USKRSNUĆE ISUSOVO

Isus, moj Iskupitelj živi…’, Bertha Dudde, br. 7085 …………………………………..

‘Uskrsnuće’, Bertha Dudde, br. 5934 ……………………………………………………..   

 ‘Uskrsnuće u život’, Bertha Dudde, br. 6514 …………………………………………….  

‘Smrt ne treba brinuti ljude jer je Isus Krist nad njom prevladao’,Bertha Dudde, br. 6616 …………………..

‘Uskrsnuće trećeg dana’, Bertha Dudde, br. 6810 …………………………………….  

‘Uskrsnuće mrtvih u život’, Bertha Dudde, br. 6811 …………………………………  

‘Isusovo Uskrsnuće je smrti uklonilo…’, Bertha Dudde, br. 7086 ………………  

‘Uskrs’, Bertha Dudde, br. 7319 …………………………………………………………….  

‘Uskrsnuće trećeg dana’, Bertha Dudde, br. 7320 …………………………………… 

(‘Sumnje učenika nakon Isusova uhićenja…’ – Bertha Dudde, br. 7328) ………..

‘Gdje je, smrti, žalac tvoj?!’, Bertha Dudde, br. 7480 ……………………………….  

‘Uskrs’, Bertha Dudde, br. 7579 ……………………………………………………………. 

‘Isusovo Uskrsnuće’, Bertha Dudde, br. 8158 ………………………………………….  

————————————————–†————————————————–

Ljudi se više ne trebaju bojati smrti, jer smrt je bila prevladana Isusovim Uskrsnućem koje je dokazalo kako duša nastavlja živjeti i nakon smrti tijela

————————————————–†————————————————–

Bertha Dudde, br. 7085, 6 Travanj 1958

(Uskršnja Nedjelja)

ISUS, MOJ ISKUPITELJ ŽIVI…’

Duhovni svijet se veseli i sretan je radi Mojeg čina Spasenja, jer ono što se bilo dogodilo na Zemlji je opetovano nanovo otkriveno svim svjetlosnim bićima i oni Me slave i veličaju kao njihova Spasitelja od grijeha i smrti Koji je otvorio kapije u kraljevstvo svjetla za njih… Oni shvaćaju duhovno značenje Moje patnje i umiranja, raspeća i uskrsnuća trećeg dana… Oni znaju da je ‘uskrsnuće’ osigurano ljudskoj rasi kao rezultat ovog najvećeg čina milosrđa, da ona nije osuđena na vječnu smrt i da će jednog dana čas iskupljenja otkucati za sve ljude nakon jednog beskonačno dugog vremena najgrubljeg zarobljeništva. I zato je njihova zahvalnost, njihovo veselje i njihova Ljubav spram Mene neizmjerna i povećava se čim sudjeluju u činu Spasenja, kojeg oni mogu opetovano doživjeti iznova kao sadašnji događaj budući u kraljevstvu svjetla nikakvo vremensko ograničenje ne postoji, i time oni također doživljavaju sve prošle i buduće događaje kao da se događaju u sadašnjosti. I ako bi se ljudi na Zemlji na isti način pokušali dovesti u vezu sa procesom raspeća i uskrsnuća, oni bi, također, izvukli iz toga najveći blagoslov, i radost i vrlo duboka zahvalnost bi ušli u njihova srca napomol činjenice da Sam Ja Osobno u Isusu Kristu izbavio vas ljude od grijeha i smrti. Jer ovo je bio jedinstven proces, ni jedno ljudsko biće nije nikada uzelo takvu golemu patnju na sebe samoga, i ni jedno ljudsko biće nije nikada putovalo u potpunoj nevinosti najgorču stazu do Križa koja je završila sa Njegovom smrću na Križu, premda ljudi vrlo često dolaze u situacije u kojima im okrutnost bližnjih ljudskih bića predočuje naizgled nepodnošljivu sudbinu. Ipak, duhovni procesi koji su također igrali ulogu u činu milosrđa Isusa Krista su pojačali Njegovu fizičku patnju mnogostruko više, budući je duša bila vrloduboko prosvjetljena i prema tome sposobna razumjeti sve… i duhovnu nedaću, kojoj su svi ljudi pali žrtvom, baš kao i duhovno stanje onih koji su Ga mučili i na Njemu sprovodili ovo odvratno djelo, koji su zlostavljali Njegovo čisto tijelo naračun njihovih užasnih žudnji i opakih instinkata, i koje je On doživio kao poslanike iz pakla. Međutim, On je ustrajao sve do Njegove smrti… I trećeg dana je iznova uskrsnuo u svoj slavi iz groba koji Ga je bio nesposoban držati zarobljenog… I tako je Njegovo uskrsnuće bilo kulminacija Njegovog čina Spasenja, jer svi oni koji su željeli sebi dopustiti biti iskupljenima kroz Isusa Krista mogu počivati sigurni da će oni, također, uskrsnuti iz mrtvih u vječni život… Premda prethodno ovome ljudski životi isto tako nisu bili dokončali sa njihovom fizičkom smrću, budući duša ne može umrijeti, ona postoji zauvijek. Ali da li će stanje duše onda biti stanje života ili stanje smrti potpuno zavisi o Božanskom Iskupitelju Isusu Kristu… Jedino On može dati život duši, i jedino On je kapija do života u blaženstvu… Prema tome, duša može također ući u kraljevstvo onostranog u stanju smrti i doista će ostati u ovom stanju sve dok ne zazove Isusa Krista, apelirajući Mu za život… ‘I tkogod živi i vjeruje u Mene neće nikada umrijeti…’(Ivan 11:26) Čas fizičke smrti može već biti čas uskrsnuća za svaku osobu, nitko se ne treba bojati njegova časa smrti, budući je jedan pobijedio smrt i ovaj Jedan obećaje život svakoj osobi koja vjeruje u Njega… I na taj način, čak bi ljudi na Zemlji bili sposobni veseliti se i biti razigrani kada bi dokučili cijelo značenje čina Spasenja Isusa Krista i uzeli dijela u njemu… Onda bi smrt izgubila svoj žalac za sve ljude… i svi bi se ljudi pridružili pjesmi slavopojki ‘On je uistinu uskrsnuo… Isus, moj Iskupitelj živi…’ AMEN

***

Bertha Dudde, br. 5934, Uskrs, 18 Travanj 1954

USKRSNUĆE…

Sretni budite i radujte se jer On je uskrsnuo iz mrtvih…’ Ovo su bile riječi Mojih Vlastitih i oni su vjerovali u Mene da Sam Ja bio Isus Krist, Pomazanik Gospodnji, da Sam Ja doista i uistinu bio Bog i da Sam kroz Svoje uskrsnuće iskupio svijet. Ustao Sam se iz mrtvih… Na taj način Sam im dao dokaz istinitosti Mojih Riječi: ‘Uništite ovaj hram, i u tri dana ću ga podignuti…’(Ivan 2:19) Slomio sam moć smrti… Međutim, Moje uskrsnuće je jedino trebalo značiti dokaz za ljude da život ne završava sa smrću tijela… Trebali su naučiti vjerovati u život nakon smrti, i prema tome Sam dozvolio ljudima vidjeti ono što će svaka pojedinačna duša morati očekivati nakon njezine zemaljske smrti. Jer svakome je nedostajalo ove vjere, čak su svećenici i pisari upućivali na smrti proroka kao dokaz da će čak i najpobožniji ljudi naposlijetku pasti žrtvom smrti… Jer oni nisu imali ideju o posljedicama ljudskog ponašanja, dvojbili su uskrsnuće duše, i prema tome je učenje čovjeka Isusa njima bilo nerazumljivo i neprikladno/neugodno. A Ja Sam želio jasno ukazati ljudima duhovne posljedice praćenja Mojih učenja (u smislu, ‘življenja u skladu sa Mojim učenjima’)…

Ja Sam bio Gospodar nad životom i smrću… tijekom Mojeg života na Zemlji uskrisivao Sam mrtve a ipak, ljudi nisu vjerovali da Sam imao vlast nad životom i smrću… I zato Sam im dokazao, koristeći Sebe Samoga, da Sam također bio Gospodar nad smrću… da život ne može biti oduzet od tog čovjeka koji ga je već stekao duhovno, čak ako mu je njegov zemaljski život oduzet…

No Ja Sam također uskrsnuo fizičko tijelo kao znak da više ništa zemaljsko nije prianjalo uz njega, da je ono također bilo produhovljeno i na taj način imalo inherentnu (= prirođenu, ono što čini nerazdvojivi dio nečega) snagu uzdignuti se u duhovnom obliku… Ništa zemaljsko nije više bilo priljepljeno uz Moje tijelo, budući je ono sebe potpuno pročistilo kroz užasnu bol, pošto je sve od zemaljske prirode sebe promijenilo u duh i ovaj duh je naknadno bio sposoban uskrsnuti potpuno živ… Iz tog razloga je tijelo bilo u stanju izroniti iz groba, jer ga ništa nije (za)drža(va)lo na Zemlji…

Bilo je naumljeno da cijelo čovječanstvo bude obaviješteno o ovom procesu da je, baš kao i kako, bilo moguće (po)vratiti se u život nakon fizičke smrti, jer o ovoj je informaciji… o ovoj vjeri u Moje uskrsnuće… također ovisila vjera u Moje božanstvo, vjera u Moju misiju na Zemlji kao Sina Božjega, i, kao rezultat ispunjavanja ove misije, ono će postići potpuno sjedinjenje sa Bogom…

Ja Sam doista i uistinu uskrsnuo od mrtvih i vidljivo ukazao Sebe Mojim Vlastitima… i na taj Sam način dokazao ljudima da Sam pobijedio smrt kao ljudsko biće, da onaj koji je doveo smrt u svijet nije imao moć držati Moje tijelo na zemlji, koje je, kroz čin Spasenja, već bilo odjeveno u duhovno odijelo… A ovaj čin Spasenja je bio učinjen za cijelo čovječanstvo… Posljedično tome, Moj neprijatelj (Sotona) ne može zadržati nijednu dušu koja je – nakon što je bila iskupljena putem Mojeg rapeća – pobjegla njegovoj vlasti… Ona se ne treba bojati smrti; uskrsnut će u vječni život te može slaviti i radovati se, jer zna da je njezin Iskupitelj živ i da će On dati život svakome tko vjeruje u Njega i Njegovo uskrsnuće. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 6514, 31 Ožujak 1956

USKRSNUĆE U ŽIVOT…

Ljudi će uskrsnuti iz smrti u život… Izaći će iz njihovih grobova i uspeti se na svjetlo, pobjeći će smrti i zatim postati sposobni za silnu aktivnost, tj. ‘za život’… Ja Sam umro na Križu za vas ljude i sa Mojim uskrsnućem trećeg dana Sam vam dao dokaz kako Sam prevladao smrt, da vječne smrti ne mora biti, da vi prema tome također možete uskrsnuti iz mrtvih u vječni život ako svoj zemaljski život živite poput Mene, ako živite život Ljubavi… Onda ćete poraziti onoga koji je donio smrt u svijet, onda ćete neprestano vući Božju snagu Ljubavi k vama i više nećete doživljavati stanje u kojem vam nedostaje snage i svjetla, onda tijelo može biti uništeno a duša će izaći iz svoje čaure na radijantno svjetlo, ustat će se iz svoga groba i živjeti zauvijek…

Ja Sam na Zemlji hodao gorkom stazom patnje i često Sam bio u strahu kako bi mogao podbaciti, jer znao Sam za Moju misiju koja Me prisilila sići na Zemlju u duhu jednog anđela… Ljudska čahura (omotač) Me teško pritiskala i često je prouzročila da posumnjam u snagu Moje volje i Moju snagu… Ljudska čahura (omotač) Me učinila plašljivim i obeshrabrenim, niti Sam bio pošteđen unutarnjih sukoba i patnje, čak prije nego Sam neizrecivo patio kao posljedica ovih povremenih strahova kako se neću biti u stanju nositi sa Mojom misijom… Unatoč tome, Moja je Ljubav prema Mojim bližnjim ljudskim bićima rasla i time i snaga. Znao Sam da se moram boriti kao ljudsko biće i biti pobjednikom ako želim pomoći ljudima osloboditi se od kontrole neprijatelja pošto Sam Ja, naposlijetku, očekivao od njih da krenu istom stazom tako da bi bili sposobni uskrsnuti iz mrtvih u život, ali da oni nikad ne bi bili sposobni krenuti Božjim putem u njihovoj opterećenoj prirodi (u smislu, ‘ona koja stoji na putu’, koja ‘preprečuje put’)…

Prema tome, Ja Sam doista bio bez grijeha, to jest, Moja duša je došla od gore, ali Moje tijelo je bilo iste supstance poput onog u Mojih bližnjih ljudskih bića i zbog toga Sam se Ja također morao boriti protiv svih žudnji, slabosti i deprimirajućih stanja za koje je postojao samo jedan protulijek (protumjera): Ljubav… Iz tog razloga vi ljudi također možete izaći kao pobjednici iz ovog zemaljskog života, ako poput Mene živite život Ljubavi, jer Ljubav je snaga koja sve postiže, kojoj se ništa ne može oduprijeti… I Ja Sam vam demonstrirao ovu snagu Svojim uskrsnućem trećeg dana… Moja duša je izašla iz grobnice uzevši sa sobom sve produhovljene tjelesne supstance… što je proces kroz kojeg prolazi svaka duša, jedino što se taj proces, pošto je čisto duhovan, ne može vidjeti od strane ljudi na Zemlji… iz tog razloga Sam Ja Osobno dopustio da se ovo uskrsnuće odvije vidljivo kako bi vama ljudima pružio dokaz usksnuća u vječni život nakon smrti.

Prema tome, ni jedan se čovjek ne mora bojati smrti svojeg tijela; jer jedino oklop (omotač) prolazi ali suština nastavlja postojati… Duša napušta tijelo i ulazi u vječni život, pod uvjetom da krene putem praćenja Mene, putem Ljubavi… Moje uskrsnuće trećeg dana će bila krunidbena slava Mojeg čina Ljubavi i milosrđa na Zemlji koji je doista za Mene kao ljudsko biće bio strahovito težak, ali ljudski dio Mene je pri tome ostvario potpuno sjedinjenje sa Božanstvom… što je svačiji cilj u zemaljskom životu ali kojeg nikad ne bi bili sposobni ostvariti bez Moje pomoći. Ja Sam vam primjerom ukazao ispravan način života i… budući ste bili preslabi da bi ga primjenili… kroz Moje uskrsnuće Sam postigao za vas blagoslov snaženja vaše volje, kojim se svi možete okoristiti kako bi sa sigurnošću ostvarili vaš cilj… Ne trebate se bojati smrti, jer uskrsnut ćete ponovno baš kao što Sam Ja uskrsnuo trećeg dana… i biti ćete u stanju ući u život slave, ali ipak trebate imati volju… inače vas noć smrti može i dalje držati zarobljenima jedno duže vrijeme… Međutim, vaš Spasitelj i Iskupitelj Isus Krist će vas podignuti iz vaših grobova čim Ga zazovete… AMEN

***

Bertha Dudde, br. 6616, 8 Kolovoz 1956

SMRT NE TREBA BRINUTI LJUDE JER

JE ISUS KRIST NAD NJOM PREVLADAO…

Smrt je samo prolaz u život koji će trajati zauvijek. Vi ljudi se ne bi morali bojati smrti ako bi vaš život na Zemlji korespondirao sa Mojom voljom… da ste ovaj zemaljski put putovali (s)u(kladno) Božanskom redu, jer onda prilikom suočavanja sa smrću ne bi bili užasnuti, budući bi se onda vaša duša radovala zbog toga što je sposobna pobjeći tijelu kako bi se vratila u svoj dom gdje je zemaljsko tijelo sasvim suvišno, gdje se ne može govoriti o prestanku postojanja nego gdje će slobodan život u obilju svjetla i snage čekati na dušu. Isus Krist je uskrsnuo iz groba trećeg dana… On vam je demonstrirao kako ne postoji tako nešto kao prestanak postojanja nakon smrti tijela, On vam je priskrbio dokaz kako ispravan način života samo rezultira u promjeni zemaljskog u duhovno tijelo, da ljudsko biće nastavlja postojati, da je jedino njegova čaura doživjela transformaciju, koja je apsolutno nužna za boravak u duhovnom kraljevstvu… I svi vi ste sami sposobni ostvariti ovu transformaciju, i smrt bi onda doista izgubila svoj žalac (Hošea 13:14; 1 Korinćanima 15:55). Ali budući vi ljudi ne vjerujete u život nakon smrti, vi zanemarujete sebe pripremiti za boravak u duhovnom kraljevstvu, a budući vaša duša stoga nema ama baš nikakvo očekivanje (= nikakvu budućnost kako će) sebe odjenuti nakon smrti u blistavo duhovno odijelo vi se bojite smrti, i to sa pravom, jer ne možete prestati postojati no zemaljska težina može i dalje prianjati uz vas, i vaše buđenje nakon smrti neće biti sretno… No vi se hoćete probuditi bez obzira kako je vaša duša nesavršeno oblikovana… ona će otkriti kako nije i ne može prestati postojati… I ove se sudbine nesvjesno pribojavate vi ljudi koji se bojite smrti.

Pa ipak trebate se prisjetiti Onoga Koji je nadvladao smrt… Isus Krist vas želi probuditi u život, On vam želi dati jedan vječno-neuništivi život kojeg nikad više nećete izgubiti. Prihvatite ovaj dar milosti, prisjetite se Njega tijekom plašljivih sati i preporučite Mu svoju dušu, i apelirajte Mu da joj ne dopusti pasti žrtvom smrti, nego da bude milosrdan prema njoj i pomogne joj ostvariti život… I, doista, vaša zamolba Njemu neće biti upućena uzalud… Vaš će strah nestati da bi ga zamijenio blaženi spokoj, spokoj kojeg jedino Isus Krist može dodijeliti duši. Živa vjera u Isusa Krista raspršuje sav užas od smrti, jer ljudsko biće zna da će ponovno ustati, baš kao što je Isus Krist ustao trećeg dana.

Ali svatko bez ove vjere u Njega će se bojati smrti ili će vjerovati kako će prestati postojati, da će se vratiti u zaborav odakle on zamišlja za sebe kako je potekao… I on će, kao i ostali koji su na Zemlji živjeli bez Isusa Krista, imati grubo buđenje… I trebat će proći jako dugo vrijeme prije nego su uvjereni da nisu prestali postojati, te da mogu izbjeći njihovo beživotno stanje ako zazivaju Onog Koga su odbili priznati na Zemlji, ali Koji im jedini može ponovno dati život… Smrt treba jedino biti prijelaz u novi i besmrtan život… Ona ne treba ni zbog čega brinuti ljude, pošto je Isus Krist nad njom prevladao, pošto je On ostvario djelo Spasenja kako bi ljude izbavio od stanja koje je na svijet bilo dovedeno od strane Njegovog protivnika (Sotone)… Ali Isusovo djelo Spasenja i uskrsnuće nisu na pravilan način cijenjeni od strane ljudi… Mnogi znaju za njih ali ipak ne vjeruju, i prema tome su oni također nesposobni izvući koristi od učinaka/posljedica/djelovanja djela Spasenja i Uskrsnuća… Ali živa vjera daje ljudima čvrsto uvjerenje i prema tome također otklanja svaki njihov strah od smrti… I ovi će blaženo zaspati u Gospodu i radosno se sa Njime probuditi u kraljevstvu svjetla i blaženstva… Jer oni vječno više neće kušati smrti, nego će uvijek jedino imati vječni život. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 6810, 20 Travanj

USKRSNUĆE TREĆEG DANA

Do koje mjere vi ljudi priznate Moje djelo Spasenja odlučuje da li vjerujete u život nakon smrti, u uskrsnuće iz groba u kraljevstvo onostranog. Jer djelo Spasenja, Moja patnja i uskrsnuće, su kulminirali u uskrsnuću trećeg dana, koje je trebalo potvrditi sva Moja ranija učenja. Ono je trebalo osigurati ljudima dokaz da život nije završen kada tijelo umre već da duhovni život počinje jednom kada čovjek živi u skladu sa Mojim učenjem. Istinabog, Moje uskrsnuće se dvojbi i smatra ga se jedino za mit… A ono se niti ne može dokazati, u takva učenja se jedino može vjerovati ili ih se može odbaciti. Ovo vjerovanje je također rezultat Mojeg djela Spasenja ili naznaka da je čovjek iskupljen od strane Isusa Krista… pošto on vjeruje u Njega kao Božanskog Iskupitelja i prema tome također koristi blagoslove djela Spasenja. Međutim, činjenica da je Moje tijelo vidljivo nestalo iz groba ne znači da je ‘tijelo’ ustalo iz mrtvih, umjesto toga Moja fizička školjka je sebe u potpunosti produhovila uslijed Moje patnje i raspinjanja. Bilo je to duhovno odijelo koje je duša obukla, koje sam Ja učinio vidljivim ljudima kako bi im ukazao da je smrt konačno izgubila svoj strah pošto Sam ju Ja pobijedio.

Moj život na Zemlji je ljudima trebao ukazati stazu koja vodi iz bezdana do najvišeg vrha… Uz svako od Mojih učenja Sam prikačio obećanje da će na njih čekati vječni život… Ali Sam zahtjevao vjeru u Mene u Isusu Kristu… koje Sam ipak malo pronašao, i čak su Moji učenici imali malo vjere, i bili su preplašeni do smrti kada Sam Se(be) predao Svojim neprijateljima… Njihova vjera još nije bila dovoljno snažna da (uz)vjeruju kako Sam Ja također bio Gospodar nad smrću, posljedično tome oni se nisu prisjetili Mojih Riječi da ću ‘Ja ponovno izgraditi ovaj hram u tri dana…’(Ivan 2:19) Svaki od Mojih najbližih sljedbenika je bio zahvaćen velikom tugom, nešto se za njih srušilo kada su morali gledati Moju smrt na Križu… Ja Sam im želio pomoći, želio Sam osnažiti njihovu vjeru ponovno i istovremeno im osigurati dokaz da Ja jesam Gospodar života i smrti…

Iz ovog razloga Sam učinio da se nešto vidljivo dogodi što je, međutim, omogućeno svim dušama… da ne mogu umrijeti već se bude u drugom kraljevstvu, koje je u skladu sa njihovim životom na Zemlji. Duša napušta tijelo ali ovo, kako je još nezrelo, ostaje iza nje. Prema tome čovjek nema dokaz o uskrsnuću nakon smrti i ono mu se niti ne može dati, zbog slobode njegove volje. Ali Ja sam bio u stanju uskrsnuti Moje tijelo istovremeno pošto su njegove supstance sebe produhovile, i time ne treba sumnjati u Moje uskrsnuće trećeg dana. Međutim, nisu Me svi ljudi bili u stanju vidjeti, Ja Sam se jedino ukazao Mojima Vlastitima pošto Sam njima bio najavio Moje uskrsnuće trećeg dana, i zato što je njihov stupanj zrelosti to dozvoljavao… Ali oni koji su Moju grobnicu našli praznom su tražili mnoge druge razloge da bi objasnili nestanak Mojeg tijela, i prema tome nisu bili prisiljeni vjerovati. Ja Sam se ustao iz mrtvih… Ljudi su jedino bili u stanju ubiti Moje tijelo, a čak i ovo više nije bilo predmetom prirodnog zakona nakon Mojeg raspeća, jer je bilo oslobođeno svih ograničenja…

Ali ljudsko biće na Zemlji jedino rijetko postiže ovaj stupanj zrelosti koji omogućava tjelesnim supstancama da se(be) povežu sa dušom nakon zemaljske smrti tijela, i prema tome vjerovanje u uskrsnuće je izuzetno krhko ili je povezano sa pogrešnim idejama. Njemu prema tome treba prethoditi iskupljenje kroz Isusa Krista, jer netko tko je i dalje opterećen krivnjom grijeha je još u potpunosti pod kontrolom Mojeg protivnika… I on će ugušiti svaku misao o mogućem uskrsnuću, on će jedino uvijek utjecati na ljudsko biće u negativnom smislu i tako im također prikazati Moje djelo Spasenja i Moje uskrsnuće kao nevjerojatne. Činjenica da se uskrsnuće trećeg dana svejedno dogodilo će teško biti dvoumljena od strane nekog tko sa potpunom sigurnošću ispovijeda Isusa Krista i Njegovo djelo Spasenja, pošto će mu Moj Duh to reći. I tako će njegove misli od strane Mene biti ispravno vođene, pošto Ja mogu raditi kroz Moj Duh u svakoj osobi koja je pronašla svoj put nazad do Mene u Isusu Kristu. On više neće niti kušati smrt, pošto će ući u život kojeg mu je Isus Krist obećao… On je izbjegao smrt pošto je izbjegao onog koji je donio smrt na svijet. I on mu je pobjegao pošto je pribjegao ka Meni u Isusu Kristu. Od trenutka svog predavanja Isusu Kristu on je uskrsnuo iz mrtvih, jedino sada je on oživio, i svoj život vječno neće izgubiti.

Ali čak ni nevjernik neće prestati postojati, on, također, će jedino izgubiti svoje zemaljsko tijelo a ne postojanje svoje duše, ona će naprosto ući u kraljevstvo onostranog u stanju koje je slično smrti… Grob će ju držati zaključanu, i ako Isus Krist ne otkotrlja težak nadgrobni kamen, ona će ostati tamo (Ivan 11:39-41). Ali Božanski Iskupitelj je umro za svih na Križu, i jednog dana će čas uskrsnuća doći za svaku dušu, jer jednog dana će Me ona zazvati u Isusu Kristu, i Ja neću dopustiti da njezin poziv ostane neodgovoren… Onda će se ona ustati iz groba i probuditi u život, onda će se grobni mrak povući i ona može ugledati svjetlo… Pošto Sam Ja umro za sva ljudska bića, i čak oni koji počivaju u svojim grobovima će obratiti pažnju na činjenicu da Sam Ja uskrsnuo iz mrtvih i da ću dati život svakome tko žudi živjeti. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 6811, 21 Travanj 1957

USKRSNUĆE MRTVIH U ŽIVOT

Čovječanstvo je bilo držano u ropstvu… i nikad ne bi bilo oslobođeno da Ja nisam žrtvovao Sebe kako bi iskupio duše od onog koji ih je držao zarobljenima. Moja golema Ljubav Me motivirala da učinim tu žrtvu, da platim otkupninu što Mi je dalo pravo da otmem duše od Moga protivnika (= Sotone), pod uvjetom da su ga oni sami htjeli napustiti i slijediti Me. Ali žrtva koju Sam učinio putem Mojeg raspinjanja je bila namišljena za sve jednom pale duhove, ona je važila za sve ljude u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Bila je učinjena za duhovnu bit koja se uputila, i tek se treba uputiti, stazom preko Zemlje kao ljudsko biće.

Kupio Sam slobodu i Svojom Krvlju platio za svako biće koje je jednom bilo povučeno u bezdan Mojim protivnikom i dolje se drži u ropstvu, a ni jedno biće ne mora više ostati u bezdanu protiv svoje vlastite volje. Ali mora žudjeti za time da napusti bezdan, mora se htjeti uspeti, mora se željeti vratiti Meni od Koga se jednom dobrovoljno okrenulo. Iz tog razloga je njegovo prijašnje odbacivanje Mene bilo uzrok njegove smrti, pošto je bezdan za biće istoznačan sa potpunim nedostatkom svjetla i snage za biće, stanjem smrti… Tako da bi se ono moglo izdići iz smrti u život, tako da se biće može ustati iz svog groba i kročiti ponovno u novi život, Ja Sam Svojom smrću kupio život za mrtve, i ni jedno biće ne mora ostati predmetom smrti zauvijek, svako biće se sposobno ustati iz mrtvih baš kao što Sam se Ja Osobno vratio u život trećeg dana…

Ali Moj protivnik će željeti spriječiti bića da pobjegnu iz njegovog područja i prema tome njima treba pomoć, pošto su oni nesposobni uspeti se sami od sebe a Moj protivnik drži grob, koji okružuje bića mraka, čvrsto zaključanim. Ali jedan povik ka Meni će prodrijeti čak i u najneprobojnije grobnice, jedan povik ka Meni u Isusu Kristu i Ja Osobno ću požuriti u pomoć slaboj i patničkoj duši, a Moj protivnik se Meni Osobno uistinu ne može oduprijeti, on mora otići pošto Sam Ja platio otkupninu i stoga on više nema daljnje pravo na dušu koja želi napustiti mračnu grobnicu, grobnicu grijeha i uništenja…

Da li sada razumijete značenje Mojeg djela Spasenja, Moje žrtve na Križu, koja je bila ostvarena za oslobađanje jednom palih bića? Da li razumijete zašto jedino vaša vlastita volja može voditi do spasenja, zašto vi osobno morate željeti napustiti grobnicu prije nego Ja mogu odgurnuti nadgrobnu ploču?

Moj protivnik polaže pravo na vas sve dok mu vi dajete to pravo, sve dok se ne odup(i)rete njegovom ograničenju, sve dok ne zazivate Jedinog Koji može otkloniti to ograničenje. Vi jedino trebate vašu volju i bit ćete slobodni… pošto ćete primiti snagu da bi sebe oslobodili čim Me priznate u Isusu Kristu, čim žudite za time da vas On Iskupi i zahtjevate Njegovu pomoć. Ali onda vas Moj protivnik više ne može držati, on vas mora osloboditi, onda on mora prihvatiti da Ja odgurnem nadgrobni kamen i pomognem vam ustati, jer Sam stekao pravo to učiniti kroz Moju žrtvu na Križu… Platio sam otkupninu umjesto vas, i prema tome NIJE NEVAŽNO da li ili ne vi ljudi na Zemlji priznate Božanskog Iskupitelja Isusa Krista… jer vi ste bijedni sve dok ostajete u grobu… I stoga će dan uskrsnuća prije ili poslije doći za svaku dušu, baš kao što Sam Ja uskrsnuo trećeg dana, i živjet ćete vječno i vaš život nećete ponovno izgubiti. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 7086, 7 Travanj 1958

ISUSOVO USKRSNUĆE JE SMRTI UKLONILO ŽALAC

(Hošea 13:14; 1 Korinćanima 15:55)

Čas smrti svakog čovjeka je predodređen… A ipak on se ne treba bojati smrti pošto to nije njegov stvarni kraj, umjesto toga, on će se ponovno ustati… budući će njegova duša jedino odbaciti njezinu zemaljsku čauru, koja ju je u zemaljskom životu samo sputavala, i ući će u kraljevstvo onostranog neopterećena, pod uvjetom da je njezin način života na Zemlji korespondirao sa Mojom voljom… da je njegova duša stoga ostvarila određeni stupanj zrelosti na Zemlji. Time, nema kraja, i premda smrt postoji, to jest, mrtvo stanje duše, duša neće biti uništena (nestati). To je razlog zašto Sam umro na Križu i opet uskrsnuo trećeg dana, tako da ljudsko biće, to jest, njegova duša, također može doživjeti uskrsnuće, tako da se može ustati iz groba i iznova ući u kraljevstvo, koje je njezin stvaran dom.

Činjenica da duša neće prestati postojati je neopozivi zakon jer… sve što je proizašlo iz Mene… jeste i ostat će neuništivo (vječno). A duša je duhovno biće koje je proizašlo iz Mene, time ona nastavlja postojati čak ako će tijelo umrijeti, ali činjenica da se nakon njezine fizičke smrti može ponovno ustati u svjetlu i sjajnosti je postala moguća jedino nakon Mojeg raspeća i Mojeg uskrsnuća, pošto je prije toga ova bila i dalje opterećena izvornim grijehom njezina prošla otpadništva od Mene… I dalje je postojala tama, grobna tama, kojoj duša nije bila sposobna izmaći… grobni kamen još nije bio otklonjen Isusom Kristom (Ivan 11:39-41), Božanskim Iskupiteljem… drugim riječima: okajanje za te duše još nije bilo izvršeno a bez okajanja krivnje grijeh nije mogao biti iskupljen… Posljedično tome, u ljudskim je dušama bila jedino tama, njima je nedostajalo sve vjere u uskrsnuće nakon smrti, propali su u hladnu grobnu noć i smrt je postala zastrašujući događaj…

I Ja Sam uskrsnuo trećeg dana iz mrtvih da bi ljudima dobavio dokaz kako smrt tijela nije kraj, da će duša ponovno ustati i iza sebe jedino ostaviti tijelo, koje još nije toliko produhovljeno da ga može ponijeti sa sobom u duhovno kraljevstvo kao što Sam to Ja bio sposoban učiniti pošto su duša i tijelo bili obučeni u duhovno odijelo i tijelo više nije moralo prolaziti kroz daljnji proces sazrijevanja na ovoj Zemlji… Kroz Moje uskrsnuće Sam želio otkloniti strah koji su ljudi imali od smrti, želio Sam im dokazati kako duša samo mijenja svoju lokaciju kada odbacuje zemaljsko tijelo, kada nastupi neizbježni čas smrti. Iz tog razloga Sam uskrsnuo iz mrtvih, jer pobijedio Sam smrt, to jest, onog koji je smrt donio na svijet. I ni jedan se čovjek ne treba bojati časa smrti, jer ona je jedino ulazak u stvaran život koji je vječan…

Smrt je izgubila svoj žalac… Usprkos tome nužno je da ljudsko biće prizna Moje djelo Spasenja i prihvati blagoslove koje Sam za vas zadobio kroz Moju patnju i umiranje na Križu… da sebi dopusti biti iskupljen od strane Isusa Krista, da je stoga njegov izvorni grijeh bio najprije okajan tako da Isus Krist naknadno može odgurnuti grobni kamen tako da duša ustane iz grobne tame na blistavo svjetlo, da ona na taj način uđe u vječni život… Svatko tko se boji časa smrti je i dalje opterećen ovom ogromnom krivnjom, on još nije pronašao spasenje kroz Isusa Krista, on sebe još nije oslobodio od tame koja ga obavija, on i dalje leži u grobu njegova grijeha, makar njegovo tijelo i dalje živi na Zemlji… Jer on će izgubiti sav strah od fizičke smrti kada je sebe položio u Moje ruke, kada Meni iskreno apelira da se pobrinem za njega u času njegove smrti… Jer on će blaženo zaspati u miru sa njegovim Bogom i Ocem, za sobom će na Zemlji jedino ostaviti njegovo tijelo dok će njegova duša ustati, ona će se izdignuti do svjetla, neće osjetiti kako ju okružuje grobna tama, jer Isus Krist Osobno će uzeti njezinu ruku i izvesti je iz njezine fizičke čaure, On će ju provesti kroz kapije života. I znat će kako je, također, uskrsnula iz mrtvih, da će sada živjeti u vječnosti…

Činjenica da je čovjek Isus uskrsnuo iz mrtvih je zasigurno istinita, i oni koji vjeruju u Njega kao Sina Božjega i Iskupitelja svijeta, kao Moga Poslanika u Kojem Sam Ja utjelovio Sebe na Zemlji, neće se plašiti njihovog vlastitog časa smrti, jer Isus Krist im je obećao kako će On otići i pripremiti mjesto za one koji vjeruju u Njega (Ivan 14:2)… Stoga će oni također uskrsnuti u vječni život i On Osobno će doći po njih kako je obećao. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 7319, 28 Ožujak 1959

USKRS…

Čak ako i obratite pažnju na Moj čin Spasenja, na čin milosrđa kojeg Sam ostvario namjesto vas… vi ćete i dalje biti nesposobni dokučiti njegovu cijelu dubinu i značenje, pošto je naračun vašeg nesavršenstva vaš duh i dalje neprosvjetljen te jedino povremeno dozvoljava zasvijetliti zrakama svjetla, koje vam omogućavaju da zamijenite tamu sa blijedim svjetlom ako suosjećate sa ovim najvećim činom milosrđa… ako duboko i u nutrini pogledate na pojedinačne stadije Mojeg puta k Križu i Moje patnje i umiranja raspinjanjem i pridružite Mi se na ovom putu sa vrlo dubokom iskrenom Ljubavlju… To će vam omogućiti da na neki način osjetite, pa iako trenutno, Moju neizmjernu Ljubav spram vas koja Me nagnala napraviti ovu žrtvu i vi ćete, tako reći, sudjelovati u njoj ako vaša duša sebe postavi u tu poziciju i pokuša razumjeti što vam je kao samo ljudskom biću nerazumljivo… Ja Sam prolio Moju Krv za vas… Ove su riječi prigodno citirane i doista nisu shvaćene u njihovoj dubokoumnosti… Otkupio Sam nazad život kojeg ste izgubili Mojem protivniku (Sotoni) sa Mojom Krvlju, sa Mojim životom, i Ja Sam doista platio najveću otkupnu cijenu koju je ljudsko biće sposobno platiti, jer punina Ljubavi u Meni do časa smrti Mi je dala snagu da strpljivo istrpim sav bol i prihvatim najgorču nedaću kako bi vama ljudima dao život kojeg ste vi izgubili. Ja Sam umro za vas… Jer vi ste sami bili zaslužili ovu smrt usljed vašeg prošlog grijeha otpadništva od Boga… to jest, vas je okruživala smrt, vama je nedostajao život za kojeg ste bili stvoreni… Prema tome vama je također nedostajalo blaženstvo, jer jedno je ‘život’ blaženstvo. I Ja Sam vam želio (po)vratiti ovo blaženstvo i tako Sam morao otkupiti vaš život sa najvećim žrtvama koje je jedino ljudsko biće ispunjeno Ljubavlju bilo sposobno napraviti. Međutim, čak je i za Mene ova žrtva bila nezamislivo teška, jer Moje ljudsko tijelo nije bilo drugačije prirode nego ono u bilo kojeg drugog ljudskog bića, ali teret Križa je bio toliko težak da Sam ga Ja bio u stanju nositi jedino užasnim naporom i Ljubavlju i Ja Sam ga doista ponio zbog vas, Moje pale braće… Ali same riječi ne mogu opisati ovaj teret, i niti intelekt ljudskog bića može dokučiti važnost (veličinu) žrtve; jedino srce sa izobiljem Ljubavi je sposobno sebe postaviti u tu poziciju, i to će srce patiti posredno (= u smislu, ‘kroz drugog’) i zaputiti se putem ka Križu sa Mnom i učiniti Me izuzetno sretnim, jer takvo je srce žrtva koja je iskupljena od Mojeg protivnika i pripada Meni zauvijek i jer je za Mene doista veća od najveće radosti znati da žrtva na Križu nije bila napravljena uzalud za takve duše koje Me ljube i nastoje Me slijediti. Oni će doista biti prosvjetljeni pomoću majušnog svjetla, oni su istupili iz duhovne tame i prošli kroz prvi stupanj realizacije (shvaćanja), premda će oni tek u duhovnom kraljevstvu shvatiti cijelo značenje Mojeg čina Spasenja, ali njegove zrake svjetla već sjaje i blažen je onaj koji već živi u njegovom zračenju dok još živi na Zemlji… blažen je onaj koji tako na taj način pripada iskupljenima i kroz Moje je uskrsnuće postao Moje dijete. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 7320, 29 Ožujak 1959

USKRSNUĆE TREĆEG DANA

I svi vi se možete radovati, jer Gospod je uskrsnuo iz mrtvih… Tako je zazvučalo u kraljevstvu duhova kao i među Mojima kojima sam Se ukazao trećeg dana kada Sam napustio grobnicu i Sebe ukazao Mojim učenicima… Duboka tuga je bila ušla u njihova srca jer oni su bili izgubili ono što je bila njihova jedina svrha u životu kroz cijelo ono vrijeme koje su sa Mnom proveli na Zemlji. Oni su vjerovali da Me smrt zauvijek odnijela (ili ‘da su Me u smrti zauvijek izgubili’), pošto oni nisu i nisu ni mogli vjerovati da ću Ja uskrsnuti od mrtvih, iako Sam ih o tome ranije obavijestio…

Bertha Dudde, br. 7328, 7 Travanj 1959

SUMNJE UČENIKA NAKON ISUSOVA UHIĆENJA…

Moji Vlastiti su Me napustili kada Sam bio odveden na mjesto smaknuća, budući je njihova vjera u Moju božanstvenost, u Moju moć i snagu nestala i oni su Me smatrali za slabu osobu pod kontrolom skutonoše… Ovo je bio najjači test vjere nametnut Mojim Vlastitima i oni su podbacili, jer nitko od njih nije valjano prepoznao Moju stvarnu misiju niti je razumio događaje koji su nužno trebali slijediti kako bi Ja kompletirao Moju misiju. Ali ovaj težak test je bio neizbježan tako da bi Moji Vlastiti vjerovali čak još čvršće kada Sam im se ukazao nakon uskrsnuća. Oni su i dalje toliko bili omađijani Mojim čudesnim djelima da su bili nesposobni dokučiti da Sam poput slabića izručio Sebe Mojim neprijateljima bez otpora; oni nisu mogli razumjeti da se nisam okoristio Mojom snagom i silom i stoga su oni ozbiljno počeli sumnjati u Mene, premda to nije trebalo biti trajno stanje.

Ali Ja Sam želio da oni brzo opet povrate čvrstu vjeru; Ja nisam želio da ostanu u njihovu stanju sumnje dugo vremena budući im je to prouzročilo mnogo psihološke bijede i Ja Sam ih žalio u njihovoj ojađenosti. Otud su oni trebali biti izvanredno osnaženi, što se jedino moglo dogoditi tako da im se ponovno pokažem osiguravajući im osobno utjehu i snagu koju su potrebovali. To je kako su slabi ljudi sve dok su i dalje predmetom moći Mojega protivnika, jer Moji su učenici bili imali puno znanja, oni su uvijek bili u Mojem prisustvu i primili su toliko puno dokaza o Mojoj božanstvenosti da doista više nisu morali sumnjati… A ipak su podbacili budući nisu bili potpuno iskupljeni sve do Mojeg pojavljivanja, koje im je naknadno dalo jedno izobilje svjetla i trajno ih oslobodilo od okova Mojega protivnika (Sotone), koji je i dalje pokušao iskoristiti njhovo posljednje nevjerovanje i u Mojima Vlastitima je prouzročio ogromnu tjeskobu…

Međutim, Moje pojavljivanje ih je oslobodilo od njega zauvijek… Ja Sam pobijedio smrt i stoga Sam također bio sposoban dati Mojima Vlastitima istinski život nakon Mojeg uskrsnuća. I zato, slaba vjera svake osobe je znak da Moj protivnik i dalje intervenira i da je nužno za Mene doći svakoj pojedinačnoj osobi slabe vjere…. prema tome vi trebate otvoriti vrata vašega srca za Mene tako da Ja mogu ući kada je vaša duša uplašena i hitno potrebuje utjehu i snagu… Onda vi uvijek trebate gledati spram Križa, usmjeriti vaše oči spram Mene, vašeg Božanskog Iskupitelja Isusa Krista i otvoriti vrata za Mene, i vi ćete doista primiti utjehu i snagu, jer Ja želim osnažiti vjeru svakoga tko je i dalje slab i sumnja da Sam Ja najbolji i najsuosjećajniji Otac Koji vas želi otrgnuti iz ruke protivnika, baš kao što Sam se ukazao Mojim učenicima, kako bi utvrdio vašu vjeru u Moju moć i snagu i slavu, koja nikada za navijeke neće slabiti/prestati. AMEN

…Učenici su i dalje bili vezani za svijet na taj način i stvarnost zemaljskog svijeta ih je otrijeznila, oni su bili zahvaćeni sa toliko puno straha i jadikovanja da Sam ih Ja želio utješiti i osnažiti i prema tome Sam im se ukazao nakon Mojeg uskrsnuća… Ja Sam im bio dao zadatak da idu u svijet i proglašavaju Me, što će reći, šire Moje Božansko učenje Ljubavi i obavještavaju ljude o djelu Spasenja/Iskupljenja kojeg Sam ostvario za cijelo čovječanstvo… ali sa ciljem da bi mogli izvršiti ovu misiju oni su morali u potpunosti biti uvjereni u istinitost njihovih proglasa.

A u djelo spasenja je također spadalo i Moje uskrsnuće, koje je najzad (ultimately) okrunilo djelo spasenja, jer ljudi su trebali saznati da Sam pobjedio smrt, da vječno više ne mora biti smrti za onoga koji Me slijedi, onoga koji želi biti blagoslovljen Mojim djelom spasenja i koji dakle vodi onakav život kakav Sam Ja na Zemlji vodio. Ubuduće se on neće morati bojati smrti pošto sam Ja porazio smrt i tako također i onog koji ju je donio na svijet. I zato je Moje uskrsnuće bilo vidljivo posvjedočeno od strane ljudi, što će reći, jedino od strane onih čiji je stupanj zrelosti/savršenstva dozvoljavao duhovnu viziju pošto je Moje tijelo bilo duhovno, ono više nije bilo tijelo od mesa i prema tome je jedino bilo vidljivo onima koji su već posjedovali sposobnost duhovnog gledanja i kojima Sam prema tome Ja također bio objavio Svoje uskrsnuće.

Činjenica da je Moj grob bio prazan je zasigurno također iznenadila druge ljude, ipak svi oni su tražili druga objašnjenja osim onog da Sam Ja uskrsnuo od mrtvih… i ovo učenje će jednostavno uvijek zahtjevati ‘vjeru’ koju, međutim, mogu postići svi ljudi koji dobrovoljno stupe pod Moj Križ, ako žele pripadati onima za koje Sam Ja umro najgorču smrt na Križu. Vjera u Mene i Moje djelo Spasenja/Iskupljenja istovremeno uključuje vjeru u Moje uskrsnuće, pošto duša koja je iskupljena Mojom Krvlju već ima unutrašnju sigurnost o neuništivom životu.

Učenici još nisu bili prožeti Mojim Duhom, oni su i dalje bili u mraku nakon Mojeg uskrsnuća, jer njihov strah nije dozvoljavao/omogućavao nikakvo svjetlo. I stoga Sam im Ja pomogao putem Svojeg vidljivog pojavljivanja ali koje ih je onda uvjerilo tako nadvladavajuće/preplavljujuće i napravilo ih tako radosnima i sretnima da su oni sada mislili kako sa lakoćom mogu nositi svoju misiju i sa povećanom snagom su željeli sebe marljivo zaposliti u proglašavanju Mojeg učenja i Mojeg raspeća baš kao i Mojeg uskrsnuća. U danima nakon Mojeg uskrsnuća Ja Sam trenutno bio u stanju prenijeti snagu Mojim učenicima, jer oslobađanje i tih duša je time (ili ‘je tada bilo’) uznapredovalo i oni su već bili u stanju sebe osloboditi od njihovog prijašnjeg gospodara, i onda su bez oklijevanja nastavili sa svojom službom propovijedanja pošto su znali da više ne mogu umrijeti, ili da jedino njihovo tijelo može umrijeti ali da će oni nastaviti živjeti u Mojem kraljevstvu, i tako je smrt sada i za njih također izgubila svoju stravu.

Čin uskrsnuća je stoga bio više manje najprije pomoć za Moje Vlastite, koje Sam ostavio iza Sebe u krajnjoj duševnoj nevolji pošto njihova vjera i dalje nije bila dosegnula nužnu čvrstinu za njihov zadatak širenja Moje Riječi cijelim svijetom… Ali oni su trebali govoriti umjesto Mene, tako da su oni trebali također i imati tu osvjedočenu vjeru, koja je pretpostavljala njihovo potpuno izbavljenje, ali koja je onda nepobitno i bila prisutna kod svih Mojih učenika, tako da su uistinu vjerno mogli širiti Moje učenje jednom kada im je započela misija. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 7480, 17 Prosinac 1959

GDJE JE, SMRTI, ŽALAC TVOJ?!’

(1 Korinćanima 15:55; Hošea 13:14)

I vaš će kraj biti blažen ako umrete u Meni, u vašem Spasitelju i Iskupitelju Isusu Kristu, Koji je obećao da nećete kušati smrti ako imate živu vjeru u Mene (Ivan 8:51)… Onda ću Ja doći i povesti vas sa Sobom u duhovno kraljevstvo, a vaš će čas smrti biti jedino promjena okoline… Vaša duša će zamijeniti Zemlju za duhovno kraljevstvo i biti neopisivo sretna, jer sva težina će otpasti i ona će Me puna povjerenja slijediti sa gorućom Ljubavlju, pošto Me je prepoznala kao svoga Iskupitelja, Koji na nju čeka na pragu duhovnog carstva. Zašto se bojite smrti? Kroz Moju smrt na Križu i Moje uskrsnuće Ja Sam smrti oduzeo žalac, Svojom Krvlju Sam vam kupio život, i taj ćete život onda ponijeti gore i nećete ga više nikada izgubiti.

Sve dok živite na Zemlji zastrašuje vas vaš čas umiranja… i bez obzira na to kako to može izgledati vašim bližnjima… vaša vjera u Mene u Isusu Kristu će vam dati sretan kraj, čak ako vašim bližnjima izgleda drugačije, jer Ja jedini Sam također Vladar nad smrti, i znam kome mogu podariti vječni život… I on se više ne treba bojati smrti i njezinih užasa, jer Sam za njega umro užasno bolnom smrću, tako da Moji Vlastiti budu pošteđeni, koji slijede Mene i tako hoće biti i bili su istinski ispovjedaoci Isusa Krista na Zemlji.

Ozbiljno shvatite Moje Riječi i najozbiljnije vjerujte kako Sam Ja također Vladar nad smrti te da mogu odvratiti sve užase od nekoga tko je postao Moj Vlastiti kroz njegovu vjeru i Ljubav. I čak ako u njegovom tijelu naizgled pati… Ja odlučujem stupanj boli, i doista, Moja Ljubav neće dozvoliti da čovjek više pati nego je on sposoban podnijeti i nego je to nužno za njegovu dušu (1 Korinćanima 10:13). Iz tog Sam razloga bio u stanju uvjerljivo reći ‘Gdje je, smrti, žalac tvoj? Gdje je, smrti, pobjeda tvoja?’(Hošea 13:14; 1 Korinćanima 15:55)…Jer nadvladao Sam onog koji je na svijet donio smrt, i uistinu ću dopustiti Mojima Vlastitima sudjelovati u toj pobjedi, koju Sam izvojevao nad princem tame… Podarit ću sretan čas odlaska iz ovog svijeta onima koji se drže Mene i ostanu Mi vjerni čak i u vremenima borbe i nevolje, jer podarit ću im također snagu izdržati i dokazati svoju odanost Meni. A najveća pobjeda na Zemlji je slijediti Mene u čvrstoj vjeri sve do kraja, a ova će vam vjera biti dodjeljena od strane vaše Ljubavi koja jedina u vama uzrokuje živu vjeru.

Prema tome, vi koji nastojite živjeti život Ljubavi se ne trebate bojati časa smrti, jer on će za vas jedino značiti ulazak u drugi svijet, i vi ćete radosno napustiti Zemlju i zamjeniti njezino područje sa kraljevstvom svjetla i blaženstva. Prijeći ćete na drugu stranu u miru i skladu duše, nećete morati proći kroz nikakvu tamu već u svjetlosnoj odjeći možete ući u kraljevstvo koje pripada Meni i obećava vam slave koje niste nikada ranije ni vidjeli ni doživjeli (Izaija 64:4; 1 Korinćanima 2:9). Jer ako ste pronašli Isusa Krista On Osobno će vas uvesti u Njegovo kraljevstvo… u kraljevstvo koje nije od ovog svijeta (Ivan 18:36). AMEN

***

Bertha Dudde, br. 7579, 17 Travanj 1960

USKRS…

I ponovno Sam sagradio Hram kako Sam bio obećao (Ivan 2:19)… Uskrsnuo Sam iz mrtvih trećeg dana, i Moje je tijelo također napustilo grob pošto je bila Moja volja da ljudi zamjete Moje uskrsnuće. Oni nisu vjerovali u život nakon smrti i Ja Sam im želio pružiti dokaz da je Meni također bilo moguće pobijediti smrt tako da bi uzvjerovali u Moje obećanje kako će svaki čovjek koji vjeruje u Mene uskrsnuti u život (Ivan 11:25, 26). Iz tog razloga Sam dopustio da se tijelo u njegovom produhovljenom stanju izdigne iz groba, pokazao Sam se Mojim učenicima koji su Me bili u stanju vidjeti kao i dodirnuti budući da su trebali uzvjerovati kako Sam uskrsnuo iz mrtvih kao što Sam prethodno najavio (Luka 24:36-43). Ali jedino oni čije je duhovno stanje dozvoljavalo su Me bili u stanju vidjeti, jer Ja više nisam bio duhovno među njima, umjesto toga, tijelo i duša su sebe produhovili i prema tome su bili vidljivi jedino onima koji su Me bili sposobni ugledati sa duhovnim očima pošto Sam otvorio njihovu duhovnu viziju.

A to je, u drugu ruku, bio razlog zašto su ljudi sumnjali, zašto su se prepirali i izražavali svoju sumnju kako je Moje tijelo bilo nezakonito uklonjeno… baš kao što se čak danas Moje uskrsnuće trećeg dana i dalje dvojbi od strane onih koji ne razumiju proces produhovljavanja duše i tijela. Ljudi ne vjeruju u uskrsnuće duše a ipak, svi ljudi će, kada njihovo tijelo umre, doživjeti isti proces dušinog napuštanja tijela i ulaska u kraljevstvo onostranog, jer ona ne može umrijeti, ali njezino stanje može biti u potpunosti različito zavisno o njezinom načinu života. Da je potonji rezultirao u zrelosti, duša bi uskrsnula u život… u novi život u duhovnom carstvu…

Moja duša je bila potpuno sazrijela, ona se ujedinila sa Ocem-Duhom od vječnosti i tijekom zemaljskog života je također znala kako izvršiti utjecaj na tijelo da bi ga prilagodila svojoj čežnji, tako da bi tijelo već na Zemlji ostvarilo produhovljavanje svih supstanci i na taj način je bilo u stanju uskrsnuti nakon smrti sa dušom, za što Sam trećeg dana osigurao dokaz.

Pa ipak, čak se u ovaj proces može jedino vjerovati pošto se on više ne može dokazati. Ali svatko tko je duhovno probuđen, tko zna za svrhu i zemaljski cilj ljudskog bića, također vjeruje u Moje uskrsnuće trećeg dana sa osvjedočenom /čvrstom vjerom, jer on će biti obaviješten od strane Moga Duha koji je, nakon Mojeg uskrsnuća, također obasjao Moje potpuno sazrijele učenike koji su imali duhovnu viziju, pošto je to bila Moja volja i pošto su oni već bili tako pripremljeni da događaj izlijevanja Duha, Moje uznešenje, više nije predstavljao prisiljavanje volje. Iz tog razloga Me jedino nekolicina pojedinačnih ljudi bilo u stanju ugledati nakon Mojeg uskrsnuća i Ja Sam osnažio te pojedince za ovaj neobičan događaj. Oni su Me ugledali…. i Ja Sam želio tako, pošto su Moji učenici trebali ići u svijet kako bi proglašavali Moje Evanđelje i pošto su trebali svjedočiti o Mojem uskrsnuću trećeg dana. Međutim, Ja se nisam ukazao nevjernicima, jer oni ne bi bili u stanju izdržati Moje izobilje svjetla koje bi osvijetlilo njihovu duhovnu tamu.

Ali svatko tko čuje Moje Evanđelje, tko vjeruje u Mene i Moje djelo Spasenja će također biti sposoban vjerovati u Moje uskrsnuće iz mrtvih, i za njega će doista biti moguće vjerovati u njega pošto ga duh u njemu, koji zrači iz Mene, podučava na isti način i dodjeljuje mu živu vjeru. On neće trebati ni jedan drugi dokaz, iznutra će biti potpuno uvjeren kako će se njegova duša izdići u život, posljedično tome, on će također živjeti svoj život na Zemlji s(a)vjesno, on će težiti ka sjedinjenju sa Mnom, on će se držati Isusa Krista i u Njemu ući u kontakt sa Mnom Osobno… on će stremiti duhovno i neprestano će pokušavati živjeti u skladu sa Mojom voljom… i neće se morati bojati smrti pošto će znati da će uskrsnuti u vječni život. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 8158, 22 Travanj 1962

ISUSOVO USKRSNUĆE

Moje tijelo je bilo ponovno oživljeno trećeg dana… A čak i ako ovaj događaj izgleda nevjerojatan ljudima pošto za njega ne mogu pronaći nikakav dokazni materijal, čovječanstvo usprkos tome treba kroz Moj Duh biti obaviješteno da Sam Ja uistinu ustao iz mrtvih. Pošto Sam kroz Svoje djelo Spasenja Ja prevladao smrt koju je Moj protivnik (Sotona) donio na svijet sa svojim silaskom u bezdan. I sa Mojim uskrsnućem Sam vama ljudima istovremeno dokazao da za produhovljeno biće smrt ne postoji. Iz tog razloga ponovni preobražaju izvorno biće… što se postiže životom Ljubavi kojeg Sam Ja Svojim primjerom ukazao čovječanstvu… također isključuje svako stanje smrti, svaku bespomoćnost i slabost, i čim se ova transformacija dogodila za vrijeme zemaljskog života duša može ući u vječni život… Smrt je bila pobijeđena Mojom žrtvom na Križu pošto je njome bio iskupljen prvobitni grijeh (= prvobitni grijeh se ne odnosi na pad Adama i Eve već na pad Lucifera i njegovih anđela-sljedbenika; o ovome pak govore Tematske Knjižice br. 15 i 39) i biću je bila ponovno pružena mogućnost da se preobrazi u svoju izvornu suštinu što mu je onda također osiguravalo vječni život.

Želio Sam vam dokazati da se fizičko tijelo također može produhoviti i time se više niti neće morati bojati smrti ako ljudsko biće uspije u produhovljavanju svojeg tijela dok je još na Zemlji… Ja Osobno, kao ljudsko biće Isus, Sam produhovio sve nezrele supstance Svojeg tijela posredstvom Mojeg života Ljubavi, Ja Sam učinio da sazriju; Ljubav je umirila sve što je bilo neduhovno u Meni i uvjerila ga da se sjedini sa Mojom dušom, tako da se tijelo i duša mogu sjediniti sa vječnim Božjim Duhom u Meni i na taj način se dogodila potpuno stapljanje sa Njime. A jedno potpuno produhovljeno biće više ne može biti predmetom smrti, pošto je smrt stanje bespomoćnosti, ali produhovljeno biće je obilje svjetla i snage i oslobođeno je svakog ograničenja. Događaj Mojeg uskrsnuća je prema tome bio također vidljiv ljudima pošto su oni Moju grobnicu našli praznu… Bilo je razumljivo da su nevjernici pokušali uvjeriti svoje bližnje kako je Moje tijelo bilo oteto ali oni to nisu mogli potkrijepiti dokazima (Matej 28:11-15)… I Moje uskrsnuće će uvijek biti prihvaćeno kao istina jedino od strane vjernika, od strane ljudi koji su već intimno povezani sa Mnom posredstvom Ljubavi ili njihove dobro-voljnosti da preda Mnom žive na ispravan način… No istinito je da se ono dogodilo jer sa njime su obećanja, koja su ljudima bila saopćena od strane vidjeoca i proroka, bila također ispunjena.

Moje uskrsnuće je bio veliki poraz za Mojeg protivnika kojem Sam dokazao kako je Ljubav snažnija od mržnje… da on svoje sljedbenike neće držati u stanju smrti zauvijek, pošto Sam Ja Osobno prevladao smrt i prema tome Sam mogao dati život svakome tko prizna Moje djelo Spasenja i prihvati blagoslove koje Sam za Njega priskrbio na Križu. Otud je Moje uskrsnuće bilo poraz za Mojeg protivnika, i iz tog razloga je on pokušao zavesti ljude i baciti sumnju na njih u svezi Mojeg uskrsnuća… Usprkos tome on neće biti u stanju spriječiti uskrsnuće onih koji Me slijede, koji vjeruju u Mene i kojima Ja sada mogu dati vječni život, kako Sam obećao. I on će neprestano imati sve manje i manje sljedbenika, pošto će ljudi opet i iznova ustati u vječni život pošto Sam prevladao smrt, pošto on ne može vječno teretiti biće koje ima volju vratiti se Meni, i koje će prema tome tražiti pribježište ispod Moga Križa kako bi izbjeglo silu Mojeg protivnika… Smrt je za njih bila pobijeđena i njihovo uskrsnuće u život je osigurano…

Čak Moji učenici nisu htjeli vjerovati da Sam ustao iz mrtvih, iako Sam im unaprijed dao to obećanje (Ivan 20:24, 25)… Ali Ja Sam osnažio njihovu vjeru, i oni su Me prepoznali kada Sam došao k njima (Ivan 20:26-28)… Otad su oni imali dokaz da Sam prevladao smrt, pošto su Me oni trebali proglašavati sa potpunim uvjerenjem. Oni su trebali govoriti o Mojoj smrti na Križu i također o Mojem uskrsnuću, pošto ovo znanje mora biti dano ljudima koji su trebali vjerovati u Mene i započeti put prema Križu… pošto su oni mogli biti iskupljeni jedino ako i oni, također, donesu svoju krivnju k Meni pod Križ. Ali Moj najvažniji čin milosti bi uskoro bio ponovno zaboravljen da Moj Duh nije bio neprestano aktivan u onim ljudskim bićima koja su sebe u potpunosti predala Meni, i koja Sam… jer su iskupljeni… Ja obilno mogao ispuniti Svojim duhom, koji ih je podučio iznutra, koji im je znanje o djelu Spasenja Isusa Krista učinio razumljivim… Jer zapisani izvještaji koji su bili predani ljudima nisu jako dugo ostali vjerodostojni… Gdje je sâm ljudski intelekt bio korišten (on its own) ugmizala su obmanjujuća mišljenja, koja su također bila preda(va)na dalje kao ‘zapisana izvješća’ i posljedično više nije bilo garancije da je to čista istina… Ali gdje je Moj Duh mogao djelovati u osobi, tamo je opet i iznova bila objavljena Čista Istina, i znanje o Mojoj patnji i smrti na Križu a također i o Mojem uskrsnuću je bilo dano ljudima, pošto je ovo znanje apsolutno nužno ako ljudi također hoće imati čvrstu vjeru u njega.

I Moj Duh će uvijek djelovati u čovjeku koji Mi se(be) preda kako bi primio Čistu Istinu… Opet i iznova će ljudi čuti poruku i biti će im dano ispravno objašnjenje, tako da vi ljudi zaista možete vjerovati u Moje uskrsnuće i Moj trijumf nad smrću, da smrt više ne mora postojati za vas ako se držite pored Mene, ako vi osobno želite da Sam umro umjesto vas… ako imate živu vjeru u Mene i Moje djelo Spasenja, koje Sam Ja Osobno ostvario u čovjeku Isusu (2 Korinćanima 5:19). Ja Sam uskrsnuo od mrtvih, i nakon smrti vašeg tijela vi ćete također uskrsnuti na ovaj način u vječni život… I jednom kada ste oslobođeni od neprijatelja vaših duša, od Mojeg protivnika… više se ne trebate bojati smrti… jednom kada sebi dozvolite da vas Iskupim… Jer onda za vas više neće biti smrti, onda ćete vi živjeti u i sa Mnom i ovaj život više vječno nećete izgubiti. AMEN

Scroll to Top