UVEST ĆU VAS U SVU ISTINU

Jedan od glavnih problema u ovoj danas opće prisutnoj gunguli mnoštva crkava jest prisustvo lažnih doktrina i obmanjujućih učenja koja se poradi nedovoljne zrelosti i otud neprosvjetljenosti učitelja tj. propovjednika, predstavljaju ljudima kao Istina. Svima mora biti jasno da je neistina od onog koji je otac laži, tj. Božji i naš protivnik (Ivan 8:44), te da ne-istina ne može voditi do cilja pa je kao takva itekako štetna za dušu, i stoga se pojavila potreba da se ta učenja razotkriju i pobiju i to je bilo moguće učiniti kroz ovakve Božanske Objave Čiste Istine.

UVEST ĆU VAS U SVU ISTINU

Jedan od glavnih problema u ovoj danas opće prisutnoj gunguli mnoštva crkava jest prisustvo lažnih doktrina i obmanjujućih učenja koja se poradi nedovoljne zrelosti i otud neprosvjetljenosti učitelja tj. propovjednika, predstavljaju ljudima kao Istina. Svima mora biti jasno da je neistina od onog koji je otac laži, tj. Božji i naš protivnik (Ivan 8:44), te da ne-istina ne može voditi do cilja pa je kao takva itekako štetna za dušu, i stoga se pojavila potreba da se ta učenja razotkriju i pobiju i to je bilo moguće učiniti kroz ovakve Božanske Objave Čiste Istine.

Scroll to Top