8069 SLUŽBA NAUČAVANJA …. “UNIŠTIT ĆU MUDROST MUDRIH I ODBACIT ĆU RAZUM RAZUMNIH” 1. Kor. 1, 19 ….

Bertha Dudde, br. 8069, 26 i 28 Prosinca 1961

SLUŽBA NAUČAVANJA …. “UNIŠTIT ĆU MUDROST MUDRIH I ODBACIT ĆU RAZUM RAZUMNIH” (1. Kor. 1:19) ….

Vi jedino onda možete imati službu učenja ako i sami posjedujete ispravan materijal za naučavanje, koji odgovara Istini. I upravo taj materijal vi trebate podvrgavati ozbiljnom ispitivanju, ako vaše bližnje ljude želite podučavati, pošto je na blagoslov jedino ono što je od Mene proizišlo kao Čista Istina. No (to) ispitivanje najčešće je zapostavljano, ljudi sa podrazumijevanjem i bez razmišljanja prihvaćaju (28 Prosinac 1961) što im se nudi kao Istina, i još se trude razdjeljivati isto, bez da su sami čvrsto uvjereni u to da su primili Istinu.

No učiteljska služba nosi odgovornost sa sobom, jer može stvarati veliki blagoslov, ali i otrovno djelovati na ljudska srca, jer samo Istina dušu dovodi do spasa, a neistina je za nju pravi otrov. I svako tko i sam želi naučavati može doći do jasnoće o tome da li zastupa Čistu Istinu, ako je samo ozbiljne volje da se za istu zalaže, i Mene Samoga zamoli za podršku da mu Ja njegovo razmišljanje prosvijetlim i da ga sačuvam od zablude. Taj će sigurno iskusiti Moju pomoć, i Ja Sâm ću ga uvesti u Istinu. Jer Ja sam vam dao obećanje (Ivan 16:13) i ono će se ispuniti, budući da je Moja Riječ Istina.

I u Istini morate hoditi, jer tada hodite sa Mnom, dok vam međutim neistina uvijek iznova donosi pratnju Moga protivnika, koji vam samo želi štetiti i stoga sprječava da dospijete do svjetla Istine. Zato ima veliku odgovornost svako tko naučava, ako širi ono što ne odgovara Istini (Jakovljeva 3:1). A vi ljudi vjerujete da si putem proučavanja možete priskrbiti znanje koje odgovara Istini …. vjerujete da razumskim putem možete doći do duhovnog blaga i samo obraćate pažnju na (one) ljude koji su tako zaprimili veliko razumsko znanje, i spremni ste priznati ga kao Istinu.

Međutim Ja ću “uništiti mudrost mudrih i odbacit ću razum razumnih ….“. Razumijete li vi smisao ovih Riječi? Nikada nećete dospjeti u posjed Čiste Istine ako ne dođete kod Mene Samoga i od Mene zažudite Istinu …. jer, Ja Sâm rezervirao sam Sebi pravo za uvoditi vas u Istinu, jer Ja jedini i znam, tko je za to prijemčiv, tko posjeduje duhovnu zrelost, kako bi Istinu kao takvu prepoznao …. a duhovna zrelost opet je ovisna o ozbiljnoj volji čovjeka da živi u Mojoj volji.

Prvo mora biti uspostavljena veza sa Mnom u duhu i u istini da bi se Moj tok Ljubavi mogao uliti u čovjeka, i taj tok Ljubavi je dostava Moje Riječi, Istine, u obliku misli, ili pak zvučno dostavljene Riječi …. a onda će se čovjek zajamčeno i kretati u Istini, njegovo razmišljanje biti će ispravno, i on se neće trebati bojati toga da će potpasti neistini, jer duboka i iskrena povezanost sa Mnom i težnja za Istinom štite ga od toga ….

No gdje se pronalazi takva jedna čežnja među onima koji naučavaju, koji vjeruju da posjeduju Istinu …. koji duhovne međuodnose još nisu shvatili, koji ne znaju koji preduvjeti se moraju ispuniti kako bi bili udostojeni dostave Istine s Moje strane? …. Duhovno blago se tradicijom ravnodušno preuzima i naučava, i opet ga preuzimaju ljudi bez da razmišljaju, i tako upadaju u jedan duhovni mrak, ili iz duhovne tame u kojoj borave ne nalaze izlaza …. jer, kriva učenja ne mogu donijeti svijetlo, nego se tama još više učvršćuje/produbljuje, i duše se nalaze u duhovnoj bijedi jer trebaju svijetlo da bi mogle ići pravim putem koji vodi prema gore.

A sve to vama ljudima mora i učiniti razumljivim hitnost Mojih otkrovenja, jer vrijeme je još samo kratko, a da bi ljudi pronašli pravi put i išli njime, potrebno je svijetlo koje im obasjava put. A svijetlo može doći samo odozgor, i svatko tko vrši službu naučavanja, taj se prvo treba povezati sa Svjetlom od Vječnosti, kako bi sam bio prosvijetljen tim Svjetlom, i uistinu, duhovna bijeda ne bi bila tako velika kad bi Istina našla ulaz kod ljudi …. a to što s Moje strane još mora biti učinjeno, to će se uistinu dogoditi, jer samo Istina oslobađa (Ivan 8:31, 32), samo Istina ljude privodi nazad k Meni, i samo putem Istine vi ljudi možete postati blaženi ….

AMEN

Scroll to Top