APOSTOL ISTINE

‘Odabrao Sam vas kao Moje sluge budući Sam pred-vidio da je vaša unutarnja volja dobra i također snažna tako da ćete sebe braniti (dokazivati) gdje se to tiče zastupanja Istine. Jer mnogo je ponuđeno ljudima kao Istina a ipak nije proizašlo iz Mene… I ako Moj sluga stoga ovo prepozna on ne smije ostati nijem nego govoriti, on se mora suprotstaviti toj zabludi sa Čistom Istinom… zatim on mora ukazati da je on Moj predstavnik na Zemlji i da je u Mojoj službi. On dakle mora ispovijedati Moje ime pred svijetom, on mora cijelim srcem podupirati što je primio od Mene Osobno budući Sam ga odabrao da radi za Mene kao Apostol u posljednjim danima. I tkogod je od strane Mene bio postavljen u ovu službu će također primiti snagu od Mene da govori u Moje ime… I on će raditi kao Apostol Istine i prokazati Mojeg protivnika (Sotonu), koji je također odabrao njegove instrumente kako bi stvorio zbrku unutar Mojih redova.’ (BD 7714)

Scroll to Top