DOGMA: MARIJINO UZNEŠENJE NA NEBO

Bertha Dudde, br. 4980, 5 Listopada 1950 

DOGMA: MARIJINO UZNESENJE NA NEBO…

Vaš duhovni razvoj zavisi o vašem stavu prema Istini. Svatko tko traži Istinu će ju pronaći i sigurno napredovati, svatko tko ju odbaci ili je spram nje ravnodušan ne može postići duhovni napredak, pošto on isto tako ne živi sa Ljubavlju, koja je blisko povezana sa Istinom. Ljudska reakcija na Istinu se podudara sa njihovom reakcijom na Mene, Koji Osobno jesam vječna Istina baš kao i Ljubav. I tako ćete razumjeti kako ću Ja uvijek nastojati ljudima prenijeti Istinu, pošto pogreška (zabluda) razumljivo mora odvlačiti od Mene. Svaka neispravnost treba biti ispravljena a obmanjujuća učenja raskrinkana budući ona truju ljudske misli i izručuju dušu u ruke onoga koji je predstavnik laži (Ivan 8:44). Zbog toga ne može biti dopušteno da je ljudima ponuđena pogreška u obliku religijske dogme KOJU ONI MORAJU prihvatiti. Svaka doktrina koja zahtjeva prisilno prihvaćanje nailazi na Moje neodobravanje, čak ako se i podudara sa Istinom, jer vjera u takvu doktrinu ne rezultira u nikakvoj dobrobiti za dušu. Daleko je gore, međutim, ako je ljudima prisilno nametnuto obmanjujuće učenje koje nije od koristi za razvoj duše. Ni jedna mjera koja ograničava ljudsku slobodnu volju neće nikad naići na Moje odobravanje… A svaka dogma je kršenje slobodne volje … (u svezi štetnosti bilo koje dogme vidi Knjižicu br. 18) U svakom slučaju, nevažno je za buduće naraštaje kako je Isusova majka napustila Zemlju jer, sve dok ljudi nisu dovoljno duhovno napredni da bi razumjeli proces produhovljavanja duše, prikaz uznesenja na nebo će jedino opet rezultirati u smutnji (tami). Potpuni nedostatak razumijevanja će rezultirati u sumnji i nevjerovanju.

Uznesenje Krista na nebo je, međutim, drugačija stvar. On je, naposlijetku, bio Božanski Iskupitelj, Kojem se svaka sila mora pokoriti i Koji je ostvario čin Spasenja za sva ljudska bića. Iz tog razloga, sva bi ljudska bića također trebala primiti znanje o Njemu, i Njegov zemaljski život od početka do kraja bi prema tome trebao biti poznat i shvatljiv ljudima. Njegovo uznesenje na nebo je bilo završenje Božanske aktivnosti na Zemlji, njegovo uznesenje je bila kulminacija, ono je bilo ispunjenje mnogih proročanstava i dovršenje Isusovog života na ovoj Zemlji. Ali čak se ni vjerovanje u ovo ne bi trebalo zahtjevati od ljudi, već bi ljudi trebali ostati potpuno slobodni u to uzvjerovati, pošto jedino život Ljubavi i vrlo duboka žudnja za Istinom rezultiraju u živoj vjeri… Posljedično, nije niti korisno niti povoljno ljudima priskrbiti novi kamen smutnje (govori o Marijinom uznesenju), kojeg ljudski razum ne može dokazati i koji zahtjeva viši stupanj razvoja kako bi bio shvaćen i uzvjerovan. Ovaj se, međutim, više ne pronalazi među ljudima i prema tome to samo povećava zbrku dok bi, u stvari, ljudi trebali primati znanje.   AMEN

Scroll to Top