O KANONIZACIJI I ZAZIVANJU SVETACA TE NJIHOVOM POSREDOVANJU

Bertha Dudde, br. 0783, 21 Veljače 1939 

KANONIZACIJA…

Pošto si tako sigurno zaštićena nećeš biti u opasnosti ogriješiti se protiv Božanske volje, budući bezbrojna duhovna bića ulažu napor osigurati uspjeh ovog rada i tvoju duhovnu dobrobit i time također jamče njihovo štićenje, tako da možeš primiti što ti je duhovno ponuđeno, nespriječeno i bez oklijevanja. Mnoga će pitanja još biti odgovorena za čovječanstvo kroz tebe, mnogi će problemi biti riješeni i mnoge dvojbe otklonjene, i prema tome će tvoja posvećenost i marljiv rad biti neprestano potraživani. Što više voljno i radosno obavljaš ovaj rad, to će lakše biti za pomagače u onostranom učiniti sebe razumljivima, i time je danas za tebe naumljena poruka koja se odnosi na izuzetno sporan predmet:

Kanonizacija pobuđuje ozlojađenost mnogih osoba, pošto je ona, sa njihovog gledišta, jedno uplitanje u Božanski zakon i Božansku proSUDbu. Ali oni koji se osjećaju ovlašteni i određeni ustanoviti zajednicu Svetaca su u stvari pretpostavili (izmislili) da posjeduju mjerodavnost prosudbe koja nedvojbeno daleko prevazilazi ljudske sposobnosti. Budući oni neće nikada biti dovoljno upućeni… da bi sprovodili takvu kanonizaciju kompletno zakonito. Što ljudi doista znaju o ununtarnjem životu druge osobe?… Jedino Bog može vidjeti u čovjekovo srce, samo On jedini je sposoban izmjeriti stupanj Ljubavi zemaljskog djeteta… Jedino On može podjeljivati u skladu sa zaslugom i zna prosuditi najunutarniju prirodu, zrelost duše…

Otud su ljudi ustanovili jednu nezakonitu duhovnu zajednicu koja je kao takva postala centar štovanja i obožavanja i molitvi, što u svoj Istini nije moglo biti naumljeno od strane Nebeskog Oca, budući će to više vjerojatno rezultirati u razdvojenosti zemaljskog djeteta od Oca nego u srdačnom odnosu sa Njime. Ljudsko biće više ne pristupa u molitvi Nebeskom Ocu Osobno nego pokušava postići njegov cilj kroz posredništvo, a ovo će uvijek spriječiti ispravan odnos sa Ocem. Duhovna bića koja se brinu o vama su zasigurno uvijek odabrana od strane Boga za ovu službu, ona također stoje pored vas (tj. podupiru vas) sa svom njihovom duhovnom snagom, oni vas čuvaju i štite i neprestano su uključeni u vaš duhovni napredak; međutim, to zavisi o Božjoj volji tko je odabran da vas štiti, budući vi ljudi ne bi imali ispravno znanje da možete odlučiti kome se okrenuti kako bi sazrijeli duhovno i polučili najveću korist za spasenje vaše duše. Kada se ljudi na Zemlji usude predvidjeti proSUDbu Vječnog Božanstva, kada se oni osjećaju ovlašteni kanonizirati (proglasiti svetim) ili osuditi (prokleti), to je slično jednom predviđanju Božanskog Suda… to je navodno nepobitno svjedočanstvo jednog čestitog načina života koji je ugodan Bogu, dokaz za što, međutim, ne može nikada biti proizveden od strane osobe…

Sve dok on živi na Zemlji ljudsko biće će griješiti, i prema tome njegova proSUDba isto tako neće biti neosporna. Svatko tko sebe izvanjski prikazuje da živi na Bogu-ugodan način je vrlo često i dalje daleko udaljen od toga unutar sebe samoga, i podjednako, osoba koja prođe nezamjećeno u zemaljskom životu će vrlo često biti prosvjetljena, sa čistim unutarnjim životom i srcem koje je postalo Ljubav na Zemlji. I zato ljudi ne bi trebali pogrešno prisvojiti pravo na koje oni nisu ovlašteni, budući ova kanonizacija nije blagotvorna za čovječanstvo, radije ona zavodi one koji traže Istinu.      AMEN

***

Bertha Dudde, br. 4328, 10 Lipanj 1948 

ZAJEDNICA ‘SVETACA’… POSREDOVANJE JE BESMISLENO…

Vi ljudska bića potrebujete znatnu potporu iz duhovnog svijeta ako želite preživjeti posljednju borbu na Zemlji, i ova pomoć vam stoji na potpunom raspolaganju na svaki način samo ako za nju zatražite. Iz ovog razloga vam treba biti objašnjeno kakva vrsta pomoći će vam biti pružena i kako ju možete zatražiti. Tamo postoji, kako ju vi ljudska bića nazivate, zajednica Svetaca, koji vam pomažu; ali nužno vam je objasniti izraz ‘Sveci’ ako ćete biti istinito podučeni i oslobođeni od pogrešnih ideja. Svjetlosna bića su najvjerniji vodiči i pomagači ljudi koji su uvijek spremni čim su oni zazvani. Ali njihovo dodjeljivanje ljudima je odlučeno od strane Boga u Njegovoj mudrosti, baš kao što On, podudarno njihovom stupnju savršenstva, također prožima duhovna bića sa svjetlom i snagom. Ljudi, međutim, nisu u stanju procijeniti stupanj zrelosti druge osobe i prema tome nemaju niti pravo niti sposobnost uzdići ga do pozicije sveca, budući jedino Bog poznaje kvalitetu njegove duše u trenutku kada on, nakon što je bio oslobođen kroz fizičku smrt, ulazi u duhovno kraljevstvo. Jedino Bog poznaje odnos kojeg je osoba imala sa Njime na Zemlji i do kojeg je opsega on djelovao s Ljubavlju.

 Aktivnost s Ljubavlju je odlučujući činbenik i mogla mu je dati svjetla i snage u izobilju još dok je na Zemlji, omogućujući mu da čini izvanredne stvari na Zemlji ako je on to želio. Ali u onostranom Bog zadržava pravo da vodi zrele duše do sfere aktivnosti koja je podudarna njihovom stupnju zrelosti. On im dodjeljuje aktivnost u duhovnom kraljevstvu, baš kao što On određuje koja vrsta pomoći bi trebala biti pružena ljudima na Zemlji. Svjetlosna bića imaju preobilnu snagu, oni mogu postići sve budući rade sa Bogom i u skladu sa Njegovom voljom pošto su neprestano prožimani Njegovom snagom. Ali svjetlosno biće se također kreće u cjelosti unutar Božje volje, to jest ono ne može željeti ništa osim Božje volje budući je ono već uspostavilo sjedinjenje sa Bogom i prema tome je totalno apsorbirano u Njegovu volju. Međutim, budući posjeduje veliku mudrost ono također prepoznaje nesvrsishodnost (neprikladnost) zamolbi mnogih ljudi i prema tome također moraju odbiti kada bi ispunjenje bilo štetno za dušu.

 Pomagati ljudima je za svjetlosna bića stanje sreće, iz ovog razloga Bog dozvoljava ljudima zatražiti od njih pomoć*. Ali nije ispravno zazivati određene Svece, budući njihova aktivnost i zadatak mogu biti sasvim drugačiji i ljudi, u njihovoj neupućenosti, mogu tražiti pomoć od bića koje je i dalje jako daleko od savršenog te mu onda, zbog njihove zamolbe, postaju podložni i time spadnu pod nepovoljan utjecaj. Jer oni koji su zazvani se hoće pojaviti, oni smjesta traže približiti se zazivaču i pokušavaju mu nametnuti njihove misli, koje možebiti neće biti podudarne Istini…Pored toga, kanonizacija koju sprovode ljudi je poglavito zavisna o načinu života u skladu sa crkvenom zajednicom, tj. gdje je religioznost preduvjet, premda nju Bog nikada nije zahtjevao na njoj se inzistira od strane te crkve, i u skladu sa potonjom se odvija kanonizacija, što nikada ne može biti volja Božja. Posljedično tome, nije nužno da je svatko od kanoniziranih svjetlosno biće*, dok postoje mnoga svjetlosna bića u duhovnom kraljevstvu čiji način života se u stvari podudara sa Božjom voljom ali nije odgovarao pravilima jedne crkvene zajednice. Sva svjetlosna bića posjeduju Božju snagu koju ona žele koristiti, time su ljudi bili povjereni njihovoj skrbi kojima oni trebaju i mogu pomoći doseći savršenstvo, pod uvjetom da ljudsko biće nije tome protivno. Upućivanje zamolbe svjetlosnim bićima neće nikada biti uzaludno**, dok zazivanje određenih svetaca može biti dobro ali također može biti štetno premda je od njih očekivana pomoć. Međutim, ideja da se od svjetlosnih bića dobije posredovanje je obmanjujuća…

Molitva je jedna zamolba Bogu. Ona uspostavlja odnos između ljudskog bića i Boga, što je zatraženo od strane Boga Osobno budući zamolba prikazuje da je čovjekova volja usmjerena spram Njega. Time prema ljudskom mišljenju, svjetlosna bića, koja su već u najbližem sjedinjenju sa Njime, će navodno uspostaviti ovaj odnos sa Bogom. Ovo bi osobu oslobodilo toga da on sam uspostavlja odnos što je, međutim, svrha i cilj njegova zemaljskog života, budući jedino kontakt sa Bogom osigurava upliv snage bez koje je duša nesposobna sazrijeti u potpunosti. Ali svjetlosno biće ne može prenijeti snagu osobi, budući čak u duhovnom kraljevstvu postoje zakoni koje se mora poštovati od strane tamnošnjih stanovnika u znanju da su oni bili dani od strane Božje Ljubavi i mudrosti. Bića su voljna pomoći u svakom trenutku i u skladu sa Božjom voljom, posljedično ljudsko biće najprije mora udovoljiti Božjoj volji kako bi od strane Njega bio uzet u obzir direktno ili kroz svjetlosna bića, koja doista neće nikad ostaviti nikoga bez pomoći ako Božja volja to odobri. Otud zamolba za pomoć upućena svjetlosnim bićima neće nikada biti uzaludna, ali jedna zamolba za posredovanjem je beskorisna. Budući bi samo dijete trebalo s povjerenjem pristupiti Ocu tako da Očeva Ljubav može Sebe dati djetetu, i budući ovaj intiman odnos neće nikada biti uspostavljen ako ljudsko biće vjeruje da on može također postići cilj kroz posredovanje. Bog je Bog Ljubavi. On ne žele da Mu ljudi dolaze uplašeni, On želi biti Otac Njegovoj djeci a ne strogi sudac i vladar. Ljudi pokušavaju ugoditi potonjem (strogom sucu i vladaru) kroz posredovanje ali ranijem (Ocu) pristupaju s povjerenjem, i Bog traži ovo povjerenje od Njegovih živih tvorevina, budući Njegova bezgranična Ljubav pripada njima i On će također uslišiti svaku njihovu molitvu.  AMEN

***

Bertha Dudde, br. 8470, 17 Travanj 1963

RAZJAŠNJENJE U SVEZI POSREDOVANJA…

Stvarna svrha vašeg zemaljskog postojanja vam je već toliko često puta bila predočena… i da je to jedino stvar vašeg odnosa sa Mnom, kojeg ste vi jednom dobrovoljno raskinuli pošto Me niste htjeli priznati… Jer vi Me niste mogli vidjeti, i prema tome ste kao vašeg gospodara i stvoritelja prihvatili onog kojeg ste mogli vidjeti: Mojeg prvo-stvorenog svjetlosnog duha, Lucifera (Knjižice br. 15 & 39)… Tijekom vašeg sadašnjeg postojanja vi jedino trebate težiti ka jednom cilju: da obnovite odnos sa Mnom i pri tome Me iznova priznate kao vašeg Boga i Stvoritelja, iz Čije Ljubavi ste jednom proizašli… Ni jedno drugo biće ne može uspostaviti ovaj odnos u ime vas, to jedino može biti učinjeno od strane vas i zahtjeva vašu volju, koja jeste i ostati će slobodna, pa čak ako vi za sada odlažete vašu odluku. Vi nju ne možete izbjeći donijeti ako ćete jednog dana postići cilj postajanja blaženima, kao što ste bili u početku… I ovo konačno sjedinjenje može jedino biti ostvareno kroz Ljubav, time vi morate biti voljni živjeti s Ljubavlju, unatoč tome, vi to nećete nikada biti prisiljeni napraviti…

Ali zbog izvornog grijeha vaša je volja i dalje vrlo slaba i prema tome treba snaženje… I ovo snaženje volje je veliki blagoslov kojeg je ljudsko biće Isus ostvario za vas kroz Njegov čin Spasenja (Knjižice br. 38 & 54)… Posljedično tome, ako ste u stanju sebe izručiti Njemu i tražiti Ga da osnaži vašu volju, vi ćete sasvim sigurno ostvariti vašu svrhu… Međutim, na vašu se volju ne može nikada presudno utjecati (u smislu: da na nju netko utječe i prisiljava je donijeti izvjesnu odluku) od strane kraljevstva svjetla, jedino su vaša bližnja ljudska bića sposobna u vaše ime pružiti dobrodušno posredovanje (zagovaranje, zauzimanje), ako ste vi sami preslabi da bi hodali stazom do Križa… Onda Ljubav bližnjeg ljudskog bića može moliti u vaše ime, i Ja ću uistinu uslišiti takvu molitvu dajući snagu osobi za koju je ona bila zatražena kroz Ljubav. Jer Ljubav je snaga, i ako je vi svjesno podarite duhovno ispaćenom (u smislu, ‘onome koji je u nevolji, zbunjen, uznemiren, tjeskoban, itd.’) ljudskom biću ona će ga afektirati kao snaga, osim ako se on onda ne zaputi sam ka Križu ili sam djeluje sa Ljubavlju i postane prosvjetljen… Ljubavi-puno posredovanje za ljude je u sva vremena jedna pomoć da se spase zalutale (grešne, zabludjele) duše, koja ne bi trebala biti potcijenjena…

Ali potpuno je obmanuta ideja tražiti svjetlosna bića za posredovanje(znači Mariju i ‘svece’)… Uzmite u obzir da su ova bića sasvim prožeta s Ljubavlju koja je, u stvari, naumljena za sva bijedna bića… Uzmite u obzir da ni jedno biće ne bi bilo izuzeto iz njihove voljnosti da pomognu i da ne bi moglo postojati ni jedno neiskupljeno biće ako svjetlosna bića ne bi bila ograničena od strane Božanskih zakona koja oni ne mogu narušiti. Ova bića, međutim, znaju za čovjekov krajnji cilj na Zemlji… oni znaju, da se priznavanje njihova Boga i Stvoritelja može jedino dogoditi u slobodnoj volji, i da ovo priznavanje jest uspješno prođen test volje, što je svrha čovjekovog života na Zemlji… Oni znaju da veza sa Mnom mora biti nanovo uspostavljena, čemu svako biće mora stremiti te ostvariti samo za sebe u svoj slobodi i bez ikakve prisile… Pa ipak Ljubav svjetlosnih bića je toliko vrloduboka da bi doista bila dostatna da trenutno preobrazi svako biće, baš poradi toga jer je snaga koja nikada ne podbacuje ostvariti njezin željeni učinak… Time ova Ljubav mora biti ograničena od strane Mene, tj. čak svjetlosna bića moraju biti podređena zakonima koje oni, međutim, poštuju budući su se kompletno stopili sa Mojom voljom, i prema tome također znaju što pomaže ljudskom biću da ostvari krajnji cilj, sjedinjenje sa Mnom (Ivan 17:21-23, 26)… Međutim, svjetlosna bića mogu koristiti mentalni utjecaj i motivirati druge ljude da posreduju, i ovo sasvim izvjesno neće podbaciti ostvariti učinak.

Ja želim da se ljudi zapute direktnom stazom do Mene a ne da pokušavaju zaobilaznim putem doći do cilja koji je nedostižan tim putem… i vi bi to razumjeli ako bi znali u svezi visoko razvijenog stupnja Ljubavi svih svjetlosnih bića… Ako pristupate ovim bićima za posredovanje… što će Me oni zatražiti u vaše ime?… Da bi Ja trebao djelovati u suprotnosti sa Mojim zakonom reda i osloboditi ljude uvjeta koji omogućuju povratak k Meni, promjenu njihove prirode? Svatko tko iskreno zamoljeva svjetlosna bića za pomoć će od strane njih također biti uveden u ispravan način razmišljanja, i onda će on učiniti štogod se podudara sa Mojom voljom, budući su svjetlosna bića nadahnuta od strane iste volje kao Moja i prema tome ništa drugo nego pokušavaju na vas utjecati sukladno. Ali onda ćete vi također postići vaš cilj na Zemlji sa izvjesnošću, jer oni jedino nastoje voditi vas do Mene, podsjetiti vas na Isusov čin Spasenja… Oni će vam ukazati stazu kojom bi trebali hodati, ali oni je ne mogu hodati namjesto vas…

I sada uzmite u obzir da molitva Meni već predstavlja vezu sa Mnom, koja je svrha i cilj zemaljskog života… da vi… ako se molite svjetlosnim bićima za posredovanje… time mimoilazite direktan odnos sa Mnom… I koju posljedicu vi očekujete od ‘posredovanja’ kojeg bi ova bića trebala zatražiti od Mene? Opet i iznova vam govorim da vi zasigurno možete zatražiti svjetlosna bića za pomoć ako ste Mi vi već dokazali vašu volju… i oni će vam pomoći, budući su oni jedino rukovoditelji Moje volje i u tome doživljavaju njihovo blaženstvo… Ali oni nikada neće biti sposobni uspostaviti vašu vezu sa Mnom u vaše ime (namjesto vas) kroz posredovanje, budući su oni uvijek povezani sa Mnom i željeti će da vi također uspostavite ovu vezu sa Mnom dobrovoljno, pošto je to vaša istinska svrha zemaljskog života…

Sve dok vi i dalje preklinjete svjetlosna bića za ‘posredovanje’ vaše misli još nisu vođene od strane ovih svjetlosnih bića, nego Moj protivnik (Sotona) pokušava utjecati na vas tako da ćete vi jedino produžiti vašu stazu do Mene, budući on želi spriječiti vaš konačni povratak k Meni…Posredovanje može jedino biti izvršeno od strane ljudi jedni za druge ili za i dalje nezrele duše u kraljevstvu onostranog (Knjižica br. 29). Onda stupanj Ljubavi potražujuće osobe afektira onu osobu za koju se se moli kao snaga, i budući ću onda Ja, poradi nesebične Ljubavi, dati snagu onima koji ju potrebuju i kojih se drugi sjećaju sa Ljubavlju… Ali ideja o ‘posredovanju’ ne važi za kraljevstvo svjetla. Misli ljudi koji se oslanjaju na posredovanje su obmanute i jedino produžavaju njihov povratak k Meni, što je jedini naum Mojeg protivnika kroz ovo obmanuto učenje.             AMEN

***

Bertha Dudde, br. 6815, 26 Travanj 1957

DUHOVNA BIĆA POMAŽU TEK NAKON ZAZIVANJA BOGA…

U svakoj životnoj situaciji uz vas stoje snage spremne pomoći, koje samo čekaju da njima pristupite za pomoć. A, ove snage su vam od Mene pridružene za vaš zemaljski put, njima ste predani na brigu, i sada na vama leži da li ćete vi njih iskoristiti, da li će se vaša volja povezati sa ovim snagama, odnosno, da li ćete ih vi svjesno pozvati, da vam pruže pomoć gdje ste vi preslabi. Ovo vrijedi kako za duhovna područja, tako i za zemaljska, jer ćete vi stalno trebati pomoć, budući se morate hrvati i boriti sve do kraja vašeg života na ovoj Zemlji. Ali, uvijek mora biti zadovoljen jedan uvjet: vi ste Me morali već pronaći, vi ste morali prepoznati da vrijedi jedino Moja volja, i stoga se vi prethodno morate prikloniti ovoj Mojoj volji, vi Mene Samoga morate naučiti prepoznati i priznati kao vašeg Oca od vječnosti, i kao djeca sebe prepustiti Ocu, da On sada za vas skrbi tjelesno i duhovno… I sada se vi također uvijek smijete obratiti svim svjetlosnim bićima, koja uvijek vrše jedino Moju volju, vi se stoga možete u svakom trenutku povjeriti njihovoj zaštiti i brizi, i vi ćete uvijek iskusiti njihovu podršku, budući oni onda jedino pomažu „Moju djecu“, kako vi ne isključujete „Oca“. Od najveće je važnosti, da vi sebe ne povjerite onim snagama, koje na vas ne utječu (djeluju) u Mojoj volji, budući se i one mogu vama privući, ako vi tražite pomoć, a Samoga Mene izostavljate… ako se vi prepustite snagama kojima vas Ja nisam dao na čuvanje, za koje vi međutim vjerujete da one posjeduju moć, budući ste krivo podučeni o duhovnim bićima i njihovoj aktivnosti. Čim ste vi sa Mnom uspostavili intimnu vezu, uistinu vas u Moje Ime podržavaju bezbrojni pomagači, koji su kroz ovu vezu sada također ovlašteni da vam pomognu… Prvi korak mora dakle voditi k Meni, jer vas tek onda Ja dajem u njihovu zaštitu (skrb)… Ali, tko vjeruje da će obrnuto postići svoj cilj, tko u zemaljskim nevoljama u neznanju moli pomoć od bića, čiju duhovnu zrelost on nije u stanju prosuditi, on se može izložiti opasnosti da primi snagu od suprotnih snaga ili da ostane bez pomoći, budući se nijedno svjetlosno biće ne uključuje (umeće) bez ili protiv Moje volje, a Moja volja ne može nikada biti pomoć koja čovjeka još učvršćuje u njegovom pogrešnom stavu. A odaslani su mnogi molitveni pozivi, zazivana su bića koja nemaju ni nalog (službu, zadatak), ni pravo, ni sposobnost donijeti pomoć koja služi čovjeku. Ali, kroz takve pozive se oslobađa pristup negativnim snagama koje su zainteresirane za to, da misli na Mene još više istisnu iz ljudskih srca, i koje iz tog razloga također pružaju pomoć… pomoć, koja međutim ne služi za spasenje vaših duša. Sve dobre snage su spremne da vam pomognu, ako ih vi pozovete nakon prisne (duboke, iskrene) predanosti Meni… Ali, ako vi potonje izostavite, a ipak prizivate onostrana bića, onda vi sebe također izručujete (predajete) ovim bićima… Vi vjerujete da zazivate „svece“, a vi se krećete u krugu djelovanja Bogu suprotstavljenih snaga, budući sve duhovno ispunjeno svjetlom djeluje sa Mnom i u Mojoj volji.

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 5914, 26 Ožujak 1954

POMOĆ OD DUHOVNIH BIĆA SAMO U BOŽJOJ VOLJI…

ZAZIVANJE “SVETACA”…

Vi stojite u neposrednoj vezi sa kraljevstvom, kojemu vi sebe povjeravate u Moje Ime. Vaša volja da Mene dosegnete, daje svim bićima svjetla dopuštenje da se pridruže vašoj zaštiti, budući ona uvijek vrše jedino Moju volju, i budući ona znaju da je Moja volja, vama pomoći duhovno i zemaljski. Sada je vršiti Moju volju, njihovo blaženstvo, jer ih Ljubav za Mene, i za sva bića koja su još uvijek nesavršena, neprestano nagoni na aktivnost. Oni, međutim, nikada neće činiti nešto proizvoljno, budući su oni u potpunosti ušli u Moju volju, i također poznaju zakone vječnog reda, tako da bi posredovanje protiv Moje volje moralo djelovati samo na štetu tih bića. Sve što je u svjetlu, što je savršeno, u sebi nosi Moju Božansku volju, i stoga ne može nikada svojevoljno djelovati protiv Moje volje. Zbog toga se bića, stoga i ljudi na Zemlji, najprije moraju nastojati prikloniti Mojoj volji, prije nego im bića svijeta svjetla mogu pomoći na neki način… i zato ljudi moraju prvo tražiti vezu sa Mnom, da bi potom mogli također iskusiti pomoć iz duhovnog svijeta, od svjetlosnih bića, koja su od Mene nahranjena snagom i svjetlom, budući ono što Sam Ja jednom prihvatio, svojom Ljubavlju obuhvaća i svako svjetlosno biće, i potpomaže njegovom usavršavanju. Otuda, tko zna da je povezan sa Mnom kroz svoju molitvu i kroz Ljubavno djelovanje, on također zna i da je zaštićen od tih bića, i on im se također može preporučiti… on može željeti da bude okružen jedino stanovnicima svjetlosnog kraljevstva, i da ovi spriječe pristup nečistim bićima, on se može, kroz svoju volju, svjesno postaviti u ove svjetlosne sfere, jer ću uvijek Ja biti izvor (početak) svake misli, a također i cilj (odredište). Jer, on onda moli bića svjetla jedino za pomoć na putu prema Meni… A ova pomoć će im vrlo rado biti dodijeljena. Ipak, pomoć tih bića je sasvim pogrešno shvaćena, ako su oni zazivani kao zagovornici kod Mene… ako se ljudi ne približavaju Meni Samome… ako oni vjeruju da će steći Moju naklonost kroz pokroviteljstvo… ako oni ne uspostave najprije odnos djeteta prema Ocu, nego od ovih bića očekuju pomoć, zbog čega ne pristupaju Meni Osobno… Dok god od svjetlosnih bića nije prepoznata Moja pomoćna volja, koja je okrenuta k vama, dotle ni u njima samima nije ova volja, i svaki poziv za pomoć je uzaludan, budući ove Moje sluge ne sprovode ništa protiv Moje volje… A vi najprije morate pokušati pridobiti Moju volju, dakle, ne smijete Mene Samoga izostaviti (zanemariti, mimoići), tek onda Moji glasnici svjetla stupaju u akciju, budući da su to u sebi prepoznali kao željeno od Mene… Čovjek koji u punoj ozbiljnosti stremi k Meni, također je stalno povezan sa svijetom svjetla, i u duhovnoj sferi se on kreće jednako opušteno (neusiljeno, slobodno), kao i među svojim bližnjima… On će uvijek stajati u kontaktu sa bićima svjetla, bit će okružen od njih na Moj nalog (u Moje Ime), i tako će oni na njega djelovati (utjecati) na Moj nalog (u Moje Ime), budući sve što oni čine, oni osjećaju kao od Mene naloženo. Svjetlosno biće ne može vršiti ništa drugo nego Moju volju, inače to ne bi bilo biće svjetla, budući je punina svjetla tek posljedica njihove potpune predanosti Meni, i ulaska u Moj red od vječnosti, zbog čega također vlada potpuni sklad između Mene i ovih bića… što sada međutim ne smije dovesti do zaključka da su to uvijek svjetlosna bića, koja ljudi sebi kao takva predstavljaju. Zato je zazivanje određenih bića za pomoć, uvijek povezano sa izvjesnom opasnošću… da također budu zazvana i bića koja ne prebivaju kao svjetlosna bića u kraljevstvu svjetla. Jer, vi ljudi ne možete prosuditi, morate Meni prepustiti procjenu stupnja zrelosti… I tako ćete vi sada također imati jasan odgovor na pitanje da li je zazivanje „svetaca“ uputno (svrhovito), i da li je u Mojoj volji… U punom povjerenju se prepustite bićima svjetla, ako ste vi prisno (duboko, iskreno) povezani sa Mnom, i vjerujte, da oni sada na Moj nalog (u Moje Ime) brinu za vas i pomažu vam… Ali, ne zazivajte one, koje je ljudska prosudba označila (obilježila) za „svece“, a čiji stupanj zrelosti ne može biti ispitan od vas ljudi, budući samo Ja znam tko je dosegao stupanj savršenstva, da on sada od Mene može biti prožet svjetlom i snagom, i sada je aktivan u Mojemu kraljevstvu, prema Mojoj volji… Žudite svjetlo, i ono će vam se približiti, i ispunit će vas svojom snagom.

AMEN

Scroll to Top