8962 ‘PROVJERAVAJTE DUHOVE JESU LI OD BOGA…’ 1 IVANOVA 4:1-3…

Bertha Dudde, br. 8962, 13 Travanj 1965

‘PROVJERAVAJTE DUHOVE JESU LI OD BOGA…’  1 IVANOVA 4:1-3…

Volja ljudskog bića mora ostati slobodna, ona niti može biti prisiljena prihvatiti niti odbiti nešto, jer to je zakon Božanskog reda. Međutim, uvijek će biti moguće prepoznati što vam je ponuđeno kroz Moju veliku Ljubav i milost, prema tome vi ne bi trebali ishitreno odbaciti nešto samo zato što izlaže postojeće pogreške i osigurava vam istinito objašnjenje… Uzmite u obzir da vam je jedino ponuđeno nešto bolje, da bi vi trebali ostaviti negativne misli koje vam daju pogrešnu sliku o Meni… uzmite u obzir da je nešto jedino bilo ispravljeno što ne može biti usklađeno sa Mojim savršenstvom… Nadalje, uzmite u obzir da to ne može biti rad zlog duha što vam osigurava razjašnjenje u svezi Isusa i Njegovog Čina Spasenja… Također zapamtite da ništa ne ostaje onako nepromijenjeno kakvo je jednom proizašlo od Mene, budući ni jedno ljudsko biće ne postoji koje je već savršeno i da prema tome svaka osoba također može pogriješiti… ali da Ja, ako se pojavila pogreška, nju mogu uvijek iznova ispraviti kako bi vas još jednom uveo u Čistu Istinu. Ako objašnjenja u svezi Isusa Krista i Njegovog Čina Spasenja stoga čine da vi ljudi shvatite da to jedino može biti djelovanje dobrog duha… i ako ste opetovano obaviješteni o činjenici da Sam vas u samom početku Ja postavio izvan Sebe u svom savršenstvu… ako vam Ja uvijek jedino opisujem čin stvaranja na način da ne trebate dvojbiti Moje savršenstvo, onda Sam Ja također imao Moj razlog za to, koji se sastoji od velike pogreške koju je daleko previše ljudi do sada prihvatilo (Knjižica br. 62)… Otud Sam ju Ja morao pobiti i odabrati posudu za Mene Osobno, čija vjerodostojnost može uvijek biti provjerena (potvrđena) kroz razjašnjenje u svezi Isusa Krista i Njegova čina Spasenja, u svezi razloga i značenja istoga. I doista, jedino Ja Osobno Sam vas mogao adresirati, jedino Ja Osobno Sam vam mogao objasniti sve međuodnose i osigurati vam dokaz da ste adresirani od strane Mene… Stoga zašto ne želite prihvatiti objašnjenje u svezi pogreške koja je, naposlijetku, jasno očigledna? Ja ne proturječim Sebi Samome, ipak svatko može jasno prepoznati jedno očigledno proturječje ako ozbiljno razmišlja u svezi Moje prirode…

Ali ponuda Čiste Istine također otklanja sumnju glede drugih pitanja koja su nužno trebala slijediti jednu pogrešnu misao, takvu poput ove: Zašto Sam Ja uložio takav napor da bi izveo duhove, čiji ‘pad u grijeh’ je (navodno) uzrokovan od strane ‘Mene Osobno’, iz ovog bijednog stanja?… I zašto bi vas Ja želio dovesti do savršenstva ako Ja Osobno nisam savršen, što je naznačeno sa činjenicom da vi gledate na Mene kao nekog  tko je opterećen ljudskim slabostima… izjava koja nikad nije proizašla iz Mene i mora prema tome biti smatrana za Sotonski utjecaj. Ja se ne mogu dovoljno često suprotstaviti ovom obmanjujućem učenju… da su sve suprotnosti sastavni dio Mene… ali vi ste ju prihvatili kao činjenično stanje baš jer, kao ljudska bića, vi ne možete zamisliti ništa što je savršeno. Cijeli čin stvaranja bi bio morao proslijediti bez Ljubavi i mudrosti, a ipak, Ljubav i mudrost su bili odlučujući činbenici… Međutim, to ne može biti usklađeno sa Mojom Ljubavlju i mudrošću da Sam Ja stvorio Moje žive tvorevine sa zlim instinktima, budući u tom slučaju čovjek ne može govoriti o ‘grijehu protiv Mene’, ali ovaj se zbio i sastojao od ‘odbacivanja Moje snage Ljubavi’… Ovaj grijeh je razlog zašto se biće mora zaputiti užasno groznim procesom kroz tvorevine, i ovaj grijeh će jedino biti otklonjen kada ljudsko biće još jednom dobrovoljno žudi za Mojim osvjetljenjem.

Ovaj grijeh pružanja otpora Mojoj snazi Ljubavi je također rezultirao u duhovnoj tami, tijekom koje je biće bilo prijemčivo za zle karakteristike koje je Moj protivnik doveo u postojanje. Otud, ono je preokrenulo svoju prirodu u nasuprotnu i mora raspršiti sve ove zle karakteristike tijekom njegova zemaljskog napretka, i Ja ću mu pomoći to učiniti na svaki mogući način. Ipak iskupljenje ogromnog grijeha odbacivanja Moje snage Ljubavi je činilo nužnim čin Spasenja Isusa Krista… On ne može biti otklonjen od strane samog bića budući se dogodio u stanju najblistavijeg shvaćanja, u stanju savršenstva, koje je trebalo zaustaviti biće, ali grijeh je već bio utjecaj protivnika koji je bio prvi koji je odbacio Moju Ljubav i, u ovom stanju, uzrokovao svo zlo i prenio ga na ona bića koja su se dobrovoljno predala njemu i time zaronila u bezdan sa njime… Od koje je koristi za vas ako Ja neprestano govorim o Mojoj beskrajnoj Ljubavi za vas, da je ona na prvom mjestu uzrokovala vaš pad u prošlosti? Ova bezgranična Ljubav može biti posjedovana jedino od strane najdublje savršenog Bića, i ovo Biće vam također nastoji iznova podariti vaše prijašnje savršenstvo, kojeg ste se vi bili dobrovoljno odrekli. Posljedično tome, Ja ću se opetovano suprotstaviti obmanjujućim učenjima kako bi povratio vašu vjeru u Moje savršenstvo tako da ću Ja također zadobiti svu vašu Ljubav, što će opet obnoviti izvorno stanje u kojem ste jednom potekli iz Mene.

AMEN

Scroll to Top