Bez prestanka se molite…

“Bez PRESTANKA se molite!”  1 Solunjanima 5:19 

“Kaza im i prispodobu kako valja SVAGDA moliti i nikada ne sustati.”  Luka 18:1 

Ekipice moja draga i mila, moja radosti pre-velika u Kristu Isusu, tko u Njega ne vjeruje taj je u grijehu i time u duhovnoj smrti (Ivan 16:8, 9; 1 Ivanova 5:12, 13). Jutrić ja vama želim jedan fantastičan po Njegovu Imenu, tko POZNAJE Njegovo ime bit će uzvišen (Psalam 91:14), a kako ste mi vi ušli u dan, jeste li kao i Lorica “ustali još za mraka te u samoći molili”?! (Marko 1:35) 

No, nakon te prve molitve odoh ja najprije za Stol Gospodnji, što i vama STVARNO preporučujem svaki dan, naime, da ustanete ranije nego bi inače, krenete sa bar 15 minuta, i onda zađete u Riječ ili u Objavu, već kako koga srce vodi, te se onda u duši nahranite jer kako rekosmo jučer u onom p. s. dodatku, jako malo ljudi se odnosi prema svojoj duši kao prema svojem tijelu, tijelo naime hrane svaki dan bar 3 puta… vole si popapati neke poslastice, planiraju si kako će si i što spremiti za klopu da im nepce bude zadovoljeno, no duša im ostaje slaba i mršava i nemoćna i onda se čude zašto su loše volje, zašto ih stišće “duh očajni” (Izaija 61:3), pa kako i neće, to su samo vanjski znaci još goreg stanja duše! 

Bertha Dudde, br. 8293, 6 Listopad 1962

HRANJENJE DUŠE...

Hrana i piće za vašu dušu koji vam bivaju pružani, zasigurno neće ostati bez učinka; 

duša će vam ozdraviti ako je bolesna, ojačati će ako je slaba, i dozrijeti će i usavršiti se (= postići ostvarenost, potpunost, savršenstvo) još na Zemlji. Jer uistinu, Moja Riječ kruh je s neba, pravo vino koje će vas ojačati… Moja Riječ je Moje tijelo i Moja krv, koju vam Ja Sâm nudim, kao što sam je dao i Mojim učenicima kad sam s njima večerao… Jer ta večera je bila simbol onoga što sam Mojim učenicima dao za zadatak: Moju Riječ, koju su od Mene primili, proslijediti/predavati dalje svim dušama koje su gladne i žedne… Kao što sam Ja nijh zemaljski hranio, isto tako oni duhovnu hranu trebaju (pre)davati dalje…  

(Dakle, ispočetka i o tome razmišljajte često: čovjek ne živi SAMO od prirodnog kruha, tj. prirodne hrane, nego od SVAKE RIJEČI KOJA IZLAZI IZ BOŽJIH USTA, Matej 4:4, što znači da će duša koja zanemari jesti duhovnu hranu završiti kao anoreksičar čije su posljedice stanja očaja, depresije, bezvoljnosti, tuge i jada. Nadalje, ta Riječ ništa ne koristi ako se samo sluša, Jakovljeva 1:22-25, nego je treba živjeti, tj. treba pratiti Kristove upute za život i služenje, a jedna od tih uputa je da budete aktivni radnici u evangelizaciji svijeta, vašeg svijeta i svijeta uopće. To dalje znači da MORATE davati od vaših primanja za širenje Evanđelja ako već niste sami organizirali službu jer ako to ne činite, onda direktno ne izvršavate uputu “Idite…”, Matej 28:19 i Marko 16:15. Pratite me, vaša nezainteresiranost, vaša lijenost, jer oni koji ne rade bi trebali raditi da imaju novac da mogu dati novac za Evanđelje i na kraju, vaša škrtost, samo vas osobno pljačkaju za duhovna blaga, Matej 6:19-21, i jednog dana kada umrete, onda ćete završiti kao duhovni “siromaki”, kao duhovni bolesnici jer kako ste sijali tako ćete i žeti, 2 Korinćanima 9:6-12, ili još, ista mjera kojom mjerite druge, a ovo je mjera kojom mjerite druge: koliko ste zainteresirani da im donesete blagoslove Kristove Žrtve, istom mjerom ste u stvari sebe izmjerili, Luka 6:38, i to će reći izvan ste blagoslova. Isto tako vas molim da uočite razliku između pristupa Svetoj Večeri na svjetlu Čiste Istine i onog kako se inače tumač, jer morat ćete primijetiti da je razlika prisutna.) 

I oni su Me i razumjeli, iako im je krajnja spoznaja bila dana tek izlijevanjem Duha na njih… 

Isto tako ćete i vi ljudi Moja djela i Moje postupke kao i čin (Posljednje, tj. Svete) Večere shvatiti tek kad se i na vas bude mogao izliti Moj Duh, jer dok se to ne dogodi, obraćate pažnju samo na smisao slova, i ne shvaćate što sam tim riječima ustvari želio izraziti… Ali isto tako prije toga morate u sebi oživjeti (dosl: probuditi u život) duh, jer sve do tada ste u duhu još mrtvi, i nećete ni slijediti Moju volju, nećete slušati Moju Riječ tako da vam ona duši stvarno bude hrana i piće…

(Hoće reći da se pravo značenje Svete Večere razumije tek kada je čovjek novo-rođen, tj. kada je primio pravog Krista i s Njime Duha Božjega. Do tada se on drži praznog slova i vanjskog prikaza koji ne utječe na razvoj njegove duše.) 

Jer (ta) Riječ treba prodrijeti u vaše srce, tek tada sam Ja Sâm u vama, i tad uistinu jedete Moje tijelo i pijete Moju krv…

Iz Moje Riječi crpite snagu koja vam je nužna kako biste mogli sazrijeti još na Zemlji. A tako ćete spoznati i nužnost vašeg posla u vinogradu, a to je dostavljanje Moje Riječi ljudima, kako bi i oni sâmi uspostavili vezu sa Mnom i kako bi tada Moja Riječ i u njima mogla djelovati. 

(Dakle, bez snage koja je prisutna u Riječi, a u Njoj su Božanski Duh i Božanski Život, Ivan 6:63, duša je slaba i kilava i nema snage sazrijevati u Ljubavi, tj. nevoljna je činiti djela Ljubavi koja usavršavaju dušu i naravno takva duša je i dalje debelo u tami i samo se bavi sa sobom i onda niti ne vidi nužnost rada u vinogradu i posluživanja Riječi drugim ljudima, pratite dinamiku?!) 

Tjelesni život niti jednog čovjeka ne bi mogao opstati bez da tijelo redovno prima hranu, a isti princip važi i za dušu, koja doduše ne može iščeznuti, ali koja se nalazi u bijednom stanju, ako nije hranjena. 

I pored toga malo je ljudi koji obraćaju pažnju na potrebe duše, iako sam rekao: ‘Jedite Moje tijelo i pijte Moju krv…’ Ja Sâm sam utjelovljena Riječ i Ja vam se Sâm nudim, i od vas tražim da slušate Moju Riječ i da je slijedite (!!!), jer tek tad, kad niste samo slušatelji nego izvršitelji Moje Riječi, od Nje ćete imati blagoslova.

(He-he, što ovo nije drago ljudima čuti, ali već samo po tome možete vidjeti da je Istina, i na toj Istini, u kojoj su vlasti tame većina ljudi.)

Stalno vam ponavljam: “Uzmite i jedite, to je Moje tijelo, uzmite i pijte, to je Moja krv…” I uvijek iznova vam se obraćam i tražim jedino da Me poslušate, da dakle uzmete Večere koju sam Ja Sâm pripremio za Moje goste koji su se odazvali Mom pozivu… I ako ste voljni za to da vam se Ja obratim, onda svugdje i možete primiti Moju Riječ, jer baš ta vaša volja određuje kvalitetu duhovnih sadržaja koji se ulijevaju u vaše srce, pošto se tada svakom pojedincu Ja Sâm obraćam i on tada prihvaća samo ono što tad prima kao Moju Riječ… Shvatite da je sâmo čovjekovo htijenje ono što ga štiti od prihvaćanja krivih duhovnih sadržaja, pa čak i ako je diktirano od propovjednika koji su još neprobuđenog duha i koji propovijedaju samo formalno… Jer Ja Sâm ću blagosloviti slušatelja i podariti mu čistu spoznaju, žudi li on za pravom hranom za svoju dušu. A ako se Ja Sâm mogu obraćati ljudima, onda će oni uistinu jesti Moje tijelo i piti Moju krv, pošto oni tada čuju Riječ iz visine, putem jednog od Mene odabranog sluge (ovdje Bertha Dudde), koji omogućava da Ja Sâm kroz njega govorim, koji od Mene prima Najčišću Istinu i koju tada može provoditi dalje… Ja sve pozivam sudjelovati u Večeri, koju Ja Sâm za vas spremam pošto znam što trebaju vaše duše kako bi sazrjele, i pošto poznajem stupanj zrelosti svakog pojedinog čovjeka. I ako netko želi iz Mojih ruku primiti pravi nebeski kruh, vodu života, onda će je neograničeno i dobiti, i duša će mu i ostvariti cilj i postići savršenstvo/ostvarenje/potpunost….  AMEN 

No, molitve: 

Nakon molitvi u mraku sobe prije ustajanja, a molim molitve iz Djela 4:29, 30; Mateja 9:38 i 1 Korinćanima 14:1 ovih dana, onda ustanem i skuham si čaj pa onda sjednem pored Isusovih nogu… i idem čitati Riječ … molitva je sljedeća: 

Hvala ti Oče na Tvojoj Riječi, Tvoja je Riječ Istina (Ivan 17:17)! Učini me dostojnim Svoje Riječi! Prosvijetli me po Svojoj Riječi (Psalam 119:130), uvedi me u svu Istinu po Svojoj Riječi (Ivan 16:13) i poduči me o svemu po Svojoj Riječi (Ivan 14:26), navijesti mi stvari koje će doći po Tvojoj Riječi (Ivan 16:13) i podsjeti me na Svoje Riječi po Svojoj Riječi (Ivan 14:26) i govori mi o Sebi otvoreno (Ivan 16:25), da te mogu bolje upoznati i onda još više uzljubiti! Daj mi snagu po Svojoj Riječi, da mogu sazrjeti i postići savršenstvo na Zemlji (Matej 5:48), i da se mogu oduprijeti svim nasrtajima protivnika u Posljednjim Danima pred Kraj! 

Ti si rekao da je Tvoja Riječ život i ZDRAVLJE ZA SVE NAŠE TIJELO (Mudre Izreke 4:22) i to ako pazim na nju, ako mi je uho prignuto Tvojim razlozima tamo, ako je ne ispuštam nikad iz očiju i ako je pohranim sred srca svojega (Mudre Izreke 4:20-21), što ja sada i činim i uzimam Tvoju Riječ kao lijek moju dušu i tijelo i hvala ti Oče što me kroz Svoju Riječ iscjeljuješ i čuvaš u zdravlju (Psalam 107:20)! 

Onda idem čitati i meditirati… i već kako Duh vodi… i onda dođem kod vas… pomolim se za vođenje u onome što pišem… tj. prepustim Mu svoju “ručicu”… 

Kad dođe vrijeme doručka, onda pognem glavu i kažem:

“Hvala ti Isuse na ovoj hrani i za to što imam svaki dan što za jesti… posveti mi molim te i blagoslovi ovu hranu, da me osnaži i okrijepi. Čuvaj me molim te u umjerenosti i također od svake pohlepe i pretjerivanja i sjeti se molim te svih onih koji nemaju svoj dnevni obrok, i daj ga njima kao što ga daješ meni, a pogotovo onima među nama koji su u oskudici i teško žive (tu ih nabrajam po imenu)… Blagoslovi sve one koji me podupiru na Putu (3 Ivanova 7, 8), blagoslovi njih i njihove kuće (onda ih nabrojim) i blagoslovi onda i one koji me trenutno ne vole, koji me proklinju i žele mi učiniti zlo, blagoslovi i njih silnim Svojim blagoslovom kao i njihove obitelji! (Luka 6:27, 28)

– ja vam moram reći da prava milost siđe na mene tek nakon ove zadnje molitve… i neki sam dan morao otići sa stolice u šetnju jer nisam više mogao sjediti na mjestu i onda sam 25 minuta šetao i na glas blagoslivljao ime Isusovo od radosti (Psalam 34:1). 

Nakon toga odem u Školu Vjere i Iscjeljenja kod Kenneth E. Hagina gdje provedem nekih sat i pol vremena… to je za vlastitu izgradnju jer mi se moramo stalno izgrađivati u našem duhovnom životu… ako ćemo očekivati rezultate. 

Dakle, nakon Škole Vjere i Iscjeljenja onda odem u “sobicu” i molim molitvu u Duhu i Istini (Matej 6:6; 4:24 i Objava 6050)… što je uglavnom molitva osluškivanja… kao i Ljubavni zagrljaj s Kristom… to traje najmanje sat vremena… 

Nakon toga odem raditi na širenju Riječi u svijetu… što uključuje i prevođenje Objava… prije čega ide sljedeća molitva: 

Oče, hvala ti na ovoj prilici da radim za Tebe i za pomoć dušama na Zemlji i u onostranom. Iskoristi me još više nego što to činiš sada, ja ti predajem cijelog sebe, sve moje je TVOJE! 
A sad mi daj jasnoću u razumijevanju i prave riječi da ovu Objavu prevedem onako kako bi je Ti htio vidjeti na hrvatskom… i jednom kada je prevedena, neka dođe do svake potrebite duše i neka je dotakne i promijeni prema Tvom naumu! 

A sad pozivam sve duše koje su izgubljene u onostranom, sve one koji su u mraku i pate, sve one koji si ne mogu naći puta, dođite u grad na gori, dođite i sjedite za Stol Gospodnji i najedite se kruha života i napijte žive vode… zašto da propadnete, dođite ka Kristu i spasite se! Onda poimence zovem umrle duše… 

Onda ista molitva za one koji su još živi, za sve crkve, sve tri glavne, za zajednice ponaosob koje znam, za Ekipicu i obitelji tamo i za neke pojedince, no i za vladu i za ljude koji odlučuju (1 Timoteju 2:1-3) – posebice za moju majčicu …! 

Onda idem prevoditi… i mogu vam reći… ja vam u Objavama vidim strukture za koje sasvim izvjesno znam da ih ostale “oči” ne vide… 

Onda opet “papica” oko 14:00h… dakle ovo je negdje 8 sati rada… pa onda šetnjica koja je u blagoslivljanju i slavljenju Isusa… i ljudi oko mene… i onda opet ista molitva u sobici… Matej 6:6… Ovih dana tražim konkretne stvari za napredak u službi i u Ljubavi u Ekipici… evo smo se baš neki dan pomolili T. i F. i ja da se još više ljubimo… i mogu vam reći da se JOŠ VIŠE LJUBIMO… baš smo primijetili kako je Sotona u ofenzivi (1 Petrova 5:8), osjeća naime da stiže Kraj i njegovo zavezivanje pa onda pokušava “ćopiti” još koliko može duša i onda smo i mi u Ljubavnoj ofenzivi… što će reći… donijeli smo odluke u najužem krugu Ekipice da ćemo se onako bezobrazno Agape Ljubiti… i što on bude više htio podvaliti spački… to ćemo se mi još više Ljubiti = Rimljanima 13:8 + 1 Korinćanima 13:4-8… jer Ljubav je oružje protiv kojeg on ne može!!! … preporučujem ovdje onima koji žele više i bolje da odu na Stranicu Akademije i pogledaju Objavu 3187!!! 

Onda popodne i predvečer imam ljude koje posjećujem… pa onda tamo imam propovijed… i također molitvu… prije ulaska u stan… za snagu Duha, za silu Riječi, za vođenje u situaciji jer su to obično problematične situacije… Onda smo prekjučer imali i sporazumnu molitvu kod tete B. jer je bila baka J…. koja dolazi na Seminar (84 godine) i baš je dobra u vjeri… pa smo se molili nešto za njezinu obitelj prema Mateju 18:18-20… i na kraju sam molio za njezino koljeno i zglob koji su ozlijeđeni… prema Marku 16:17, 18…  Nakon toga sam hodao po cesti i opet zahvaljivao Isusu i blagoslivljao ga na sav glas… isto tako… kad sam u busu ili tramvaju… onda imam MP3 sa nekom propovijedi i također aktivno slušam i molim… 

Navečer onda još jedno sat vremena Škola Vjere i Iscjeljenja… i onda molitva prije spavanja … Kad se budim u toku noći… onda isto tako, u vezi onog što mi padne na pamet… počnem ili zahvaljivati ili pak moliti… 

I na kraju … prije nego pošaljem ovaj mail… također se pomolim nad njime… da bude na blagoslov onima koji će čitati… to ste VI! 

Eto, toliko od mene za danas uz molitvu da ćete razumjeti koja je snaga molitve, uz molitvu da će vam sljedeća jučer prevedena Objava za Knjižicu “Snaga Molitve” koja je u pripremi, dati smjernice za daljnji život u zajedništvu s Isusom Kristom (1 Korinćanima 1:9 i Ivan 15:7, 16)! 

Bertha Dudde, br. 8607, 5 Rujan 1963

SNAGA MOLITVE...

Vi trebate iskušati snagu molitve daleko češće kako bi rastuće više prepoznali Ljubav vašeg Oca, jer Ja ću vam uvijek dati što Me tražite u čvrstoj vjeri, i kada otkrijete da vas čujem i da vam Moja Ljubav daje sukladno vašoj vjeri, vi ćete se osjećati uvijek više blisko povezani sa Mnom. Vi bi uvijek trebali znati da je molitva most da bi Me dosegli, jer u molitvi vi uspostavljate vezu sa Mnom i Moja snaga Ljubavi može ostvariti učinak u vama. Time što se molite Meni vi Me priznajete kao vašeg Boga i Stvoritelja Koji može uslišiti vaše molitve budući On ima moć to učiniti i, kao Otac, također želi uslišiti vašu molitvu budući vas ljubi. Međutim, to mora biti molitva u duhu i Istini, jer vaše usne također mogu izgovarati riječi u obliku molitve koje ne mogu doseći Moje uho budući se one ne uzdižu ka Meni iz dubine vašeg srca. Toliko puno misli vas pokreće svaki dan, vi imate toliko puno želja, neke veće neke manje, i vi bi ih jedino uvijek trebali predstaviti Meni, i doista, Ja bi se pobrinuo čak o najmanjoj stvari ako Me zamolite za nju, onda bi postali rastuće više svjesni Mojeg prisustva i vaš život na Zemlji bi bio puno lakši. Opet i iznova Ja želim biti u vašim mislima, u svemu što činite vi bi trebali imati nešto sa Mnom i bili bi u neprestanom kontaktu sa Mnom kroz molitvu… Nikad ne prestanite moliti… Ovo se ne odnosi na neprestane formalne molitve koje će jedino uvijek biti izgovarane od strane vaših usta ali nikad ne proizlaze iz vašeg srca… Ipak vi bi trebali tražiti Moj savjet u svemu što mislite i činite, onda ćete voditi način života sukladno Mojoj volji, uvijek biti vođeni od strane Mene i motivirani na svaku akciju, koja će onda također biti ispravna. Kao Otac Ja želim vaše apsolutno povjerenje u Moju Ljubav i moć… Moja Ljubav neće sebe nikada zanijekati, ipak vi ju morate sami žudjeti, čemu istinska molitva u poniznosti svjedoči. I čak ako vi započnete svako poduzimanje sa samo mišlju o Meni, ili zahtjevom kojeg prikažete Meni, Ja vam uvijek želim dokazati Moje prisustvo time što ću biti uključen u sve, jer ova srdačna veza rezultira u jednom obilju snage i također je uspješno prokušavanje volje, budući ste neprestano nagonjeni spram Mene, time vi tražite sjedinjenje sa Mnom kojeg ste jednom prekinuli. Vi možete postići puno sa vašom molitvom, za vas same baš kao i za one namjesto kojih posredujete. Vaša je molitva izvor snage za vas same i za vaša bližnja ljudska bića koji nikada neće presušiti, jer vi trebate moliti ‘neprestano’… Otud, za vas nema ograničenja, i pošto vam svaki kontakt sa Mnom osigurava upliv snage, vi se ne trebate bojati obustave snage… jer vi ćete Mi se pridružiti sve više blisko sve dok više ne možete zamisliti život bez Mene. Ja želim biti vaš početak i vaš kraj, ni jedan dan ne treba proći kada Mi nećete prići u molitvi i zamoliti Me za blagoslov… I doista, vaš zemaljski napredak će vas voditi do cilja, do kompletnog sjedinjenja sa Mnom. Iskoristite snagu molitve, zakoračite na most do Mene onoliko često koliko je to moguće za vas, nikad Me ne izuzimajte iz vaših misli, predstavite Mi sve vaše zahtjeve, bez obzira koliko mali bili, jer Ja vam želim dokazati da poznajem sve vaše misli, probleme i želje tako što uvijek interveniram i izvodim vas iz sve nedaće, time što Sam vaš neprestani pratilac, jer čak najmanja misao će Me privući ka vama i Moja Ljubav će teći ka vama, što će vam uvijek pomoći da napredujete. I svatko tko je u neprestanom kontaktu sa Mnom neće isto tako biti zaplašen onime što se događa u svijetu, on ostaje u Mojoj sferi, jer premda i dalje živi sred svijeta, njegova duša je sebe kompletno razdvojila od svijeta, budući ona uvijek traži Mene, budući Moje prisustvo njoj više znači nego sva vlasništva u svijetu. AMEN 

U Ljubavi Isusa Krista… 
Jedinog… Predivnog… i Najvećeg! 

Lorens 

Scroll to Top