AMEN

Scroll to Top