Svjedočanstvo o prepoznavanju Duha u objavama Čiste Istine (Roberto)

Poslušajte Robertovo svjedočanstvo o tome kako je prepoznao Očev Duh Sveti kada se susreo sa objavama Čiste Istine.

Scroll to Top