ANĐELI ČUVARI

Bertha Dudde, br. 6636, 5 Rujan 1956

DUH ZAŠTITNIK… DUHOVNI VODIČI…

 Odani duhovni vodič vam pravi društvo tijekom cijelog vašeg života gdjegod vi mogli ići… Vi niste nikada bez duhovne zaštite, i ako bi ovom vodiču, baš kao i svjetlosnim bićima koja vas okružuju, bilo dozvoljeno raditi bez ograničenja, vaše potpuno sazrijevanje na ovoj Zemlji bi bilo osigurano, pošto ih njihova Ljubav za vas navodi učiniti štogod će vam pomoći da se uzdignete. Ali njima nije dozvoljeno afektirati vas bez ograničenja budući im sama vaša volja nameće ograničenja… Oni su, također, sposobni utjecati na vas sukladno ovoj volji, i vi ljudi često spriječavate aktivnost bića koja vas vode zbog vaše protivne volje. Unatoč tome, vaši vodiči vas neće odbaciti i nastaviti će pokušavati izvršiti njihov utjecaj sve dok ne umrete. Otud ste vi neprestano okruženi sa duhovima zaštitnicima, i vi im se uvijek možete okrenuti za pomoć, ipak njima je jedino dozvoljeno pomoći ako ste vi najprije uspostavili vezu sa Mnom, jer to je zakon da svjetlosna bića uvijek jedino sprovode Moju volju, da će oni jedino uvijek djelovati u skladu sa Mojom voljom.

 Time osoba koja ljubi Boga može živjeti uistinu bezbrižan zemaljski život… budući će njemu uvijek biti podareno mnogo Ljubavi-pune potpore ako on, nakon srdačne molitve Meni, sebe izruči Mojim pomagačima i također traži za njihovu zaštitu i potporu. Ovi duhovi zaštitnici i vodiči su prožeti sa svjetlom i snagom; posljedično tome za njih je lako moguće oblikovati vaše zemaljsko postojanje tako da će ono biti za vas podnošljivo… Oni su sposobni riješiti nedaće sa kojima se suočavate na zemaljskoj razini ili koje se pojavljuju kroz utjecaj zlih sila…

 Ovi duhovni zaštitnici su podučeni od strane Mene da se pobrinu za vas čim ste vi uspostavili vašu vezu sa Mnom kroz vašu volju, kroz vaš stav, kroz napore Ljubavi i kroz molitvu. Time osoba posvećena Meni može uvijek počivati sigurna da je on zaštićen od strane Mene direktno, i Moji nebeski sluge samo sprovode Moju volju… A Moja volja uvijek ima vašu dobrobit na srcu, pošto ste vi već sebe predali Mene i žudite Moju zaštitu. I time vi znate da nikada niste sami, bez obzira kako usamljeni ili odbačeni od strane svijeta vi za sebe vjerovali da jeste… Vi ste okruženi vojskom pomoćnih duhovnih bića koja se, podučeni od strane vašeg duhovnog zaštitnika, brinu za vas i štite vas od fizičke ili duhovne ozljede.

 Ali bilo bi pogrešno ako bi vi jedino uspostavili kontakt sa ovim bićima zbog izvjesnog osjećaja praznovjerja, ako vi u njima vidite išta drugo doli Moje sluge kojima je jedino dozvoljeno pomoći vam jednom kada ste vi uspostavili vezu sa Mnom… Jer čim vi zazivate duhovna bića za pomoć bez vjere u Mene i bez Ljubavi za Mene vi ćete zazivati protivne (neprijateljske) sile i postaviti sebe pod njihovu kontrolu… Jer ove protivne sile su, također, u vašoj blizini i jedino čekaju na priliku da vas zaposjednu, a ova prilika sebe uvijek predstavi kada Sam Ja isključen iz vaših misli, kada vi živite i djelujete bez Mene na ovoj Zemlji… U tom slučaju će čak i vaš duhovni vodič biti nesposoban steći prvenstvo, pošto vaša volja to ne dozvoljava.

 I onda će protivne sile biti posebice zaposlene, koje ste vi isto tako sposobni osjetiti uokolo vas kao i dobra bića koja rade u Moje ime. Ali vi ćete bez izuzetaka pasti kao plijen ovih zlih sila pošto su one vrlo moćne i one hoće iskoristiti ovu moć budući im vaša volja daje pravo to učiniti… Međutim, vi se nikada ne trebate bojati ovih zlih sila samo ako se vaša volja uvijek odnosi (primjenjuje) na Mene i vi sebe povjerite Mojoj zaštiti. U tom slučaju Ja imam nebrojene pomagače pored Sebe koji vam žele biti na usluzi. I onda će staza vašeg zemaljskog života uvijek biti pod zaštitom vašeg duhovnog vodiča, kojeg Sam Ja Osobno postavio pored vas od vremena vašeg rođenja sve do vaše smrti.

 AMEN

***

Bertha Dudde, br. 4306, 19 Svibanj 1948

 INTERVENCIJA SVJETLOSNIH BIĆA U SUDBINU…

 Sve treba biti naimenovano Božanskom providnošću, jer sve je, čak i najmanji događaj, bilo predodređeno još od početka. Božja je volja da vi trebate potpuno sazrijeti na Zemlji. I prema tome sve je bilo uređeno vrlo mudro tako da ćete opet i iznova vi imati priliku nadalje se razviti. Vaša je volja također odlučujuća za oblikovanje vašeg zemaljskog života, jer Bog je predvidio vašu volju cijelu vječnost ranije i sukladno je složio kurs života svake pojedinačne osobe. Stanovnici duhovnog kraljevstva svjetla su Božji duhovni suradnici i brinu se o ljudima sukladno njihovom stanju zrelosti, i time su oni Božji predstavnici i služe svaku pojedinačnu osobu kao duhovni zaštitnici sukladno Božjoj volji. Oni interveniraju u zemaljski život sa njihovim metodama poučavanja, oni ljudima daju ili im niječu kako je za njih najblagotvornije. Time oni imaju autoritet od Boga da ugode ljudima sa darovima baš kao što oni mogu voditi ljude do zrelosti kroz neuspjehe. Premda se ovo, također, uvijek događa sukladno Božjoj volji njima je unatoč tome dozvoljena sloboda aktivnosti čim im ljudsko biće s povjerenjem uputi zamolbu za pomoć. Oni su sposobni uslišiti ovaj zahtjev ili ga zanijekati, i njihova velika Ljubav za ljude će to uvijek izvršiti uspješno, pošto su oni kao jedno sa Božanskom voljom. Unatoč tome, zazivanje svjetlosnih bića je jedno sigurno sredstvo pomoći, jer svjetlosna bića su izuzetno tolerantna u njihovoj Ljubavi za ljude, oni rijetko niječu ljudima zahtjev ako cilj njihova zahtjeva nije očigledna opačina. I Bog će dati Njegovo odobrenje, bez obzira kako svjetlosna bića odluče, jer oni uvijek dijele istu volju sa Bogom. Međutim, ako to dovodi u opasnost ljudsku dušu svjetlosno biće će biti nepopustljivo, jer opasnost za dušu mora najprije biti gotova prije nego oni mogu postati prijemčivi za zahtjev osobe i intervenirati pomoćno. Ali onda će aktivnost svjetlosnih bića biti očigledna, onda će ljudsko biće biti sposobno poduzeti bilo što, on se ne treba bojati nikakvog neuspjeha i zemaljski će život postati za njega lagan i podnošljiv, budući mu njegovi anđeli zaštitnici pružaju potporu i on im može sebe povjeriti na svaki način bez da ikada isključi Boga, namjesto toga, srdačan razgovor sa Njime treba prethoditi svakom potraživanju pomoći od svjetlosnih bića, tako da je volja potonjih uvijek Božja volja i pomoć je uvijek prepoznatljiva.

 AMEN

***

Bertha Dudde, br. 7880, 27 Travanj 1961

 MISAONI VALOVI OD STRANE SVJETLOSNIH BIĆA… DUHOVNI VODIČI…

Ja bi želio da svi zadobijete vječni život, tako da ćete biti slobodni od svake fizičke forme i možete preći u duhovno kraljevstvo u svjetlu i snazi i slobodi. Jer Moj jedni cilj je vaše vječno blaženstvo. I Ja doista neću otpočinuti u tome da zadobijem vas i vašu Ljubav budući će vam jedino Ljubav dozvoliti da postignete konačni cilj. Ipak Ja ću vam uvijek dozvoliti slobodnu volju, a ova Me i dalje odbacila budući vama nedostaje Ljubavi; Jer Ja Osobno Sam Ljubav i ako Ljubav nije unutar vas Ja, Koji bi vam želio priskrbiti preobilje svjetla, ne mogu isto tako biti prisutan u vama. A sve dok Sam i dalje daleko od vas tama će i dalje biti unutar vas, jer Ja Sam također Svjetlo od vječnosti Koje mora sijati blistavo u vama ako vi želite radosno prepoznati vas same i vaše porijeklo. Ali sve dok je i dalje mračno u vama, vi ste i dalje držani zarobljenima od strane gospodara tame koji vas želi spriječiti od shvaćanja i stremljenja spram svjetla… Time vi ste i dalje pod kontrolom Mojeg protivnika od kojeg bi vas Ja, međutim, želio osloboditi pa ipak ću to biti jedino sposoban učiniti ako vi imate volju odbjeći od njega. Posljedično, vaša volja odlučuje vašu sudbinu, jer vaša volja treba odlučiti za sebe kojeg gospodara ona priznaje; time vi morate donijeti ovu odluku sami sve dok živite kao ljudsko biće na ovoj Zemlji. Ali sve do onda ste vi okruženi od strane mračnih bića koja se nadmeću za vašu volju i utječu na vas na svaki način ipak bez da su sposobna forsirati vas. Međutim, vi imate veliki dar milosti: vi ste sposobni razmišljati, i vi jedino trebate iskoristiti ovaj dar milosti ispravno i bar jednom pokušati ustanoviti svrhu i značenje vašeg zemaljskog života… U tom slučaju svjetlosna bića će sasvim izvjesno nadahnuti u vama ispravne misli, pošto će žudnja za razumijevanjem biti prosuđena kao žudnja za Mnom, Koji jesam Svjetlo i Istina od vječnosti… Vi ste svi sposobni razmišljati ali vi rijetko koristite ovaj dar milosti kako bi primili razjašnjenje u svezi duhovnih pitanja, koje vam može biti dano jedino od strane svjetlosnih bića koja rade na Moju poduku kada vi zapitkujete takva pitanja…

 Duhovna bića će vas afektirati tako da će misaoni valovi pritjecati ka vama u svezi pitanja te prirode… Ako ih odbacite onda vam iluminacija ne može biti dana; ako ih prihvatite i kontemplirate o njima onda ćete vi također mentalno primiti odgovor od ovih svjetlosnih bića, i vi ćete naknadno biti sposobni donijeti vaše vlastite slobodne odluke… Prema tome vi možete tražiti svjetlo i pronaći ćete ga… ali vi također možete zazirati od svjetla i ostati u tami… Ali opet i iznova svjetlo će vam biti donešeno, opet i iznova će vas Moja Ljubav goniti i pomoći vam postati svjesnima vas samih i onda također pronaći stazu do Mene… Ali protivne sile utječu na vas na isti način tako što vas okružuju sa misaonim strujama zemaljske prirode, koje ljudsko biće radije prihvaća i promišlja o njima… jer on je u totalnoj slobodi prihvatiti ili odbaciti što mentalno djeluje na njega. Beskrajno strpljenje svjetlosnih bića, njihova velika Ljubav za one koji su neiskupljeni, neće prestati, i opet i iznova oni će pokušati izvršiti utjecaj na njihove štićenike tako da ih saslušaju, jer oni rade na Moje poduke. Rad kojeg sprovode u duhovnom kraljevstvu je njihov iskupiteljski rad, oni su jedino izvršitelji Moje volje premda su izvanredno sretni time što im je dozvoljeno da rade za Mene budući su radosno sebe podredili Mojoj volji, budući u njihovom stanju zrelosti oni nemaju drugu volju osim Moje, pošto su prožeti od strane Moje Ljubavi i prema tome se njihova Ljubav također primjenjuje na neiskupljene… na ljude koji su bili povjereni njihovom vođenju i zaštiti. Jer svi vi imate duhovne vodiče koji su zajedno sa vama od vremena vašeg rođenja sve do vaše smrti i koji se bore za vaše duše protiv neprijatelja… Ipak jedino vaša volja je odlučujuća koja će, međutim, jednog dana sebe podrediti Meni sasvim izvjesno, budući se ona ne može odupirati snazi Moje Ljubavi zauvijek.

 AMEN

***

Bertha Dudde, br. 3981, 20 Veljače 1947

SVJETLOSNA BIĆA SU LJUDSKI DUHOVNI ČUVARI…

Bića koja su okružena sa svjetlom u duhovnom kraljevstvu su u najbližem kontaktu sa Mnom i prema tome također dijele istu volju, i oni imaju ogromnu količinu snage na njihovom raspolaganju da sprovedu njihovu volju. I time oni su učinkovito izvršitelji Moje volje, oni su Moje sluge, Moji ovlašteni predstavnici, čije akcije se podudaraju sa Mojim planom Spasenja od vječnosti. Oni se brinu za bezbrojna bića na Zemlji baš kao i u onostranom… Za sve što je živo, time što ima izvjestan stupanj zrelosti, se također treba pobrinuti tako da ono postigne svoj cilj, budući se bez pomoći ono nikada ne bi zaputilo ispravnom stazom; ono treba biti neprestano vođeno, i ovo vođenje i briga su odgovornost svih bića koja su prožeta od strane svjetla i snage, čija Ljubav za Mene i za neiskupljene je tako vrloduboka da će oni uvijek učiniti ono što se podudara s Mojom voljom… osloboditi nesavršenog duha. Bezbrojna svjetlosna bića su blizu Mene i neumorno su aktivna… time bezbrojni ljudi na Zemlji su također sposobni uživati njihovu brigu, i svaka pojedinačna sudbina, svaki događaj može biti usmjeren za ljudsko biće na takav način da on može potpuno sazrijeti, kako je njegova sudbina.

 Ali čak ova svjetlosna bića neće narušiti slobodu volje, tako da, unatoč najveće i krajnje Ljubavlju ispunjene brige, silazak u tamu nije nemoguć ako se sâmo biće opire volji i brizi svjetlosnih bića, time kada ono ne prizna Mene Osobno i ne žudi snagu ili svjetlo… U tom slučaju briga svjetlosnih bića će također prestati sve dok se osoba ne okrene Meni Osobno i na taj način također daje svjetlosnim bićima slobodu da utječu na njega.

 Ali ni jedno ljudsko biće na Zemlji ne treba proći bez pomoći i Ljubavi svjetlosnih bića, ni jedno ljudsko biće neće biti slabo uzeto u obzir ili zanemareno od strane Mene, već se sudbina svake osobe podudara s njegovom vlastitom voljom i ova odlučuje količinu pomoći i snage za njegovo spasenje. A budući su svjetlosna bića izvršitelji Moje volje njihovo vođenje i briga su isti kao i Moji. Posljedično tome, čovjek uvijek jedino može govoriti o Mojem radu i Mojoj pomoći, budući svjetlosna bića pripadaju Meni kao dio Mene Osobno, pa iako oni doživljavaju sreću što ih Ja prožimam sa snagom i svjetlom i baženstvo neprestane aktivnosti za Mene kao pojedinačna bića. Ova se aktivnost, međutim, sastoji čisto od izvršavanja onog što Moja Ljubav i mudrost smatraju da je dobro i blagotvorno za pojedinačne duše. Time cijeli svemir može biti pun duša u potrebi za pomoći, ni jedna duša se neće morati proći bez Božanske skrbi budući je kraljevstvo svjetla beskrajno i blaženstvo duša tamo se sastoji od prihvaćanja zadataka od strane Mene i nadmašivanja jedan drugog u njihovu ispunjavanju.

 Duša koja je postala Moja Vlastita kroz oblikovanje sebe u Ljubav je također u direktnom kontaktu sa Mnom, i Moja volja, Moja snaga i Moja mudrost prožimaju ovo Ljubavi puno biće tako da se ono neće opet razdvojiti od Mene za svu vječnost. Ono onda sa Ljubavlju sebe posvećuje dušama koje ne mogu dijeliti ovo blaženstvo zbog njihova nesavršenstva, i koje se svjetlosno biće osjeća nagnano osloboditi. Ono osjeća istu Ljubav za neiskupljene kao Ja Osobno, iz Čije je snage Ljubavi sve poteklo. Time ono će također paziti na Moje žive tvorevine, brinuti se o njima i usmjaravati njihovo stanje stvari, tako da svako ljudsko biće na Zemlji ima duhovnog čuvara koji, zauzvrat, budući je kompletno povezan sa Mnom, ne može željeti ili htjeti drugačije nego Ja Osobno. Ja stojim iznad svega okružen gomilom blaženih duhova, ali čak najmanje i najneznačajnije biće uživa Moju brigu, Moju zaštitu, i neće biti zaboravljeno od strane Mene, čak ako je to neshvatljivo ljudima budući su njihovo znanje i snaga ograničeni i oni pretpostavljaju da Ja također imam ista ograničenja, sve dok su oni sami nesavršeni i nemaju ideju o snazi (moći) i svjetlu Savršenog.

 AMEN

***

Bertha Dudde, br. 6184, 5 Veljače 1955

ZAZIVANJE SVJETLOSNIH BIĆA… BOŽJI IZVRŠITELJI…

Povjeravajte se uvijek jedino svijetu svjetla, što znači, u mislima se spajajte sa svim dobrim, sa Mnom spojenim duhovnim, pa ćete od strane toga onda biti i uzeti pod zaštitu, jer oni djeluju samo po i u Mojoj volji i smiju se približavati svim ljudima koji se trude živjeti u Mojoj volji, koji Mi dakle već pripadaju po svojoj volji i stoga pripadaju velikoj zajednici onih koji si međusobno služe u Ljubavi …. Vaša molba za pomoć neprestano treba biti usmjerena Meni …. ali ako znate da su stanovnici svjetlosnog svijeta samo izvršitelji Moje volje, od njih ne tražite ništa drugo nego ono što tražite od Mene Samoga …. da se zaokupim vama i dakle dam nalog Mojim slugama da vas prate  na Zemlji. 

Svjetlosna bića uvijek su spremna da vam pomognu, no ona to neće činiti ako Mene zaobilazite, ako u praznovjerju zazivate one za koje niti ne znate da li su Moje sluge i da li kroz njih koje zazivate djeluje Moja snaga i Moja volja. No, ako ste iskreno vezani za Mene, automatski ćete biti obuhvaćeni (ili ‘pod utjecajem’) od strane Mojih svjetlonoša, i samo im se trebate predati s povjerenjem, kako bi iskusili njihovu pomoć koju vam oni pružaju u Mojoj volji, uz Moju dozvolu, i pod Mojim nalogom. Jedino Ja uvijek trebam biti vaš cilj …. Onda će vas svjetlosna bića sve više ’tiskati’ k Meni, pomagat’ će vam da postignete svoj cilj, pošto i vaša sva Ljubav pripada Meni, a njihov posao se sastoji u privođenju duša k Meni …. o čemu svojom privrženošću svjedočite, kako bi vas tad ‘obuhvatili’ i vodili tako da sigurno postignete svoj cilj. 

Svijest, da ste se prepustili dobrim duhovnim silama, dat’ će vam mir i sigurnost, i nećete se trebati bojati slabosti, pošto vas prožimaju snagom koju primaju od Mene, dijele gdje god je nedostatak, jer su prepuna svjetla i snage i Ljubav ih nagoni na to da pomognu slabome. Ne uzdajte se u svoju vlatitu snagu, nego onima koji su jaki priznajte svoju slabost, i molite ih za njihovu pomoć, nakon što ste si putem molitve osigurali Moju Ljubav i Moju milost …. Vaše poglede i vaše misli usmjerite samo onom kraljevstvu u kojem Ja vladam, i iz tog područja će vam priteći što trebate, pošto sam Mojim anđelima naložio da služe vama koji ste Moji po vašoj volji da služite Meni i da ste aktivni za Mene i moje kraljevstvo …. I oni će vam služiti kad im se povjerite.

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 5675, 13 Svibanj1953

 ZAZIVANJE SVJETLOSNIH BIĆA…

 PRETHODNO POVEZIVANJE SA OCEM…

Uspostavite kontakt sa svim čestitim silama u duhovnom kraljevstvu tako što ćete uputiti zamolbu za njihovom zaštitom, za njihovom pomoći u duhovnoj baš kao i u zemaljskoj nevolji. Oni su vam privrženi u Ljubavi i uvijek vam žele pomoći, ipak oni su također obavezni poštovati zakone vječnog reda tako da vam oni ne mogu pomoći dok ih sami ne zazovete, budući vaša vlastita volja odlučuje utjecaj dobrih ili zlih sila… time se vi možete okrenuti duhovnom svijetu svjetla, međutim, čineći tako vi ne smijete zaboraviti… Mene Osobno… Ja želim biti Kralj u vašim srcima, Moja je volja da vi uspostavite vezu sa Mnom Osobno, da vi tražite Mene Osobno da vam pošaljem pomagače, da dam Moje blagoslove, da se ništa neće dogoditi bez Moje volje. Vaša povezanost sa Mnom je cilj vašeg zemaljskog života i ako Me vi isključite time što sebe isključivo izručite svjetlosnim bićima vi ćete teško doseći vaš cilj, jer onda ćete vi promašiti jednu stvar: dječje povjerenje spram Oca, koje će vam također dopustiti pronaći direktnu stazu do Oca… Ja pokušavam zadobiti vašu Ljubav, Ljubav djeteta za njegova Oca… A vama nedostaje ove Ljubavi ako Me vi ne zazivate u svakoj nedaći tijela i duše, jer ako Me ljubite vaše srce će vas nagnati ka Meni.

 To je zašto je izravna staza do Mene također dokaz vaše Ljubavi i vjere, i svi se Moji anđeli, Moji svjetlosni glasnici i pomagači, vesele ako Mi vi ponudite ovu Ljubav i onda će oni raditi na Moje poduke u vaše ime i unutar vas. I ako vi također mentalno sebe povjerite njihovoj skrbi upliv snage, koji će onda neprestano pritjecati u vas, neće nikada biti neučinkovit. Vi možete sa povjerenjem položiti vaše povjerenje u njih, ipak povezanost sa Mnom mora uvijek doći prva, jer Ja želim čuti vaš poziv prije nego podučim Moje sile da vam osiguraju pomoć. Oni svi samo udovoljavaju volji njihova Gospodara, koja je također njihova vlastita volja, a kako bi primili poduku njihova Gospodara da budu pomoćno aktivni On također želi biti zazivan od strane onih koji potražuju pomoć. Međutim, kada Ljubav djeteta zaziva Oca, Otac će mobilizirati sve nebeske sile kako bi dao Njegovu djetetu što ono potražuje… Jer Ljubav postiže sve, i Ja želim primiti ovu Ljubav od Mojeg djeteta.

 AMEN

Scroll to Top